Za niedługo się tu pojawi± (mam nadzieję) wszelakie informacje i nietylko o grach w których czołgi i wozy bojowe odgrywaj± istotn± rolę.