Czołg lekki TNH

W latach 1935-1937 zakłady CKD w Pradze wykonały na zamówienie Cesarstwa Iranu serię 50 czołgów TNH. Czołgi wykonane były w wersji tropikalnej, posiadały poprawione chłodzenie oraz wentylację wnętrza pojazdu. Czołgi TNH były używane w 1. i w 2. Dywizji armii irańskiej. Każda dywizja posiadała po 25 czołgów TNH.
From 1935 to 1937, CKD Works in Prague produced 50 TNH tanks ordered by Iran (Persia). Those tanks were produced in tropical version with improved cooling and ventilation systems. TNH tanks served in 1st and 2nd Division of Iranian Army. Each division was equipped with 25 TNH tanks.


Dane taktyczno-techniczne : TNH

Załoga - 3
Ciężar - 8.2 t
Pancerz - 8-25mm
Uzbrojenie - 1 działko 37.2mm Skoda A-3, 2 KM ZB53 kal. 7.92 mm
Silnik - gaźnikowy 6-cylindrowy,typu Praga TN 100, chłodzony wodą, o mocy 100 KM
Prędkość max - 38 km/h
Zasięg - 200 km
Wymiary - długość 451 cm, szerokość 208 cm, wysokość 230 cm, prześwit 30 cm
Crew - 3
Weight - 8.2 t
Armour - 8-25mm
Armament - 1 x 37.2mm gun Skoda A-3, 2 MG ZB53 kal. 7.92 mm
Engine - carburetors 6-cylinder Praga TN 100 , 100 hp , water cooled
Maximum speed - 38 km/h
Range - 200 km
Dimensions - lenght 451 cm, width 208 cm, height 230 cm, ground clearance 30 cm


Czołg lekki LTP

Pod koniec 1935 roku rząd peruwiański rozpoczął starania o zakup w Europie nowoczesnych czołgów lekkich. Próby zakupu we Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech zakończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie jednak peruwiańska komisja wojskowa zdecydowała się na zakup 24 czechosłowackich czołgów LTP. Poważnym problemem było uzbrojenie, gdyż CKD nie produkowały armat, a Skoda miała porozumienie kartelowe z francuskimi zakładami Schneidera mówiące o tym, że Peru znajduje się w obszarze interesów francuskiego koncernu. Ostatecznie czołgi uzbrojono w armaty pochodzące z zapasów mobilizacyjnych armii czechosłowackiej. Pierwsze seryjne czołgi były gotowe 8 sierpnia 1938 r. Do stycznia 1939 roku dostarczono do Peru wszystkie zamówione czołgi.
Pierwszą akcją bojową tych czołgów był, jak często bywa w tamtym rejonie świata udział w wojskowym zamachu stanu. W 1946 roku Peru chciało zakupić dalsze 24 czołgi LTP, ponieważ czołgi produkcji CKD były uważane za lepsze od amerykańskich M3 Stuart. Do 1950 roku dostarczano do Peru części zamienne. Dwa czołgi tego typu były używane do ochrony portu Callao przed lewackimi partyzantami ze "Świetlistego Szlaku". Czołgi znajdowały się w służbie do 1988 roku !
In late 1935, Peruvian Government started inquiries to purchase light tanks in Europe. Unsuccessful inquiries in France, England and Italy led to the purchase of 24 Czechoslovakian LTP tanks. Serious problem was the armament, since CKD works did not produce tank guns and Skoda Works cooperated with French Schneider Company and Peru belonged to its sphere of influence. In order to resolve the situation LTP tanks destined for Peru were armed with tank guns from Czechoslovakian Army's Depot. First LTP tanks were ready on August 8th of 1938 and by January of 1939, all 24 were delivered to Peru. Its combat debut in Peruvian service, as it often occurs in this region of the world was the military coup to seize the power. In 1946, Peruvian Government wanted to purchase 24 more LTP tanks since in their opinion they proved better than American M3 Stuart tanks. Until 1950, spare parts for LTP tanks were delivered to Peru. Two of LTP tanks were used to protect the port in the city of Callao against the attacks of "the Shining Path" guerillas. LTP tanks remained in service until 1988 !


Dane taktyczno-techniczne : LTP

Załoga - 3
Ciężar - 7.3 t
Wymiary - długość 410 cm, szerokość 195 cm, wysokość 230 cm, prześwit 33 cm
Uzbrojenie - 1 działko 37.2mm Skoda A-3, 2 KM ZB53 kal. 7.92 mm
Silnik - gaźnikowy 6-cylindrowy Praga o mocy 125KM, chłodzony cieczą
Prędkość max - 32-40km/h
Zasięg - 187 km
Crew - 3
Weight - 7.5 t
Dimensions - lenght 410 cm, width 195 cm, height 230 cm, ground clearance 33 cm
Armament - 1 x 37.2mm gun Skoda A-3, 2xMG ZB53 kal. 7.92 mm
Engine - carburetors 6-cylinder Praga, 125 hp, water cooled
Maximum speed - 32-40 km/h
Range - 187 km


Czołg lekki LTH

17 kwietnia 1936 roku Szwajcaria zamówiła w zakładach CKD 26 czołgów LTH. Miały one 24mm działko i silnik dieslowski. W Szwajcarskiej armii były występowały jako Pz.39. Czołgi zostały do kompanii pancernych brygad lekkich armii szwajcarskiej. Były używane do 1950 roku. Podczas II wojny światowej opracowano w Szwajcarii prototypy dział samobieżnych w oparciu o wydłużone podwozie LTH (Pz.39). Działa NK I i ulepszone NK II uzbrojone były w działo 75 mm, opancerzenie 70mm, masa 24 t. Export version of the (LT)TNH series designed for Switzerland. 26 vehicle were built under licence in 1939 and they had both Swiss-made gun and diesel engine. Designated as Pz.39 in Swiss service. Pz.39s served with armored companies of Swiss light tank brigades until 1950. During World War II, prototypes of self-propelled guns mounted on lenghtened LTH (Pz.39)'s chassis were produced. NK I and improved NK II were armed with 75mm guns with 70mm thick armor and weighted 24 tons.


Dane taktyczno-techniczne : LTH

Załoga - 3
Ciężar - 7.5 t
Pancerz - 8-32mm
Uzbrojenie - 1 działko 24mm Oerlikon, 2 KM Maxim model 1911 kal. 7.5 mm
Prędkość max - 45 km/h
Zasięg - 250 km
Silnik - Diesel 6-cylindrowy,typu Sauer Arbon, chłodzony wodą, o mocy 125 KM
Wymiary - długość 451 cm, szerokość 200 cm, wysokość 230 cm, prześwit 33 cm
Crew - 3
Weight - 7.5 t
Armour - 8-32mm
Armament - 1 x 24mm gun 24mm Oerlikon, 2 MG Maxim model 1911 kal. 7.5 mm
Maximum speed - 45 km/h
Range - 250 km
Engine - Diesel 6-cylinder, water cooled, 125 hp
Dimensions - lenght 451 cm, width 200 cm, height 230 cm, ground clearance 33 cm


Czołg lekki LTL (LT vz. 40)

W 1937 roku zakłady CKD otrzymały zamówienie eksportowe z Litwy. W 1938 roku powstał prototyp czołgu LTL, produkcja rozpoczęła się w styczniu 1939. Czołgi posiadały koła napędowe z tyłu. Pozwoliło to na powiększenie przedziału bojowego poprzez przeniesienie do tyłu kadłuba skrzyni biegów i układu kierowania. Po zajęciu Czech i Moraw Niemcy zakazali sprzedaży czołgów na Litwę (pakt Ribbentrop-Mołotow). Czołgi były składowane w zakładach CKD-BMM. Kiedy Związek Sowiecki napadł i zajął Litwę, zakłady BMM próbowały sprzedać czołgi do Bułgarii lub Słowacji. Ostatecznie 28 sierpnia 1940 roku sprzedano czołgi LTL Słowacji. Słowackie czołgi LTL miały z powrotem przeniesione koła napędowe na przód, występowały pod nazwą LT vz.40. Z powodu opóźnień dostawy działek Skoda A-7, początkowo LTL uzbrojone były tylko w 2 KM typu ZB 53. Czołgi LTL (LT vz.40) armii Słowackiej brały udział w walkach z ZSRS. W 1944 roku na stanie armii słowackiej znajdowało się jeszcze 15 czołgów LT vz.40 . In 1937, CKD Works received the order to produce tanks for Lithuania. In 1938, prototype of LTL was produced and in January of 1939, production started. The drive idler was located in the rear contrary to the standard front mounted idler. This modification was made in order to enlarge the fighting compartment by moving the gearbox and steering to the rear. After 1938/39, German take-over of the Czechoslovak state, Germans cancelled the delivery order according to the Ribbentrop-Mołotow Pact. LTL tanks were then stored in the CKD-BMM Works. When USSR invaded and took-over Lithuania, BMM Works tried to sell LTL tanks to either Bulgaria or Slovakia. Finally on August 28th of 1940, LTL tanks were sold to Slovakia. LTL tanks were then modified and drive idler was relocated to the front and were redesignated LT vz.40. Due to the slow production of Skoda A-7 guns, early LTLs were armed with two machine guns type ZB 53. LTL (LT vz.40) tanks served in Slovakian Army and took part in the fighting on the Eastern Front. In 1944, Slovak Army still had 15 LT vz.40s in active service.


Prototyp czołgu LTL budowanego dla Litwy. Czołg posiada koła napędowe z tyłu. Prototype of LTL tank produced for Lithuania with rear drive.


LT vz. 40 uzbrojony w karabiny maszynowe. Czołg na fotografii został zniszczony podczas bitwy pod Lipowcem 22 lipca 1941 roku. LT vz.40 tank armed with machine guns. Tank on this picture was destroyed during the battle near Lipowcem on 22nd July of 1941.

Dane taktyczno-techniczne : LT vz.40

Załoga - 3
Ciężar - 8 t
Uzbrojenie - 2 KM ZB53 kal. 7.92 mm
Prędkość max - 45 km/h
Zasięg - 200 km
Wymiary - długość 427 cm, szerokość 198 cm, wysokość 210 cm, prześwit 36 cm
Crew - 3
Weight - 8 t
Armament - 2 MG ZB53 kal. 7.92 mm
Maximum speed - 45 km/h
Range - 200 km
Dimensions - lenght 427 cm, width 198 cm, height 210 cm, ground clearance 36 cm


Czołg lekki TNHP


W 1936r. dowództwo armii czechosłowackiej podjęło prace nad przygotowaniem do produkcji czołgu mającego zastąpić niezbyt udany LT 35. Rezultatem tych prac był projekt czołgu TNHP (LT vz.38) który został przyjęty do uzbrojenia armii czechosłowackiej. Czołg TNHP stanowił rozwinięcie konstrukcji eksportowych czołgów TNH, LTP i LTH. Do chwili zajęcia przez niemców Czech i Moraw żaden czołg TNHP nie trafił do jednostek. Niemcy kontynuowali produkcję czołgu TNHP (PzKpfw 38(t)). In 1936, Czechoslovakian HQ started the development of the tank to replace the unsuccessful LT-35. Result of their work was the prototype of TNHP (LT vz.38) which was accepted by the Czech Army. TNHP tank was the development of export tanks like TNH, LTP and LTH. At the time of the German take over of Czechoslovakia, none of the TNHPs were delivered to the Czech Army units. Its production was extended under the German supervision as PzKpfw 38(t).


Dane taktyczno-techniczne : TNHP (LT vz.38)

Załoga - 4
Ciężar - 8.5 t
Uzbrojenie - 1 działko 37mm, 2 KM
Pancerz - 15-25mm
Prędkość max - 56 km/h
Zasięg - 200 km
Silnik - Gaźnikowy 6-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 125 KM
Wymiary - długość 455 cm, szerokość 202 cm, wysokość 220 cm, prześwit 40 cm
Crew - 4
Weight - 8.5 t
Armament - 1 x 37mm gun, 2 MG
Armour - 15-25mm
Maximum speed - 56 km/h
Range - 200 km
Engine - carburetors 6-cylinder, water cooled, 125 hp
Dimensions - lenght 455 cm, width 202 cm, height 220 cm, ground clearance 40 cm