Czołg średni CKD V8H

Prace nad zbudowaniem czołgów średnich podjęte zostały w Czechosłowacji w 1936r. Z zaprojektowanych wozów zbudowano jedynie doświadczalne T-21 oraz wyprodukowano niewielkie ilości czołgów CKD V8H. In 1936, in Czechoslovakia process of designing medium tanks was started. From all the designs only prototypes of T-21 were produced along with small number of CKD V8H tanks.


Dane taktyczno-techniczne : CKD V8H

Załoga - 4
Ciężar - 16.5 t
Uzbrojenie - 1 działko 47mm, 2 KM 7,92mm
Pancerz - 30-50mm
Prędkość max - 45 km/h
Zasięg - 125 km
Silnik - Gaźnikowy 8-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 245 KM
Wymiary - długość 525 cm, szerokość 225 cm, wysokość 230 cm, prześwit 45 cm
Crew - 4
Weight - 16.5 t
Armament - 1 x 47mm gun, 1 MG 7.92mm
Armour - 30-50mm
Maximum speed - 45 km/h
Range - 125 km
Engine - carburetors 8-cylinder, water cooled, 245 hp
Dimensions - lenght 525 cm, width 225 cm, height 230 cm, ground clearance 45 cm