Czołg lekki Kolohousenka KH 50

W 1923 r. Czechosłowacja zakupiła plany kołowo-gąsienicowego czołgu skonstruowanego przez niemieckiego inżyniera Vollmera na bazie czołgu Renault M17FT. Czołg został zbudowany w 1924r. przez zakłady Breitfeld-Danek. Zdjęcie gąsienicy i przystosowanie czołgu do jazdy na kołach wymagało około 10 minut pracy załogi na zewnątrz pojazdu. Trzeba było przy tym zdjąć koła z osi nie napędowych i umieścić je na osiach napędowych. Tyle samo czasu trwało zdjęcie kół z osi napędowych i przystosowanie czołgu do jazdy na gąsienicach.
Czołgi Kolohousenka KH 50 zbudowane w niewielkich ilościach zostały wprowadzone na uzbrojenie jednostek. Czechosłowacja stała się przez to pierwszym państwem, które wprowadziło na uzbrojenie armii kołowo-gąsienicowe wozy bojowe.
In 1923, Czechoslovakia bought plans for the wheel-and-track tank desgined by the German engineer Vollmer and based on Renault M17FT's design. In 1924, Breitfeld-Danek Works produced the first example. Removal of the tracks in order to allow the tank to travel on wheels took 10 minutes of work by the crew outside of the vehicle. In order to do so, wheels had to be removed from non-powered position and installed into powered position. Exactly the same amount of time was needed to remove the wheels from powered position in order to allow the tank to travel on tracks. Kolohousenka KH 50 tanks were produced in small numbers and were taken into service with the Czech Army. By using the KH 50, Czechoslovakia became the first country to be equipped with wheel-and-track tanks.


Dane taktyczno-techniczne : Kolohousenka KH 50

Załoga - 2
Ciężar - 6.8 t
Uzbrojenie - 1 działko 37mm, 1 KM
Pancerz - 6-13mm
Prędkość max - 14 km/h (na kołach 35 km/h)
Zasięg - 120 km (na kołach 300 km)
Silnik - Gaźnikowy 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 50 KM
Wymiary - długość 450 cm, szerokość 230 cm, wysokość 253 cm, prześwit 30 cm
Crew - 2
Weight - 6.8 t
Armament - 1 x 37mm gun, 1 MG
Armour - 6-13mm
Maximum speed - 14 km/h (in wheel 35 km/h)
Range - 120 km (in whell 300 km)
Engine - carburetors 4-cylinder, water cooled, 50 hp
Dimensions - lenght 450 cm, width 230 cm, height 253 cm, ground clearance 30 cm


Czołg lekki Kolohousenka KH 60

Ulepszona wersja KH 50 ze zwiększoną mocą silnika do 60hp i pogrubionym pancerzem (reszta danych podobna do KH 50). KH 60 był produkowany od 1928 do 1929. Improved version of KH 50 with an engine up-rated to 60hp and slightly thicker armor (other data similar to KH 50). KH 60 was produced from 1928 to 1929.Czołg lekki Kolohousenka KH 70

Ostatni model z serii KH ze zwiększoną mocą silnika do 70KM i z polepszonym systemem zmiany zawieszenia. 4 prototypy wyprodukowano w 1930 i były używane przez Czechosłowacką Armie jako pojazdy szkoleniowe do 1936. Last development of KH series with an engine up-rated to 70hp. The wheel-and-track changing method was improved in this version. Four prototypes were built in 1930 and were used by the Czech Army as driver training vehicles up to 1936.