Tankietka S-I (T-1/MU-4) - Skoda

Dwuosobowa tankietka zbudowana przez zakłady Skoda była konkurencyjną konstrukcją do tankietki Praga P-I (T-33 Tancik). Cała konstrukcja spawana z napędem na przód. Odrzucona przez Czechosłowacką Armię, tankietka S-I była zaprezentowana Jugosławii w 1938 roku. Two-man tankette designed by Skoda to compete with CKD/Praga P-I (T-33 Tancik) vehicle. All welded construction with front drive. It was rejected by the Czech Army and was demonstrated in Yugoslavia in 1938.


Dane taktyczno-techniczne : Tankietki S-I

Załoga - 2
Ciężar - 2.3 t
Uzbrojenie - 2 KM 7.92mm
Pancerz - 5.5mm
Prędkość max - 45 km/h km/h)
Silnik - benzynowy typ Skoda, 4-cylindrowy o mocy 40 KM, chłodzony powietrzem
Crew - 2 men
Weight - 2.3 t
Armament - 2 x 7.92mm MG
Armour - 5.5 mm
Maximum speed - 45 km/h
Engine - Skoda, 4-cylinders, gasoline, air-cooled, 40hp


Tankietka S-Id - Skoda

Dwuosobowa ciężka tankietka zbudowana przez zakłady Skoda na bazie tankietki Skoda S-I. Wyprodukowana w 1938 dla Jugosławii, potem była też używana przez Rumunie. Two-man heavy tankette evolved from the Skoda S-I design. Front drive. Manufactured in 1938 for Yugoslavia and later it was also used by Rumania.


Dane taktyczno-techniczne : Tankietki S-Id

Załoga - 2
Ciężar - 4.5 t
Uzbrojenie - działko 47mm i 1 KM 7.92mm
Pancerz - 15mm
Prędkość max - 45 km/h km/h)
Silnik - benzynowy typ Skoda, 6-cylindrowy o mocy 60 KM, chłodzony powietrzem
Crew - 2 men
Weight - 4.5 tons
Armament - 1 x 47mm gun & 1 x 7.92mm MG
Armour - 15 mm
Maximum speed - 45 km/h
Engine - Skoda, 6-cylinders, gasoline, air-cooled, 60hp