Czołg lekki Tancik (T-33)

W 1930r. Czechosłowacja zakupiła w Anglii licencję na tankietki Carden-Lloyda. Zakłady Adamov w Brnie rozpoczęły produkcję lekkich czołgów rozpoznawczych tzw."tancików" (tankietek), których konstrukcja wzorowana była na tankietkach Carden-Lloyda i polskich tankietkach TK. Tanciki produkowano w latach 1933-34. Wyglądem i charakterystyką bojową bardzo przypominały polskie TK.
Ogółem w latach 1933-34 wyprodukowano tylko próbną serię 70 tankietek T-33 gdyż Czechosłowacka Armia nie była nimi zainteresowana. T-33 były na wyposażeniu straży granicznej od 1934 do 1939.
In 1930, Czechoslovakia bought licence to build British Carden-Lloayd tankettes. Adamov Works in Brno started production of light reconnaissance tanks designated "Tancik" (tankette). Its design was based on Britsh Carden-Lloyd and Polish TK tankettes. Tancik was produced by Adamov Works from 1933 to 1934. It closely resembled Polish TK tankette. Overall from 1933 to 1934, Adamov Works produced sample series of 70, T-33 tankettes since the Czech Army was not interested in it. All of the T-33s were in service with border guard units since 1934 up to 1939.