Czołg lekki Renault AMR 1933

AMR 1933

Lekki czołg Renault AMR 1933 powstał w 1931 roku na zamówienie armii na szybki czołg rozpoznawczy przeznaczony dla kawalerii. Czołg dysponował sporą na owe czasy prędkością, oraz dobre własności trakcyjne. Natomiast miał słabe opancerzenie i uzbrojenie. Wyprodukowano 123 czołgi Renault AMR 1933 które były używane w jednostkach kawalerii. Renault AMR 1933 light tank was conceived in 1931, when army ordered fast reconnaissance tank for cavalry units.  At the time, tank possessed good speed and traction, although it had weak armor protection and armament. 123 Renault AMR 1933 were produced and were used by cavalry units.

AMR 1933

Dane taktyczno-techniczne : AMR 1933
Załoga - 2
Ciężar - 5 ton
Wymiary - długość 3504mm, szerokość 1540mm, wysokość 1727mm
Uzbrojenie - 1 km typu Reibel kal. 7.5mm (2500 naboi)
Pancerz - 5-13mm
Silnik - gaźnikowy, czterosuwowy, sześciocylindrowy, chłodzony wodą, typu Reinastella o mocy 82KM
Crew -2
Weight -5 tons
Dimensions -lenght 3504mm, width 1540mm, height 1727mm
Armament -1 x machine gun 7.5mm type Reibel (2500 rounds)
Armor -5-13mm
Engine -carburetors, 4-stroke, 6-cylinder, fluid cooled, type Reinastella 82hp

Czołg lekki Renault AMR 1935

Skonstruowany w 1934 roku lekki czołg Renault AMR 1935, powstał jako ulepszona i zmodyfikowana odmiana czołgu AMR 1933. Czołg posiadał ulepszone podwozie z wahaczami i poprzecznymi amortyzatorami. Taki typ zawieszenia zastosowano potem w czołgach R-35 i H-35. Czołgi AMR 1935 używane były głównie w jednostkach kawalerii. Wyprodukowano ich około 200 szt. Designed in 1934, Renault AMR 1935 light tank was an improved and modified version of AMR 1933 tank. Tank had improved suspension with rockers and horizontal shock absorbers.  Same type of suspension was later on used in R-35 and H-35.  AMR 1935 tanks were mainly used by cavalry units. Approximately 200 were produced.

AMR 1935

Dane taktyczno-techniczne : AMR 1935
Załoga - 2
Ciężar - 6.6 t
Wymiary - długość 385cm, szerokość 163cm, wysokość 188cm
Uzbrojenie - jeden wkm Hotchkiss kal. 13.2mm (1750 naboi), lub działo kal. 25mm (75 naboi), lub km kal. 13.2mm i km kal. 7.5mm, lub jeden km Reibel kal. 7.5mm (1750 naboi)
Pancerz - 5-13mm
Silnik - gaźnikowy, czterosuwowy, sześciocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, typ Renault o mocy 80 KM
Crew - 2
Weight - 6.6 tons
Dimensions - lenght: 385 cm, width: 163cm, height: 188cm
Armament - 13.2mm Hotchkiss heavy machine gun (1750 rounds), or 25mm gun (75 rounds), or 13.2mm Hotchkiss heavy machine gun and 7.5mm Reibel machine gun, or 7.5mm Reibel machine gun (1750 rounds)
Armor - 5-13mm
Engine -carburetors, 4-stroke, 6-cylinder (inline), fluid cooled, type Renault 80 hp

Czołg lekki Renault AMC 1934

Lekki czołg Renault AMC 1934 był przeznaczony do jednostek kawalerii zmotoryzowanej. Czołgi posiadały wzmocnione zawieszenie podobne do zawieszenia stosowanego w czołgach AMR 1933. Czołgi Renault AMC 1934 były używane w jednostkach kawalerii i lekkich dywizjach zmotoryzowanych. Zbudowano około 60 czołgów tego typu. Renault AMC 1934 light tank was designed for motorized cavalry units. Tank had strenghtened suspension similar to that used in AMR 1933 tanks. Renault AMC 1934 tanks were used by cavalry units and light motorized divisions. Approximately 60 AMC 1934 tanks were produced.

AMC 1934

Lekki czołg AMC 1934 z zamontowaną wieżą z czołgu
FT-18 (działko 37mm Puteaux).

Dane taktyczno-techniczne : AMC 1934
Załoga - 2
Ciężar - 10.8 t
Wymiary - długość 3976mm, szerokość 2055mm, wysokość 2280mm.
Uzbrojenie - działko Hotchkiss L/40 kal. 25mm i karabin maszynowy Ribeaux kal. 7.5mm
Pancerz - 5-20mm
Silnik - czterocylindrowy,czterosuwowy, gaźnikowy, chłodzony cieczą, typu Renault o mocy 120 KM
Prędkość maks. - 40 km/h
Crew -2
Weight -10.8 tons
Dimensions - lenght: 3976mm, width: 2055mm, height: 2280mm
Armament - 25mm Hotchkiss gun and 7.5mm Ribeaux machine gun
Armor -5-20mm
Engine -carburetors, 4-stroke, 4-cylinder (inline), fluid cooled, type Renault 120 hp
Top speed - 40 km/h


Czołg lekki Renault AMC 1935

Lekki czołg rozpoznawczy kawalerii Renault AMC 1935 stanowił ulepszoną odmianę czołgu AMC 1934. Posiadał zawieszenie na wahaczach typy nożycowego z poprzecznymi amortyzatorami gumowymi. Gąsienice drobnoogniwowe z zewnętrznym grzebieniem prowadzącym. Kadłub nitowany. Czołgi Renault AMC 1935 oznaczano też jako Renault ACG 1. Stanowiły one wyposażenie jednostek pancernych dywizji kawalerii i piechoty zmotoryzowanej. Wyprodukowano około 200 czołgów Renault AMC 1935. 8 czołgów wyeksportowano do Belgii. Light reconnaissance cavalry tank Renault AMC 1935 was an improved version of AMC 1934 tank. It had suspension with scissor type rockers with horizontal rubber absorbers.  Tracklinks had external guiding. Construction was riverted.  Renault AMC 1935 were also designated as Renault ACG 1.   They equipped units of  armored cavalry and motorized infantry divisions.  Approximately 200 were produced.   8 tanks were exported to Belgium.

AMC 1935

Dane taktyczno-techniczne : AMC 1935

Załoga - 3
Ciężar - 14.5 t
Wymiary - długość 4432mm, szerokość 2055, wysokość 2280.
Pancerz - 10-25mm
Uzbrojenie - działko SA 35 L/28 kal. 47mm (50 pocisków) sprzężone z karabinem maszynowym Reibel kal. 7.5mm (1500 naboi).
Silnik - czterosuwowy, czterocylindrowy, gaźnikowy, chłodzony cieczą typu Renault o mocy 180 KM.
Prędkość maks. - 40 km/h
Zasięg - 200 km
Crew -3
Weight -14.5 tons
Dimensions -lenght: 4432mm, width: 2055mm, height: 2280mm
Armor -10-25mm
Armament -1 x 47mm SA 35 L/28 gun (50 rounds) joined together with 7.5mm Reibel machine gun (1500 rounds).
Engine -carburetors, 4-stroke, 4-cylinder (inline), fluid cooled, type Renault 180 hp
Top speed - 40 km/h.
Range - 200 km.

Działo samobieżne Renault AMR

Dane taktyczno-techniczne : działa AMR

Ciężar -
Załoga -
Wymiary -
Uzbrojenie -
Pancerz -
Silnik -
Weight -
Crew -
Dimensions -
Armament -
Armor -
Engine -