Lekki czołg Renault M-24/25

M-24/25

W latach dwudziestych zaczęto sobie zdawać sprawę z malejących możliwości bojowych czołgu Renault FT. Jednak jego małe wymiary uniemożliwiały zastosowanie większego silnika lub mocniejszego uzbrojenia. W celu poprawienia osiągów w latach 1924-25 zaprojektowano i wykonano nowe podwozie składające się z 16 (2x8) małych kół jezdnych zgrupowanych w czterech wózkach, oraz zastosowano gumowe gąsienice Citroen-Kegresse. Zrezygnowano z "ogona" na rzecz dwóch dużych kół zawieszonych na resorach piórowych, miały one pomagać przy pokonywaniu pionowych ścianek i okopów. Wszystkie te zmiany nie spełniły pokładanych w nich nadziei.

M-24/25

Dane taktyczno-techniczne : M-24/25


Lekki czołg Renault M-26/27

Pojazd oznaczany M-26/27 odróżnia od M-24/25, zmienione wózki i koła nośne, inny typ gąsienic oraz brak z przodu pojazdu dodatkowych kół.

M-26/27

M-26/27

Dane taktyczno-techniczne : M-26/27

Załoga - 2
Ciężar - 6.4 t
Wymiary - długość: 4.5m, szerokość: 1.82m, wysokość: 2.25, prześwit: 0.55m
Pancerz - Kadłub: przód, boki i tył 16mm, góra 8mm, spód 6mm. Wieża: 22mm.
Uzbrojenie - armata 37mm Puteaux (240 pocisków) lub karabin maszynowy Hotchkiss wz.25 kalibru 7.92mm (4800 naboi)
Silnik - Renault, gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony płynem, o mocy 42KM
Prędkość maks. - 16 km/h
Zasięg - 150 km
Pokonywane przeszkody - wzniesienia 28o, rowy 2.15m, ściany 0.7m, brody 0.9m
Crew - 2
Weight - 6.4 tons
Dimensions -lenght: 4.5m, width: 1.82m, height: 2.25m, ground clearance: 0.55m
Armor - Hull: front, sides and rear 16mm, top 8mm, bottom 6mm. Turret: 22mm.
Armament - 37mm Puteaux gun (240 rounds) or 1 x 7.92mm Hotchkiss wz.25 machine gun (4800 rounds)
Engine - petrol, 4-stroke, 4-cylinder, water-cooled, type Renault, 42 hp.
Maximum speed - 16 km/h
Range - 150 km
Negotiated obstacles - gradient: 28o, trench: 2.15, vertical obstacles: 0.7m, fording: 0.9m

Lekki czołg Renault NC 27

Kolejne rozwinięcie Renault FT to czołg NC-27. Pogrubiono pancerz, zastosowano silnik o dużo większej mocy, oraz ponownie całkowicie zmieniono zawieszenie (patrz M24/25 i M26/27). Czołg miał 24 małe kółka jezdne zgrupowane w 6 wózkach. Elementem sprężystym w każdym wózku była duża, zamocowana pionowo sprężyna śrubowa. Dodano cztery rolki napinające gąsienicę, znajdowały się między skrajnymi kołami nośnymi a kołem napinającym i napędowym.
Pojazd ten nie zyskał akceptacji francuskiej armii, ale doświadczenia uzyskane przy budowie tego czołgu zaowocowały skonstruowaniem czołgu Renault D1 który został przyjęty na uzbrojenie armii.
Niewielką ilość czołgów NC-27 zakupiły : Japonia, Szwecja, Jugosławia i Polska.

NC 27

Dane taktyczno-techniczne : NC 27

Załoga - 2
Ciężar - 7.2 t
Wymiary - długość: 4.5m, szerokość: 1.71m, wysokość: 2.14, prześwit: 0.48m
Pancerz - Kadłub: przód 18mm, góra i spód 6mm. Wieża: 18-34mm.
Uzbrojenie - armata 37mm Puteaux SA 18 L/21 lub karabin maszynowy Hotchkiss kalibru 7.92mm
Silnik - Renault, gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony płynem, o mocy 60KM
Prędkość maks. - 20 km/h
Zasięg - 120 km
Zbiornik paliwa - 200 litrów
Pokonywane przeszkody - wzniesienia 45o, rowy 2.3m, ściany 0.65m, brody 0.8m
Crew - 2
Weight - 7.2 tons
Dimensions -lenght: 4.5m, width: 1.71m, height: 2.14m, ground clearance: 0.48m
Armor - Hull: front 18mm, top and bottom 6mm. Turret: 18-34mm.
Armament - 37mm Puteaux SA 18 L/21 gun or 1 x 7.92mm Hotchkiss machine gun
Engine - petrol, 4-stroke, 4-cylinder, water-cooled, type Renault, 60 hp.
Maximum speed - 20 km/h
Range - 120 km
Capacity of fuel tanks - 200 litre
Negotiated obstacles - gradient: 45o, trench: 2.3, vertical obstacles: 0.65m, fording: 0.8m

Lekki czołg Renault NC 31

NC 31

Dane taktyczno-techniczne : NC 31

Ciężar -
Załoga -
Wymiary -
Uzbrojenie -
Pancerz -
Silnik -
Weight -
Crew -
Dimensions -
Armament -
Armor -
Engine -

Lekki czołg FCM 1936

FCM 1936

FCM 1936

Dane taktyczno-techniczne : FCM 1936

Ciężar -
Załoga -
Wymiary -
Uzbrojenie -
Pancerz -
Silnik -
Weight -
Crew -
Dimensions -
Armament -
Armor -
Engine -