Średni czołg SOMUA S-35

Czołg SOMUA S-35 był bez wątpienia najlepszym francuskim czołgiem. Prace nad zaprojektowaniem tego wozu rozpoczęto w maju 1934 roku w fabryce S.O.M.U.A. (Société d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie).
14 kwietnia 1935 roku ukończono budowę pierwszego prototypu nazwanego AC 3. Produkcję seryjną rozpoczęto w 1936 roku, początkowo uzbrajając czołg w krótko lufową armatę kal. 47mm. Podczas produkcji dokonywano modyfikację np. zastąpiono starą armatę na nowoczesną długo lufową kal.47mm, zmieniono podziałkę gąsienic, koła napędowe itp.
Czołg posiadał odlewany pancerz kadłuba składający się z trzech części : dolnej w której umieszczono wszystkie zasadnicze mechanizmy oraz dwóch górnych nakrywających całość. Czołg posiadał niezłe uzbrojenie, nowoczesną transmisję ułatwiającą prowadzenie. Główną wadą było złe rozmieszczenie członków załogi, co powodowało przeciążenie obowiązkami dowódcy czołgu.
Do 1940 roku wyprodukowano około 500 czołgów tego typu.
Without any doubt Somua S-35 was the best French tank. Development began in 1934 at the S.O.M.U.A (Société d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie) plant and on April 14th of 1935, first prototype designated AC 3 was completed.  Production began in 1936 and early models were armed with short barrelled 47mm gun.  During production modifications were made e.g. old gun was replaced with modern long barrelled 47mm gun, track dividers and idlers were replaced etc.
Tank had cast armor hull made up of three parts: lower part housing all mechanical components and two upper parts covering the lower part.  Tank had adequate armament and modern transmission making driving easier.  The main defect was the crew arrangement, which forced commander to execute many roles.
Until 1940, some 500 S-35 tanks were made.

AC 3

Pierwsze seryjne czołgi S-35 otrzymały 13.pułk dragonów
(w Melun) i 29.pułk dragonów (w Provins), wchodzące w skład 2.Dywizji Zmechanizowanej. Przed wybuchem wojny Polska była bardzo zainteresowana zakupem czołgów S-35, jednak Francuzi odmówili. Po zajęciu Francji przez Niemców zdobyte czołgi SOMUA S-35 zostały wcielone do Panzerwaffe i oznaczone PzKpfw 35S 739(f). Od lata 1944 w czołgi S-35 ponownie wyposażono niektóre z oddziałów odradzającej się armii francuskiej. Francuski 13.pułk dragonów korzystał jeszcze z tych wozów w kwietniu 1945 roku.
First S-35 tanks equipped 13th Dragoons Squadron (in Melun) and 29th Dragoons Squadron (in Provins) of the 2nd Mechanized Division. Before the outbreak of the war, Poland was very interested in buying S-35 tanks but French refused.  After German occupation, captured S-35 tanks were incorporated into Panzerwaffe, designated as PzKpfw 35S 739(f).  Since Summer of 1944, S-35 tanks were once again in service with some units of new French army.  French 13th Dragoons Squadron was still using some of them as late as April of 1945.

S-35 z pierwszym, starym typem armaty 47mm. S-35 fitted with the first, older model of 47mm gun.

Dane taktyczno-techniczne : S-35

Załoga - 3
Ciężar - 20 t
Wymiary - długość 5.38m, szerokość 2.12m, wysokość 2.63m
Uzbrojenie - armata SA 35 L/34 kal. 47mm (108 pocisków), karabin maszynowy Reibel kal. 7.5mm (3000 pocisków)
Pancerz - 20-56mm
Silnik - gaźnikowy, czterosówowy, ośmiocylindrowy (V), typu SOMUA o mocy 190 KM, chłodzony cieczą.
Prędkość maks. - 40 km/h
Zasięg - 260 km
Crew - 3
Weight - 20 t
Dimensions - lenght 5.38m, width 2.12m, height 2.63
Armament - 1 x 47mm gun type SA 35 L/34 (108 rounds) and 1 x 7.5mm machine gun type Reibel (3000 rounds).
Armor - 20-56mm
Engine -carburetors, 4-stroke, 8-cylinder (V), type SOMUA, 190 hp, fluid cooled
Max. speed - 40km/h
Range - 260 km

Somua S-35
SK Model 1/35
(wyk. Marcin Tyrański)