¦redni czołg Nahuel


Ten ¶redni czołg był produkowany w Argentynie w latach 1942-43. Wyprodukowano 16 pojazdów. Four-man medium tank produced in Argentina. Production ceased after 16 machines were produced from 1942-43.

Dane taktyczno-techniczne czołgu : Nahuel

Załoga - 4 ludzi
Masa - 35 t
Uzbrojenie - 1 armata kal. 75mm i 2 karabiny maszynowe.
Crew - 4
Weight - 35 tons
Armament - 1 x 75mm gun and 2 x machine gun.