Czołg średni Sentinel

Sentinel I

W 1942 roku pułkownik W.D.Watson opracował czołg Sentinel wzorowany częściowo na na konstrukcjach czołgów amerykańskich "Sherman", a częściowo na francuskich R 35 i H 39. Czołg był produkowany w niewielkich ilościach w kilku wersjach nieznacznie różniących się od siebie :
Sentinel I i Sentinel II z armatą 40 mm
Sentinel III z haubicą 87.6mm
Sentinel IIIa i Sentinel IV z armatą 76.2mm .
Załogę stanowiło 5 ludzi, ciężar około 26 - 30 ton
(w zależności od typu),prędkość maksymalna 30 km/h.
In 1942, Colonel W.D.Watson designed Sentinel tank partially based on designs of American "Sherman" tank and French R-35 and H-39 tanks.   Tank was produced in limited numbers in few slightly different variants:
Sentinel I and II with 40mm gun
Sentinel III with 87.6mm howitzer
Sentinel IIIa and Sentinel IV with 76.2mm gun
Operated by the crew of 5, weightened 26-30 tons (depending on a variant), maximum speed of 30km/h.

Sentinel III

Sentinel IV


Eksperymentalny czołg Sentinel uzbrojony w dwa 25 funtowe działa.