Lekki czołg Typ 95 HA-GO (2595)

Produkowane od 1933 roku lekkie czołgi Typ 93 i Typ 94 były konstrukcjami które co prawda przyjęto do uzbrojenia armii lecz jednak nie spełniały wszystkich warunków jekie według Japońskiego dowództwa powinien wykazywać czołg lekki.
Dlatego też w roku 1934 zakłady Mitsubishi Heavy Industries zbudowały prototyp lekkiego czołgu, który po pomyślnych testach został skierowany do produkcji seryjnej jako Typ 95 Ha-Go (w armii Japońskieg był oznaczony "Ke-Go").
Czołg lekki Typ 95 miał prostą konstrukcję która nie komplikowała procesu produkcyjnego. Był zaprojektowany z myślą o przyszłych operacjach wojskowych na terenach o miękkiej, a nawet bagnistej powierzchni. Czołg posiadał bardzo dobrze rozwiązaną konstrukcję zawieszenia, zawieszenie było tak zaprojektowane by umożliwić nieprzerwany kontakt kół jezdnych z powierzchnią nawet w bardzo niesprzyjających warunkach terenowych. Poprzez zastosowanie skórzanych uszczelek w pokrywach silnika, znajdujących się poniżej poziomu żaluzji wlotów powietrza, możliwe było poruszanie się czołgu przez bardzo długi czas w wodzie o głębokości do 95cm, co przy tak małym pojeździe jest niezłym osiągnięciem. Wysoki współczynnik mocy silnika do masy czołgu i duży prześwit przyczyniały się do bardzo dobrych własności trakcyjnych pojazdu w najtrudniejszych warunkach terenowych. Podstawową wadą czołgu (jak zresztą wszystkich czołgów Japońskich) był zbyt słaby pancerz, oraz brak radia. W nadajniki radiowe wyposażane były tylko pojazdy dowódców, pozostałe załogi porozumiewały się za pomocą chorągiewek sygnałowych.
Czołg Typ 95 od II połowy lat 30-tych oraz podczas II wojny światowej był podstawowym czołgiem lekkim armii japońskiej. Produkowany był do roku 1943. Ogółem wyprodukowano około 1300 czołgów Typ 95.
Type 93 and Type 94 light tanks were produced from 1938 and were accepted into service by the Japanese Army eventhough they did not fulfill the requirements of light tanks according to the Japanese High Command. As a result in 1934, Mitshubishi Heavy Industries produced a prototype of a light tank, which after successful tests was put into production as Type 95 Ha-Go (known to the Japanese Army as Ke-Go). Light tank Type 95 had simple construction, which did not complicate production process. It was designed in mind with future operations in areas with soft and even muddy ground. The tank had very well designed suspension, which allowed constant contact of roadwheels with the ground even in heavy cross-country conditions. The use of leather washers in engine covers, located below the level of air intakes, allowed the tank to travel in water as deep as 95cm for long periods of time. High engine power ratio and good ground clearance allowed the tank to have very good cross-country capabilities. The main faults of the this tank (as every other Japanese tank) were light armor protection and lack of radio equipment. Only commander's vehicles were mounted with radio, while crews of regular tanks used signal flags. Type 95 tank from the second half of 1930s and during WWII was the main light tank of the Japanese Army. It was produced until 1943 and total of 1300 tanks was produced.

Chrzest bojowy czołgi Typ 95 przeszły w lipcu i sierpniu 1939 roku podczas nieudanego ataku na siły sowiecko-mongolskie nad rzeką Chałchyn-Goł, debiut nie należał do udanych gdyż stracono tam wszystkie użyte czołgi.
Czołgi Typ 95 brały udział praktycznie we wszystkich operacjach ofensywnych armii japońskiej : Malaje, Indochiny, Filipiny itp.
Podczas amerykańskich desantów na wyspach pacyfiku (Guam, Mariany, Tinian, Tarawa, Okinawa, Luzon itp.) czołgi Typ 95 musiały zmierzyć się z czołgami "made in USA", i z powodu bardzo słabego pancerza były dosłownie rozstrzeliwane przez Shermany i Stuarty.
Type 95 tanks had their combat debut in July and August of 1939 during unsuccessful attack on Soviet-Mongolian forces near the river Chalgyn-Gol, where all tanks were lost. Tanks took part in almost all offensive operations by the Japanese Army such as Malaya, Indochina, Philipines etc. During American desant on Pacific Islands (Guam, Marianas, Tinian, Tarawa, Okinawa, Luzon etc) Type 95 tanks were forced to face "made in USA" tanks and because of their light armor were "shot to pieces" by Shermans and Stuarts.

Lekki czołg Typ 95 HA-GO ze zmodyfikowanym zawieszeniem.

Dane taktyczno-techniczne : Typ 95 HA-GO

Załoga - 3
Ciężar - 8.6 t
Wymiary - długość 4.38m, szerokość 2.05m, wysokość 2.18m, prześwit 0.4m
Uzbrojenie - działko typ 94 kal. 37mm lub działko typ 98 kal 37mm i 2 km typ 97 kal. 7.7mm (119 pocisków 37mm, 2940 naboi 7.7mm
Pancerz - Kadłub: przód i boki 12mm, tył 6-12mm, góra 9mm. Wieża: 12mm, góra 9mm.
Silnik - wysokoprężny, 4-suwowy, 6-cylindrowy, typu Mitsubishi NVD 6120 chłodzony powietrzem o mocy 110KM przy 1400 obrotach/min.
Prędkość - na drodze: 45km/h, w terenie: 32km/h
Zbiornik paliwa - 87 litrów
Zasięg - 145-175 km
Pokonywanie przeszkód - Wzniesienia: 45o, ściany: 0.8m, rowy: 1.8m, brody: 0.95m
Nacisk jednostkowy - 0.61 kg/cm2
Crew -3
Weight -8.6 tons
Dimensions -lenght 4.38m, width 2.05m, height 2.18m, ground clearance 0.4m
Armament -1 x 37mm gun type 94 or 1 x 37mm gun type 98 and 2 x 7.7mm machine gun type 97 (ammunition: 119 gun rounds, 2940 MG rounds)
Armor -Hull: front and sides 12mm, rear 6-12mm, top 9mm. Turret: front sides and rear 12mm, top 9mm
Engine -diesel, 4-stroke, 6-cylinder, air cooled, type Mitsubishi NVD 6120 120hp at 1400 rpm
Maximum speed - road: 45km/h, off-road: 32km/h
Capacity of fuel tanks - 87 litre
Range - 145-175 km
Negotiated obstacles - gradient: 45o, vertical obstacles: 0.8m, trench: 1.8m, fording: 0.95m
Ground pressure- 0.61 kg/cm2