Tankietka Typ 88 (2588)

Dane taktyczno-techniczne : Typ 88

Załoga - 2
Ciężar - 1.5 t
Wymiary - długość 2.46m, szerokość 1.99m, wysokość 1.22m, prześwit 0.22m
Uzbrojenie - 1 km typu Vickers kal. 7.7mm (1150 naboi)
Pancerz - 6-9mm
Silnik - gaźnikowy, czterosuwowy, czterocylindrowy, chłodzony wodą o mocy 22.5KM
Prędkość - 48km/h
Zasięg - 160 km
Crew -2
Weight -1.5 tons
Dimensions -lenght 2.46m, width 1.99m, height 1.22m, ground clearance 0.22m
Armament -1 x 7.7mm machine gun type Vickers (1150 rounds)
Armor -6-9mm
Engine -carburetors, 4-stroke, 4-cylinder, fluid cooled, 22.5hp
Maximum speed - 48km/h
Range - 160 km

Tankietka Typ 94 (2594)

Dane taktyczno-techniczne : Typ 94

Załoga - 2
Ciężar - 3.42 t
Wymiary - długość 3.08m, szerokość 1.62m, wysokość 1.62m, prześwit 0.29m
Uzbrojenie - km Typ 91 kal. 6.5mm (1650 naboi)
Pancerz - 8-12mm
Silnik - gaźnikowy, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, typ 94 o mocy 23.5 KM
Prędkość - 40km/h
Zasięg - 200 km
Crew - 2
Weight - 3.42 tons
Dimensions - lenght: 3.08m, width: 1.62m, height: 1.62m, ground clearance: 0.29m
Armament - 6.6mm machine gun Typ 91 (1650 rounds)
Armor - 8-12mm
Engine -carburetors, 4-stroke, 4-cylinder (inline), fluid cooled, typ 94, 23.5 hp
Maximum speed - 40km/h
Range - 200 km

Tankietka Typ 97 TE-KE (2597)

Dane taktyczno-techniczne : typ 97

Załoga - 2
Ciężar - 4.82 t
Wymiary - długość 3.68m, szerokość 1.82m, wysokość 1.90m, prześwit 0.34m
Uzbrojenie - działko Typ 94 kal. 37mm (66 pocisków) lub karabin maszynowy Typ 97 kal. 7.7mm (1750 naboi).
Pancerz - 8-12mm
Silnik - czterocylindrowy,czterosuwowy, wysokoprężny, chłodzony powietrzem, typu Ikega o mocy 65 KM
Prędkość - 40 km/h
Zasięg - 250 km
Crew -2
Weight -4.82 tons
Dimensions - lenght: 3.68m, width: 1.82m, height: 1.90m, ground clearance: 0.34m
Armament - 37mm Typ 94 gun (66 rounds) or 7.7mm Typ 97 machine gun (1750 rounds)
Armor -8-12mm
Engine - diesel, 4-stroke, 4-cylinder (inline), air cooled, type Ikega 65 hp
Top speed - 40 km/h
Range - 250 km