Czołg szybki RAM

RAM Mk I

W Kanadzie czołgi miały produkować zakłady Canadian Pacific w Montrealu. Przewidywano budowę czołgu szybkiego opartego o konstrukcje amerykańskie. W tym czasie jedynie amerykański średni czołg M3 nadawał się do przebudowania na czołg szybki. W 1941 roku dowództwo kanadyjskie rozpoczeło prace nad wprowadzeniem czołgu do produkcji. Wykorzystano wiele elementów czołgu M3, podwozie, układ kierowniczy, silnik. Zmodyfikowano jedynie kadłub i zabudowano nowy typ wieży. Opancerzenie było dostarczane przez amerykańską firmę Steel Castings. Nowy czołg nazwano "RAM" od nazwy miejscowości, gdzie urodził się dowódca kanadyjskich sił pancernych generał porucznik Worthington. Pierwsze 50 czołgów oznaczonych RAM Mk I wykonano z armatą 2 pdr. kal. 40mm. Kolejne czołgi oznaczone jako RAM Mk II uzbrojono w armatę 6 pdr. kal. 57mm. In Canada, tanks were to be produced by Canadian Pacific Works in Montreal. It was planned to manufacture fast tank based on American designs. At the same time American M3 medium tank was available to be converted to fast tank. In 1941, Canadian High Command started the process of introducing this new tank to the production lines. Many parts and components of M3 tank were utilized including the chassis, steering system and engine. Major modifications consisted of the changes made to the hull and new turret was made. Armor plates were delivered by the american company Steel Castings. This new tank was named "RAM" after the name of the town, where the commander of Canadian Armored Formations, General-lieutenant Worthington was born. First 50 tanks were designated RAM Mk I and were armed with 2pdr (40mm) gun. Later models designated as RAM Mk II were armed with 6pdr (57mm) gun.

RAM Mk II

Czołgi pierwszych serii produkcyjnych miały zamontowane drzwi ewakuacyjne z boku kadłuba, późniejsze czołgi nie miały tych drzwi. Czołgi RAM były wyposażone w żyroskopowy stabilizator lufy armaty. Obok wersji bojowych produkowano również wozy dowodzenia RAM OP , wozy pogotowia technicznego i ewakuacyjne ARV. Ogółem zbudowano 1094 czołgi. Część pozbawionych wież czołgów była używana jako transportery opancerzone. Tanks from the first production series had escape door mounted on the side of hull, while on the later models this feature was eliminated. RAM tanks were equipped with gyroscopic gun barrel stabilizer. Next to the battletank version, command tank - RAM OP and recovery vehicle ARV were produced. Overall, 1094 RAM tanks were manufactured. Also some number of turretless tanks was used as armored transporters.

RAM OP

Dane taktyczno-techniczne : czołgu RAM

Ciężar - 25.51 t
Załoga - 5
Wymiary - długość 5.796m, szerokość 2.876m, wysokość 2.675m, szerokość gąsienicy 393mm
Uzbrojenie (Mk I) - 1 armata 2 prd. (40mm), zapas amunicji 161 pociski. 3 KM Browning M1919A1 kalibru 7.62mm, zapas amunicji 4400 naboje
Uzbrojenie (Mk II) - 1 armata 6 prd. (57mm), zapas amunicji 92 pociski. 3 KM Browning M1919A1 kalibru 7.62mm, zapas amunicji 4400 naboje
Pancerz - 25-87mm
Prędkość max - na drodze 40 km/h, w terenie 32 km/h
Zasięg - 232km
Silnik - 9-cylindrowy, gaźnikowy, chłodzony powietrzem typu Wright "Continental" R-975 o mocy 400 KM
Weight - 25.51 tons
Crew - 5
Dimensions - lenght: 5.796m, width: 2.876m, height: 2.675m, track width: 393mm
Armament (Mk I)- 1 x 2 pdr (40mm) gun (ammunition 161 rounds), 3 Browning M1919A1 7.62mm machine gun (ammunition 4400 rounds)
Armament (Mk II)- 1 x 6 pdr (57mm) gun (ammunition 92 rounds), 3 Browning M1919A1 7.62mm machine gun (ammunition 4400 rounds)
Armor - 25-87mm
Maximum Speed - road 40km/h / cross-country 32km/h
Range - 232
Engine - carburetors, 9 cylinder, type Wright "Continental" R-975, 400hp, air cooled.


Przeciwlotnicze działo samobieżne RAM AA

W 1943 roku zbudowano w Kanadzie doświadczalne przeciwlotnicze działo samobieżne na podwoziu czołgu RAM. Działo posiadało armatę przeciwlotniczą kalibru 94mm.