7,62cm Pak 36(r) Fgst auf PzKpw II D,E
Marder II - Sd Kfz 132

Marder II (76,2mm) późnej serii produkcyjnej. A late production Marder II (76.2mm).

Dane taktyczno-techniczne: Sd Kfz 132 - Marder II
Załoga - 4 ludzi
Masa - 11.5 t
Wymiary - długość 5.65m, szerokość 2.3m, wysokość 2.6m, prześwit 0.29m.
Pancerz - Kadłub: przód 30mm, boki i tył 15mm, góra 8mm, spód 5-8mm. Nadbudówka: 14.5mm
Uzbrojenie- działo 7.62cm Pak 36(r) L/54 kalibru 76.2mm (30 pocisków), karabin maszynowy MG-34 lub MG-42 kalibru 7.92mm (800 naboi)
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 6-cylindrowy, Maybach HL 62 TRM, pojemność 6191 cm3, moc 140 KM, chłodzony płynem
Zużycie paliwa - na drodze: 100 l/100km. W terenie 150 l/100km.
Prędkość - na drodze: 55 km/h, w terenie: 20 km/h
Zasięg - na drodze 200 km, w terenie: 130 km
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 24o, ściany: 0.42m, rowy: 1.75m, brody: 0.85m
Nacisk na grunt - 0.87 kg/cm2
Crew - 4 men
Weight - 11.5 tons
Dimensions - lenght: 5.65m, width: 2.3m, height: 2.6m, ground clearance: 0.29m
Armour - Hull: front 30mm, sides and rear 15mm, top 8mm, bottom 5-8mm. Superstructure 14.5mm
Armament - 76.2mm gun type 7.62cm Pak 36(r) L/54 (30 rounds) and 7.92mm machine gun type MG-34 or MG-42 (800 rounds)
Engine - carburetors, 4-stroke, 6-cylinder, displacement 6191 cm3, Maybach HL 62 TRM, 140hp, water-cooled
Fuel Consumption - road: 100 l/100km, off-road: 150 l/100km
Maximum Speed - road: 55 km/h, off-road 20 km/h
Range - road: 200km, off-road: 130 km.
Negotiated obstacles - gradient: 24o, vertical obstacle: 0.42m, trench: 1.75m, fording: 0.85m
Ground pressure - 0.87 kg/cm2


Marder II D - Sd Kfz 132
Alan 1/35
(wyk. Tomasz Bajer)
- www -


7,5cm Pak 40/2 Fgst auf PzKpw II
Marder II - Sd Kfz 131

Dane taktyczno-techniczne: Sd Kfz 131 - Marder II
Załoga - 3 ludzi
Masa - 11 t
Wymiary - długość 6.36m, szerokość 2.28m, wysokość 2.2m, prześwit 0.34m.
Pancerz - Kadłub: przód 35mm, boki i tył 15mm, góra 5mm, spód 10mm. Nadbudówka: przód 2x6mm, boki 14.5mm
Uzbrojenie- działo 7.5cm Pak 40/2 L/46 kalibru 75mm (37 pocisków), karabin maszynowy MG-34 lub MG-42 kalibru 7.92mm (800 naboi)
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 6-cylindrowy, Maybach HL 62 TRM, pojemność 6191 cm3, moc 140 KM, chłodzony płynem
Zużycie paliwa - na drodze: 90 l/100km. W terenie 135 l/100km.
Prędkość - na drodze: 40 km/h, w terenie: 20 km/h
Zasięg - na drodze 190 km, w terenie: 125 km
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 30o, ściany: 0.42m, rowy: 1.7m, brody: 0.9m
Nacisk na grunt - 0.75 kg/cm2
Crew - 3 men
Weight - 11 tons
Dimensions - lenght: 6.36m, width: 2.28m, height: 2.2m, ground clearance: 0.34m
Armour - Hull: front 35mm, sides and rear 15mm, top 5mm, bottom 10mm. Superstructure: front 2x6mm, sides 14.5mm
Armament - 75mm gun type 7.5cm Pak 40/2 L/46 (37 rounds) and 7.92mm machine gun type MG-34 or MG-42 (800 rounds)
Engine - carburetors, 4-stroke, 6-cylinder, displacement 6191 cm3, Maybach HL 62 TRM, 140hp, water-cooled
Fuel Consumption - road: 90 l/100km, off-road: 135 l/100km
Maximum Speed - road: 40 km/h, off-road 20 km/h
Range - road: 190km, off-road: 125 km.
Negotiated obstacles - gradient: 30o, vertical obstacle: 0.42m, trench: 1.7m, fording: 0.9m
Ground pressure - 0.75 kg/cm2


7,5cm Pak 40/2 Fgst auf PzKpw "Marder II"
TAMIYA 1/35
(wyk. Marcin Tyrański)


7,5cm Pak 40/2 Fgst auf PzKpw "Marder II"
1/35
(wyk. Michael Taylor)
email - taylormm@bestweb.net


5cm Pak 38 Fgst auf PzKpw II
Marder II - Sd Kfz 131