PzKpfw IV

Czołg średni Panzerkampfwagen IV był podstawowym sprzętem niemieckiej Panzerwaffe przez okres całej II wojny światowej. Pierwszy raz bojowo zostały użyte jesienią 1938r. podczas zajmowania Sudetów. We wrześniu 1939r. 211 czołgów PzKpfw IV uczestniczyło w agresji na Polskę. Podobna ilość czołgów tego typu walczyła we Francji w maju i czerwcu 1940r. Nie zabrakło PzKpfw IV na Bałkanach i w szeregach Afrika Korps. Podczas wojny ze Związkiem Sowieckim PzKpfw IV musiały walczyć z silniej uzbrojonymi i opancerzonymi T-34 i KW.
Po wojnie czołgi PzKpfw IV były używane w armi Fińskiej (do 1962r.) i hiszpańskiej. W czerwcu 1967r. Syryjskie PzKpfw IV odpierały na Wzgórzach Golan ataki czołgów izraelskich.
Medium tank Panzerkampfwagen IV was the main tank of the German Panzerwaffe for the duration of World War II. Its debut was in the Autumn of 1938 during the German takeover of Sudetenland. In September of 1939, 211 PzKpfw IVs took part in the Invasion of Poland. Similar number of PzKpfw IVs took in the fighting in France in May and June of 1940. Later on PzKpfw IVs served in Balkans and with Afrika Korps. During the war with Soviet Union, PzKpfw IV fought against better armed and armored T-34 and KW tanks. After World War II, PzKpfw IVs served with the Finnish (until 1962) and Spanish Armies. In June of 1967, Syrian PzKpfw IVs defended Golan Heights against attacks of Israeli tanks.


PzKpfw. IV Ausf.A - SdKfz 161

PzKpfw IV Ausf.A

Prototypy czołgu PzKpfw IV zbudowane zostały na przełomie 1935-36 roku. Czołgi serii zerowej (Null-Serie) były budowane w zakładach w Essen, produkcja dalszych pojazdów została przeniesiona od października 1937r. do fabryki Krupp-Gruson AG w Magdeburgu. Do marca 1938 r. wyprodukowano tam 35 czołgów Ausf.A o numerach fabrycznych 80101-80135. Cechą charakterystyczną tej wersji była wieżyczka dowódcy typu basztowego z sześcioma otworami obserwacyjnymi i przedni kadłubowy karabin maszynowy. Wieża umieszczona była niesymerycznie w lewo od osi symetrii czołgu o 51.7mm. Takie umieszczenie wieży było spowodowane koniecznością umieszczenia w kadłubie silnika spalinowego poruszającego generator dostarczający prąd elektryczny do silnika obracającego wieżę. In 1935/36, prototypes of PzKpfw IV tank were build. Tank from 0-Series (Null-Serie) were produced in the factory at Essen, while in October of 1937, production of later models was transferred to Krupp-Gruson AG factory in Magdeburg. Until March of 1938, 35 Ausf As with serial numbers 80101-80135 were produced. The characterstic feature of Ausf A was tower-like commander's cupola with six observation slots and hull mounted machine gun. The turret was mounted 51.7mm off the symmetry line of the hull. The reason for the placement of the turret was to accomodate the hull mounted engine which powered the generator. The generator produced the electricity to power the engine which turned the turret.
PzKpfw IV Ausf.A
Pierwszy czołg PzKpfw IV Ausf.A serii zerowej podczas montażu w zakładach Krupp w Essen, 1937r. First PzKpfw IV Ausf A from Zero-series during the assembly in Krupp Works in Essen in 1937.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.A

Załoga - 5
Ciężar - 17.3 t
Wymiary - długość 5.92m, szerokość 2.83, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód boki i tył 14.5mm. Wieża - przód boki i tył 20mm
Uzbrojenie - armata 75mm KwK 37 L/24, zapas amunicji 120 naboi. 2 karabiny maszynowe Rheinmetall-Borsing MG 34 kal. 7.9mm, zapas amunicji 3000 naboi.
Prędkość max - 30 km/h
Zasięg - 140 km, w terenie 90 km
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), górnozaworowy, chłodzony wodą, typ. Maybach HL 108TR o mocy 250 KM.
Skrzynia biegów - mechaniczna 5-biegowa typu Zahnfadfabrik ZF SFG 75.
Podwozie - 8 kół jezdnych 470x75-660 mm zabudowanych podwójnie, które tworzyły cztery wózki amortyzowane rółresorami piórowymi. Kółka podtrzymujące gąsienice o wymiarach 250x65-135.
Crew - 5
Weight - 17.3 tons
Dimensions lenght: 5.92m, width: 2.83m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front, sides and rear 14.5mm; Turret: front, sides and rear 20mm
Armament - 1 x 75mm gun type KwK 37 L/24 (120 rounds), 2 x machine gun Rheinmetall-Borsing MG 34 kal. 7.9mm (3000 rounds)
Maximum Speed - 30 km/h
Range - road: 140 km / cross-country: 90 km
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder (V), overhead valve arrangement type Maybach HL 108TR 250hp, fluid cooled.
Gearbox - 5-speed mechanical type Zahnfadfabrik ZF SFG 75.
Chassis - 8 road-wheels (470x75-660mm), double mounted, made up four carriages with feather type half-springs. Return rollers - 250x65-135mm.

PzKpfw. IV Ausf.B - Sd Kfz 161

Czołgi Ausf.B niewiele różniły się od Ausf.A. Najistotniejszą zmianą było zastosowanie prostej płyty czołowej pancerza bez stanowiska przedniego karabinu maszynowego MG 34. W miejscu karabinu znajdowała się dodatkowa szczelina obserwacyjna radiotelegrafisty. Włazy kierowcy i radiotelegrafisty były jednoczęściowe, z otworami do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych. Wprowadzono także nowy typ wieżyczki dowódcy.
Od kwietnia do września 1938r. wyprodukowano 42 czołgi Ausf.B.
Variant Ausf B didn't differ much from Ausf A. The main difference was the straight frontal armor plate without the mount for hull MG34. In place of machine gun mount, observation slot for the radio operator was mounted. Driver and radio operator's hatches were one-piece with special openings allowing signal rockets to be fired. Ausf B were mounted with new type of commander's cupola. From April to September of 1938, 42 Ausf B tanks were produced.
PzKpfw IV Ausf.B
PzKpfw IV Ausf.B , front wschodni 1941r. PzKpfw IV Ausf.B , Eastern front, 1941.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.B

Załoga - 5
Ciężar - 17.7 ton
Wymiary - długość 5.87m, czerokość 2.83, wysokość 2.85, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 28mm, boki i tył 15mm. Wieża - przód 25mm, boki i tył 20mm
Uzbrojenie - armata 75mm KwK 37 L/24, zapas amunicji 80 naboi. 1 karabin maszynowy Rheinmetall-Borsing MG 34 kal. 7.9mm, zapas amunicji 2700 naboi.
Prędkość max - 30 km/h
Zasięg - 140 km, w terenie 90 km
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), górnozaworowy, chłodzony wodą, typ. Maybach HL 120TR o mocy 300 KM.
Skrzynia biegów - mechaniczna 6-biegowa typu Zahnfadfabrik ZF SSG 76.
Crew - 5
Weight - 17.7 tons
Dimensions lenght: 5.87m, width: 2.83m, height: 2.85, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 28mm, sides and rear 15mm; Turret: front 25mm, sides and rear 20mm
Armament - 1 x 75mm gun type KwK 37 L/24 (80 rounds), 1 x machine gun Rheinmetall-Borsing MG 34 kal. 7.9mm (2700 rounds)
Maximum Speed - 30 km/h
Range - road: 140 km / cross-country: 90 km
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder (V), overhead valve arrangement type Maybach HL 120TR 300hp, fluid cooled.
Gearbox - 5-speed mechanical type Zahnfadfabrik ZF SSG 76.

PzKpfw. IV Ausf.C - Sd Kfz 161

PzKpfw IV Ausf.C

Zmiany w konstrukcji czołgu Ausf.C ograniczyły się jedynie do opancerzenia lufy karabinu maszynowego MG 34 i zabudowania pod armatą odbojnicy, która zapobiegała zerwaniu anteny podczas obrotu wieży. Pierwsze kilkudziesiąt (40 ?) czołgów Ausf.C miało silnik taki jak Ausf.B, a następnie montowano silnik Maybach HL 120 TRM (gaźnikowy, 12-cylindrowy (V), górnozaworowy, o pojemności 11867 cm2 ). Silnik ten był stosowanu do napędu wszystkich pozostałych wersji. Od września 1938r. do sierpnia 1939r. wyprodukowano 140 czołgów Ausf.C. The changes in the design of Ausf C were limited to the new armor sleeve which protected MG34 and and special frame mounted under the barrel which protected the antenna from being broken off. First (40 ?) Ausf C tanks were powered by the same engine as Ausf B, but later models were mounted with Maybach HL 120 TRM (carburetors, V-12, overhead valve arrangement, displacement 11867 cm2) and engine powered all later models of Panzerkampfwagen IV. From September of 1938 to September of 1939, 40 Ausf C were produced.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.C

Załoga - 5
Ciężar - 18.5 t
Wymiary - długość 5.87m, czerokość 2.83, wysokość 2.85, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 30mm, boki i tył 15mm. Wieża - przód 30mm, boki i tył 20mm
Uzbrojenie - armata 75mm KwK 37 L/24, zapas amunicji 80 naboi. 1 karabin maszynowy Rheinmetall-Borsing MG 34 kal. 7.9mm, zapas amunicji 2700 naboi.
Prędkość max - 30 km/h
Zasięg - 140 km, w terenie 90 km
Crew - 5
Weight - 18.5 tons
Dimensions lenght: 5.87m, width: 2.83m, height: 2.85, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 28mm, sides and rear 15mm; Turret: front 25mm, sides and rear 20mm
Armament - 1 x 75mm gun type KwK 37 L/24 (80 rounds), 1 x machine gun Rheinmetall-Borsing MG 34 kal. 7.9mm (2700 rounds)
Maximum Speed - 30 km/h
Range - road: 140 km / cross-country: 90 km

PzKpfw. IV Ausf.D - Sd Kfz 161

PzKpfw IV Ausf.D

Konstrukcja płyty czołowej czołgów Ausf.D była podobna do Ausf.A (łamana). Stanowisko przedniego karabinu maszynowego było dodatkowo chronione kwadratową obudową pancerną. Uległo zmianie mocowanie armaty, która teraz posiadała jarzmo zewnętrzne. W latach 1940-41 pancerz czołowy wzmacniano dodatkową płytą pancerną grubości 20mm. Od października 1939r. do maja 1941r. wyprodukowano 229 czołgów Ausf.D. The stepped design of the frontal armor plate of Ausf D was similar to that of Ausf A. The machine gun mount was additionally protected by squared armor frame. Also the new outside mounted gun mantlet was installed. From 1940 to 1941, frontal armor plate was mounted with additional 20mm thick armor plate. From October of 1939 to May of 1941, 229 Ausf D were produced.
PzKpfw IV Ausf.D
PzKpfw IV Ausf.D z 2. Dywizji Grenadierów Pancernych SS "Das Reich" front wschodni, początek 1943r. PzKpfw IV Ausf D from 2nd SS Panzer Grenadier Division "Das Reich", Eastern Front, early 1943.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.D

Załoga - 5
Ciężar - 20 ton
Wymiary - długość 5.92m, czerokość 2.84, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 30mm, boki 15mm, tył 20mm. Wieża - przód 30mm, boki i tył 20mm
Prędkość max - 42 km/h
Zasięg - 210 km, w terenie 130 km
Crew - 5
Weight - 20 tons
Dimensions lenght: 5.92m, width: 2.84m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 30mm, sides 15mm, rear 20mm; Turret: front 30mm, sides and rear 20mm
Maximum Speed - 42 km/h
Range - road: 210 km / cross-country: 130 km

PzKpfw IV Ausf.D
TAMIYA (1:35)
(wyk. Bogusław Olech)
email - olechbj@prodigy.net


PzKpfw. IV Ausf.E - Sd Kfz 161

Modyfikacje zastosowane w Ausf.E głównie dotyczyły wzmocnienia pancerza. Karabin MG 34 został umieszczony w jarzmie kulistym Kugelblende 30. Zmodyfikowano kształt wieży tak, aby wieżyczka dowódcy nie wystawała z obrysu wieży. Zmieniono otwory obserwacyjne kierowcy oraz zlikwidowano otwór strzelecki w prawych bocznych drzwiach wieży. Zastosowano uproszczone koła napędowe i podtrzymujące. Ausf.E otrzymały zmodyfikowane tłumiki wydechu i nowej konstrykcji hak holowniczy. Czołgi Ausf.E używane były z dodatkowymi zasobnikami (Gepäck Kasten) zamocowanymi z tyłu wieży. Czołgo Ausf.E produkowano od września 1940r. do kwietnia 1941r., wyprodukowano około 50 szt. Modifications made to the Ausf E mainly consisted of the improvements of armor protection. MG34 machine gun was mounted in ball-mount Kugelblende 30. The shape of the turret was modified, so that commander's cuppola was contained in turret's outline. Driver's observation ports were modified and gun opening in the rightside turret door was eliminated. Newly designed simplified idlers and return rollers were used. Ausf E were also fitted with modified mufflers and towing hook. Ausf E tanks were also fitted with turret mounted storage bins (Gepack Kasten). Overall, from September of 1940 to April of 1941, 50 Ausf Es were produced.
PzKpfw IV Ausf.E
PzKpfw IV Ausf.E na terenie zakładów Krupp-Gruson w Magdeburgu, 1941. PzKpfw IV Ausf E on the Krupp-Gruson factory grounds in Magdeburg, 1941.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.E

Załoga - 5
Ciężar - 21 t
Wymiary - długość 5.92m, czerokość 2.84, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 30mm + 30mm, boki 20mm + 20mm, tył 20mm. Wieża : przód 30mm, boki i tył 20mm.
Prędkość max - 42 km/h
Zasięg - 200 km, w terenie 125 km
Crew - 5
Weight - 21 tons
Dimensions lenght: 5.92m, width: 2.84m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 30mm+30mm, sides 20mm+20mm, rear 20mm; Turret: front 30mm, sides and rear 20mm
Maximum Speed - 42 km/h
Range - road: 200 km / cross-country: 125 km