PzKpfw. IV Ausf.F - Sd Kfz 161

PzKpfw IV Ausf.F

Ausf.F jest ostatnią wersją PzKpfw IV z krótkolufową armatą 75mm KwK L/24. Ausf.F posiadał prostą (jednoczęściową) płytę czołową panceża. Karabin MG 34 w jarzmie kulistym Kugelblende 50. Na płycie silnikowej, włazach do przekładni i bębnów chamulcowych zabudowano nowe, dodatkowe otwory wentylacyjne. Niewielkim zmianom uległa konstrukcja lufy armaty, błotników przednich i przedniego haka holowniczego. Drzwi boczne wieży były dwuczęściowe. Drzwi posiadały szczelinę obserwacyjną przysłoniętą szkłem pancernym i w tylnej części otwór strzelecki osłonięty ruchomą pokrywą. Od kwietnia 1941r. do marca 1942r. wyprodukowano 462 czołgi Ausf.F (F1). Ausf F was the last variant of PzKpfw IV armed with short-barrelled 75mm KwK L/24. Ausf F had one piece frontal armor plate. MG34 machine gun was mounted in a ball-mount - Kugelblende 50. Hatches of the engine compartment over gear and brake drums were mounted with new ventilation vents. Small changes were made to the design of the gun, front fenders and front towing hook. One-piece turret doors were replaced with two-piece doors. Doors had observational ports with armored glass and in the rear part gun opening with moveable cover. From April of 1941 to March of 1942, 462 Ausf F (F1) were produced.
PzKpfw IV Ausf.F (F1)
PzKpfw IV Ausf.E na terenie zakładów Krupp-Gruson w Magdeburgu, 1941.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.F

Załoga - 5
Ciężar - 22.3 t
Wymiary - długość 5.92m, czerokość 2.88, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 50mm, boki 20mm + 20mm, tył 20mm. Wieża : przód 50mm, boki i tył 30mm. Prędkość max - 42 km/h
Zasięg - 200 km, w terenie 130 km
Crew - 5
Weight - 22.3 tons
Dimensions lenght: 5.92m, width: 2.88m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 50mm, sides 20mm+20mm, rear 20mm; Turret: front 50mm, sides and rear 30mm
Maximum Speed - 42 km/h
Range - road: 200 km / cross-country: 130 km

PzKpfw. IV Ausf.F2 - Sd Kfz 161

Walki z dobrze opancerzonymi brytyjskimi czołgami piechoty A12 "Matilda" Mk II wykazały nieskuteczność armaty 75mm KwK 37 L/24. Początkowo planowano (1942r.) przezbroić 80 PzKpfw IV w 50mm KwK 39 L/42. Doświadczenia pierwszych miesięcy wojny w Rosji, gdy PzKpfw IV ponosiły duże straty w walkach z T-34/76 i KW, wpłynęły na znaczne przyspieszenie prac nad nowymi modelami uzbrojenia. Firmy Krupp i Rheinmetall-Borsing od marca 1942r. rozpoczęły produkcję dział 75mm KwK 40 L/43 w które wyposarzano czołgi PzKpfw IV Ausf.F2. Oprócz zmiany armaty czołgi Ausf.F2 posiadały nowy typ celownika Turmzielfernrohr TZF 5f, zmienione jarzmo działa oraz zmiany w konstrukcji drzwi wieży. W okresie marzec - lipiec 1942r. wyprodukowano 75 czołgów Ausf.F2. W marcu 1942r. zbudowano 12 Ausf.F2 z pancerzem czołowym grubości 80mm przeznaczonym do walk na Malcie. Experiences from combat with British A12 "Matilda" Mk II infantry tanks showed ineffectivness of 75mm KwK 37 L/24 gun. First concept (1942) was to rearm 80 PzKpfw IVs with 50mm KwK 39 L/42. The experiences from the first months of war in Russia, when large number of PzKpfw IVs were lost in combat with T-34/76 and KW tanks, led to the quicker development of new types of armament. In March of 1942, Krupp and Rheinmetall-Borsig started the production of 75mm KwK 40 L/43, which were mounted in PzKpfw IV Ausf.F2. Ausf F2 were fitted with new type of telescope - Turmzielfernrohr TZF 5f. The gun mantlet and turret doors were of new design as well. From March to July of 1942, 75 Ausf F2s were produced. In March of 1942, 12 Ausf F2s with 80mm frontal armor plate for fighting in Malta were produced.
PzKpfw IV Ausf.F2

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.F2

Załoga - 5
Ciężar - 23.67 t
Wymiary - długość 6.63m, czerokość 2.88, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Uzbrojenie - 1 armata 75mm KwK 40 L/43 z zapasem amunicji 87 naboi. 1 karabin MG 34. Pancerz - przód 50mm, boki 20mm + 20mm, tył 20mm. Wieża - przód 50mm, boki i tył 30mm
Prędkość max - 40 km/h
Zasięg - 210 km, w terenie 130 km
Crew - 5
Weight - 23.67 tons
Dimensions lenght: 6.63m, width: 2.88m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armament - 1 x 75mm gun type KwK 40 L/43 (87 rounds), 1 x machine gun MG 34 kal. 7.9mm
Armor - Hull: front 50mm, sides 20mm+20mm, rear 20mm; Turret: front 50mm, sides and rear 30mm
Maximum Speed - 40 km/h
Range - road: 210 km / cross-country: 130 km

PzKpfw IV Ausf.F2
Italieri (1/35)
(wyk. Tomasz Ciechanowicz)
email - edward1@polbox.com


PzKpfw. IV Ausf.G - Sd Kfz 161/1

W wersji Ausf.G najistotniejszą różnicą w budowie armaty było zastosowanie w miejsce hamulca wylotowego z pojedynczą komorą hamulca dwukomorowego. Inne modyfikacje dotyczyły budowy wieży. Zmodyfikowano kadłubowe włazy kierowcy i strzelca - radiotelegrafisty. Niektóre czołgi Ausf.G wyposażane były w ekrany pancerne (Schürzen), a wozy późnych serii produkcyjnych posiadały armatę 75mm KwK 40 L/48 i dodatkowe opancerzenie przodu kadłuba (płyta pancerna grubości 30mm). Czołgi Ausf.G produkowane były od maja 1942r. do czerwca 1943r. w ilości 1687 szt. The main difference between Ausf G and previous variants was the type of the muzzle break. Other modifications were made to the design of the turret. Driver and machine gunner/radio operator's hatches were modified. Some of Ausf G were mounted with Schurzen - armor skirts, while later models were armed with 75mm KwK 40 L/48 gun and their frontal armor plates were up-armored (with 30mm armor plate). From May of 1942 to June of 1943, 1687 Ausf Gs were produced.
PzKpfw IV Ausf.G

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.G

Załoga - 5
Ciężar - 23.67 ton
Wymiary - długość 6.63m, czerokość 2.88, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Uzbrojenie - 1 armata 75mm KwK 40 L/43 z zapasem amunicji 87 naboi. 1 karabin MG 34. Prędkość max - 40 km/h
Zasięg - 210 km, w terenie 130 km
Crew - 5
Weight - 23.67 tons
Dimensions lenght: 6.63m, width: 2.88m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armament - 1 x 75mm gun type KwK 40 L/43 (87 rounds), 1 x machine gun MG 34 kal. 7.9mm
Maximum Speed - 40 km/h
Range - road: 210 km / cross-country: 130 km

PzKpfw. IV Ausf.H - Sd Kfz 161/2

PzKpfw IV Ausf.H

Ausf.H uzbrojono w armatę 75mm KwK 40 L/48, pogrubiono pancerz. Zastosowano nowy typ kół napędowych i napinających, zastosowano całkowicie metalowe koła podtrzymujące. Standardowym wyposażeniem były ekrany pancerne (Schürzen) o grubości 5mm. Czołgi Ausf.H miały montowany na wieżyczce dowódcy uchwyt przeciwlotniczy (Fliegerbeschussgerät 41 lub 42) karabinu MG 34. Ogółem wybudowano około 3900 czołgów Ausf.H. Był to najliczniej produkowany typ czołgu PzKpfw. IV. Ausf H was armed with 75mm KwK 40 L/48 gun and its armored protection was increased. New idlers and drive sprockets were used along with metal road-wheels. 5mm thick armor skirts (Schurzen) became standard equipment. Ausf H had its commander's cuppola equipped with AA mount (Fliegerbeschussgerät 41or 42) for MG34 machine gun. In general, approximately 3900 Ausf H were produced and Ausf H was the most numerous variant of PzKpfw IV.
PzKpfw IV Ausf.H
PzKpfw IV Ausf.H z 12.DPanc, front wschodni, 1944r. PzKpfw IV Ausf.H of the 12. Panzer Division, Eastern Front, 1944.

PzKpfw IV Ausf.H

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.H

Załoga - 5
Ciężar - 25.99 t
Wymiary - długość 7.02m, czerokość 2.88, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 80mm, boki 30mm, tył 20mm. Wieża - przód 80mm, boki i tył 30mm
Uzbrojenie - 1 armata 75mm KwK 40 L/48 . 1 karabin MG 34.
Prędkość max - 38 km/h
Zasięg - 210 km, w terenie 130 km
Crew - 5
Weight - 25.99 tons
Dimensions lenght: 7.02m, width: 2.88m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 80mm, sides 30mm, rear 20mm; Turret: front 80mm, sides and rear 30mm
Armament - 1 x 75mm gun type KwK 40 L/48, 1 x machine gun MG 34 kal. 7.9mm
Maximum Speed - 38 km/h
Range - road: 210 km / cross-country: 130 km


PzKpfw IV Ausf.H
Academy 1/35
(wyk. Tomasz Bajer)
- www -


PzKpfw IV Ausf.H
(1:35)
(wyk. Jacek Nawrot)

PzKpfw IV Ausf.H
1/35
(wyk. Michael Koenig)
email - TSRcgi@home.com


PzKpfw. IV Ausf.J - Sd Kfz 161/2

PzKpfw IV Ausf.J

Czołgi Ausf.J miały wiele uproszczeń technologicznych, m.in. posiadały tylko ręczny obrót wieży (!). Uproszczono budowę włazów w wieży i zlikwidowano boczne kadłubowe szczeliny obserwacyjne kierowcy. Czołgi Ausf.J produkowane na przełomie 1944-45r. posiadały w miejsce ekranów z blachy pancernej, ekrany wykonane z siatki drucianej rozpiętej na ramach ekranów z blachy pancernej (Toma Schürzen). Niektóre czołgi Ausf.J posiadały pionowo umieszczone tłumiki, podobne do tych jekie stosowano w "Panterach". Od czerwca 1944r. do marca 1945r. wyprodukowano 2392 czołgi Ausf.J. Ausf J's overall design was simplified, for example turret was traversed manually by hand. The design of turret hatches was simplified and driver's side observational ports were eliminated. Ausf Js were produced in 1944/45 and were fitted with wire mesh skirts - Thoma Schurzen, instead of armor plates. Some of Ausf J had their mufflers mounted vertically similar to those used on Panthers. From June of 1944 to March of 1945, 2392 Ausf Js were produced.
PzKpfw IV Ausf.J
PzKpfw IV Ausf.J z ostatnich serii, ekrany siatkowe (Toma Schürzen). PzKpfw IV Ausf J from the last series, wire mesh skirts (Toma Schürzen).

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw IV Ausf.J

Załoga - 5
Ciężar - 25 ton
Wymiary - długość 7.02m, czerokość 2.88, wysokość 2.68, rozstaw gąsienic 2.39m, prześwit 0.40m
Pancerz - przód 80mm, boki 30mm, tył 20mm. Wieża - przód 80mm, boki i tył 30mm
Prędkość max - 38 km/h
Zasięg - 300 km, w terenie 210 km
Crew - 5
Weight - 25 tons
Dimensions lenght: 7.02m, width: 2.88m, height: 2.68, distance between tracks 2.39m, ground clearance: 0.40m
Armor - Hull: front 80mm, sides 30mm, rear 20mm; Turret: front 80mm, sides and rear 30mm
Maximum Speed - 38 km/h
Range - road: 300 km / cross-country: 210 km

PzKpfw IV Ausf.J
J-DML (1/35)
(wyk. Michael Taylor)
email - taylormm@bestweb.net