Kfz 4


Kfz 15

Tobruk, czerwiec 1942


Kfz 69

Krupp L2H143 z działkiem 3,7cm Pak 35/36.

Horch s.E.Pkw z działkiem plot 2cm Flak 38.

Büssing-NAG G 31