Sd Kfz 222

Dane taktyczno-techniczne: Sd Kfz 222

Załoga - 3 ludzi
Masa - 4.8 t
Wymiary - długość 4.8m, szerokość 1.95m, wysokość 1.99m, prześwit 0.26m.
Pancerz - 5-14.5mm
Uzbrojenie- działko 2cm KwK 30 L/55 kalibru 20mm lub 2cm KwK 38 L/55 kalibru 20mm (180 lub 220 naboi), karabin maszynowy MG-34 kalibru 7.92mm (1050 naboi).
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 8-cylindrowy V , Horch V8 108, pojemność 3517 cm3, moc 75 KM, chłodzony płynem lub gaźnikowy, 4-suwowy, 8-cylindrowy V , Horch V8 108, pojemność 3823 cm3, moc 81 KM, chłodzony płynem.
Zużycie paliwa - na drodze: 28 l/100km
Prędkość - na drodze: 80 km/h (90 km/h), w terenie: 42 km/h
Zasięg - na drodze 320 km.
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 20o, ściany: 0.25m, brody: 0.6m
Crew - 3 men
Weight - 4.8 tons
Dimensions - lenght: 4.8m, width: 1.95m, height: 1.99m, ground clearance: 0.26m
Armour - 5-14.5mm
Armament - 20mm gun type 2cm KwK 30 L/55 or 2cm KwK 38 L/55 (180 or 220 rounds), 7.92mm machine gun type MG-34 (1050 rounds)
Engine - carburetors, 4-stroke, V-8, displacement 3517 cm3, Horch V8 108, 75hp, water-cooled or carburetors, 4-stroke, V-8, displacement 3823 cm3, Horch V8 108, 81hp, water-cooled
Fuel Consumption - 28 l/100km
Maximum Speed - road: 80 km/h (90 km/h), off-road 42 km/h
Range - road: 320km
Negotiated obstacles - gradient: 20o, vertical obstacle: 0.25m, fording: 0.6m


Sd Kfz 223

Sd Kfz 223
Samochód pancerny Sd Kfz 223 wyposażony był w radiostację średniego zasięgu umożliwiającą nawiązanie łączności w warunkach samodzielnej działalności każdego dywizjonu rozpoznawczego. Uzbrojony był jedynie w karabin maszynowy MG 34 kal. 7.92mm umieszczony w wieżyczce. Samochody z trzech pierwszych serii produkcyjnych miały antenę poręczową, zaś późniejsze antenę prętową.
Sd Kfz 223 budowane były w dwóch wersjach Ausf.A i Ausf.B, różniących się tylko typem podwozia, silnika i hamulców. Samochody budowane od maja 1941r. miały opancerzenie miejscowo pogrubione do 30mm. Od 1938r. do stycznia 1944r. zakłady MNH wyprodukowały 550 samoczodów Sd Kfz 223.
Armored car Sd.Kfz.223 was equipped with medium range radio equipment allowing communication for reconnaissance units. It was armed with single MG 34 (7.92mm) mounted in the turret. Cars from the first three series had bow mounted antenna while later models had telescopic antenna. Sd.Kfz.223s were build in two variants Ausf A and Ausf B, which differed only in types of chassis, engine and brakes. Cars built since May of 1941 had improved armor protection up to 30mm. Overall from 1938 to January of 1944, MNH works produced 550 models of Sd.Kfz.223.
Sd Kfz 223

Dane taktyczno-techniczne Sd Kfz 223 :

Załoga - 3 ludzi
Masa - 4.4 t
Wymiary - długość 4.8m, szerokość 1.96m, wysokość 1.75m, prześwit 0.26m.
Pancerz - 5-14.5mm
Uzbrojenie- karabin maszynowy MG-34 kalibru 7.92mm (1050 naboi).
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 8-cylindrowy V , Horch V8 108, pojemność 3517 cm3, moc 75 KM, chłodzony płynem lub gaźnikowy, 4-suwowy, 8-cylindrowy V , Horch V8 108, pojemność 3823 cm3, moc 81 KM, chłodzony płynem.
Zużycie paliwa - na drodze: 28 l/100km
Prędkość - na drodze: 80 km/h (90 km/h), w terenie: 42 km/h
Zasięg - na drodze 320 km.
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 20o, ściany: 0.25m, brody: 0.6m
Crew - 3 men
Weight - 4.4 tons
Dimensions - lenght: 4.8m, width: 1.96m, height: 1.75m, ground clearance: 0.26m
Armour - 5-14.5mm
Armament - 7.92mm machine gun type MG-34 (1050 rounds)
Engine - carburetors, 4-stroke, V-8, displacement 3517 cm3, Horch V8 108, 75hp, water-cooled or carburetors, 4-stroke, V-8, displacement 3823 cm3, Horch V8 108, 81hp, water-cooled
Fuel Consumption - 28 l/100km
Maximum Speed - road: 80 km/h (90 km/h), off-road 42 km/h
Range - road: 320 km
Negotiated obstacles - gradient: 20o, vertical obstacle: 0.25m, fording: 0.6m


Sd Kfz 223
TAMIYA 1/35
Afrika Korps
(wyk. Jacek Nawrot)