SdKfz 3

W latach 20-tych, Reichswera używała 105 ciężkich samochodów pancernych typu Daimler DZVR, oznaczanych jako SdKfz 3. Samochoty tego typu były też używane przez jednostki policyjne.

Dane taktyczno-techniczne : SdKfz 3

Załoga - 6
Ciężar - 12 t
Wymiary - długość: 5.95m, szerokość: 2.2m, wysokość: 2.73m
Pancerz - 4-12mm
Uzbrojenie - karabin maszynowy Maxim MG 08
Prędkość max - na drodze: 50 km/h
Zasięg - na drodze: 300 km
Zużycie paliwa - 90 l/100 km
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, typ. Daimler M1574, pojemność 12020 cm3, o mocy 100 KM.
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 14o, ściany: 0.25m, brody: 0.7m
Crew - 6
Weight - 12 tons
Dimensions - length: 5.95m, width: 2.2m, height: 2.73m
Armor - 4-12mm
Armament - Maxim MG 08 machine gun
Maximum Speed - road: 50 km/h
Range - road: 300 km
Fuel consumption - 90 l/100km
Engine - carburetors, 4-stroke, 4-cylinder, displacement 12020 cm3, type Daimler M1574 100hp, fluid cooled.
Negotiated obstacles - gradient: 14o, vertical obstacle: 0.25m, fording: 0.7m

Kfz 13 - Maschinengewehrkraftwagen

W roku 1930 zaczęto w Niemczech projektować lekki samochód pancerny, a w 1932 roku po przejściu prób i testów przyjęto go do uzbrojenia jako Kfz 13. Samochód ten budowano z wykożystaniem podzespołów samochodu osobowego "Standard 6" produkcji zakładów "Adler". Samochody tego typu używane były głównie do szkolenia w jednostkach kawalerii, jednak mimo że w latach 39-40 były już sprzętem przestarzałym brały udział w kampanii w Polsce i we Francji. Podczas walk samochody Kfz 13 znajdowaly się w sekcjach samochodów pancernych przydzielanych do dywizji piechoty. Ogółem wyprodukowano 174 pojazdów.

Dane taktyczno-techniczne : SdKfz 13

Załoga - 2
Ciężar - 2.2 t
Wymiary - długość: 4.2m, szerokość: 1.7m, wysokość: 1.5m
Pancerz - 8mm
Uzbrojenie - karabin maszynowy Dreyse MG 13 kalibru 7.92mm
Prędkość max - na drodze: 45 km/h
Zasięg - na drodze: 240 km
Zużycie paliwa - 18 l/100 km
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 6-cylindrowy, chłodzony wodą, typ Adler 6S, pojemność 2916 cm3, o mocy 60 KM.
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 15o, ściany: 0.24m, brody: 0.5m
Crew - 2
Weight - 2.2 tons
Dimensions - length: 4.2m, width: 1.7m, height: 1.5m
Armor - 8mm
Armament - 7.92mm Dreyse MG 13 machine gun
Maximum Speed - road: 45 km/h
Range - road: 240 km
Fuel consumption - 18 l/100km
Engine - carburetors, 4-stroke, 6-cylinder, displacement 2916 cm3, type Adler 6S, 60hp, fluid cooled.
Negotiated obstacles - gradient: 15o, vertical obstacle: 0.24m, fording: 0.5m

Kfz 14 - Funkkraftwagen

Samochód Kfz 14 powstał w tym samym czasie i w oparciu o te same podzespoły co Kfz 13. Był to nieuzbrojony samochód radiowy wyposażony w radiostację średniej mocy i antenę poręczową. Dane techniczne samochodu Kfz 14 są identyczne z Kfz 13, tylko ilość członków załogi wzrosła do 3 (kierowca, dowódca, radiotelegrafista). Wyprodukowano 40 pojazdów.