Jagdpanzer 38(t) "Hetzer"

"Chwat"

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Podczas walk powstańcy zdobyli trochę sprzętu pancernego. Działo pancerne Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" zostało zdobyte 2 sierpnia w czasie walk o Pocztę Główną. Zdobywcami byli żołnierze z 1 i 2 kompanii Batalionu "Kiliński". Następnie wóz odcholowano i "wmontowano" w barykadę oddzielającą plac Napoleona od ul. Szpitalnej, zbudowaną pomiędzy ul.Sienkiewicza i ul.Boudena. 5 sierpnia żołnierze plutonu "Chwat" odcholowali wóz na podwóże zdobytej przez powstańców Poczty Głównej. On August 1st of 1944, Warsaw Uprising begun.  During the fighting insurgents captured number of armored fighting vehicles.  Tank destroyer Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" was captured on August 2nd during the fighting for Main Post Officer (Poczta Glowna).  It was captured by soldiers of 1st and 2nd company of "Kilinski" battalion.  It was then towed away and "mounted" as part of barricade dividing Napoleon's Square from Szpitalna Street, between Sienkiewicza and Boudena Street.  On August 5th, soliders from platoon "Chwat" towed it to the forecourt of the insurgent held Main Post Office.

Działo samobieżne "Hetzer" i jego zdobywcy, żołnierze Batalionu "Kiliński". "Hetzer" SP gun and its captors, soldiers of the "Kiliński" battalion.

Pomimo znacznych uszkodzeń pojazdu, powstańcom udało się go wyremontować. "Chwat" był gotowy do walki 14 sierpnia lecz pozostał na terenie Poczty Głównej gdyż jego użycie w innych częściach miasta wiązało by się z rozebraniem kilku barykad, na co dowódca sił powstańczych Warszawy płk. Antoni Chruściel ("Monter","Nurt") nie chciał się zgodzić. Więc "Chwat" był trzymany w rezerwie. Na początku września budynek Poczty Głównej został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo i "Chwat" został przysypany. Z ruin Poczty wyciągnięto go wiosną 1946 roku i z rozkazu komunistycznych władz został od razu przekazany na złom. Although significant damages to vehicle, insurgents managed to repair it. "Chwat" was ready for combat on August 14th but remained in the forecourt of the Main Post Office because its usage in other parts of the city would require the removal of few barricades what was not agreed on by insurgent commander of Warsaw Colonel Antoni Chrusciel ("Monter","Nurt").  "Chwat" then remained in the reserve.  In the early September, Main Post Office building was bombed by Luftwaffe and "Chwat" was covered by rubble.  It was removed from the ruins of the Main Post Office in the spring of 1946 and as ordered by Communist Government it was then scrapped. 

"Chwat" w barykadzie przy ul. Szpitalnej. "Chwat" in the barricade at Szpitalna Street in the City Centre.


Hetzer "Chwat"
DML 1/35
(wyk. Tomek Romanowski)
email - AGENTJ23@prodigy.net