Ciągnik PZinż. 322

W planach produkcyjnych na 1940 rok został zatwierdzony mały ciągnik kołowy (2x4) PZInż.322. Został on zaprojektowany do holowania samolotów na lotniskach. Miał on jednak tak dobre parametry że zainteresował Dowództwo Wojsk Saperskich, które chciało wykorzystać ten pojazd jako podstawowy sprzęt w oddziałach pontonowych. Wykorzystanie do produkcji elementów produkowanych seryjnie samochodów Polski FIAT 508 i 621 spowodowały iż koszt wytworzenia ciągnika PZInż.322 był bardzo mały. Zbudowano jedynie 3 sztuki, które przepadły we wrześniu 1939 roku. In production plans for 1940, small wheeled tractor (2x4) designated PZInz.322 was accepted for production.  Originally designed for towing planes in airports and airbases.  Since, it had good specifications, the Command of Engeering Units became interested in it and planned to use it as main equipment for pontoon troops.    The PZInz.322 used components of Polski FIAT 508 and 621, significantly lowering the production costs. Only three were build and were all lost in September of 1939.


Ciągnik artyleryjski PZinż. 342

PZInż.342 (4x4) powstał na bazie ciągnika PZInż.312. Posiadał na te czasy nowoczesną konstrukcję i bardzo dobre parametry. Był głównie przeznaczony do holowania armat 75mm. W 1939 roku zamówiono pierwszą partię, mającą liczyć 100 pojazdów.