Lekki czołg 10 TP

10 TP

W 1936r. w Biurze Badań Technicznych Broni Pancernych przystąpiono do opracowania projektu czołgu kołowo-gąsienicowego 10TP, opartego na konstrukcjach czołgów amerykańskiego inż. Waltera Christie. Jeden wykonany w BBT czołg 10TP przeszedł w 1937r. pierwsze próby fabryczne. W czołgu tym zastosowano wieże Boforsa oraz silnik American de la France o mocy 240 KM. Dalsze intensywne próby czołgu 10TP przeprowadzone na przełomie 1938/1939r. wykazały szereg usterek. Najczęściej zawodziło skomplikowane podwójne podwozie czołgu. Dlatego też po pewnych doświadczeniach cały wysiłek konstruktorów skierowany został w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny na konstrukcję czołgu 14TP. In 1936, Bureau of Technical Development of Armored Forces, started the development of wheel-and-track tank designated 10TP. Its design was based on the tank designs of an American designer Walther Christie. In 1937, first 10TP tank was produced by BBT and was tested on the factory grounds. 10TP was fitted with the turret made by Bofors and powered by American de la France engine with 240hp. In 1938/39, 10TP was extensively tested and many technical problems came up. The main problem was 10TP's wheel-and-track suspension. In 1939, entire project was abandomed and entire work was directed into the development of 14TP tank.

10TP
Czołg 10TP podczas jazdy na kołach. 10TP tank while running on the wheels.

Dane taktyczno-techniczne : 10 TP

Ciężar - 12.8t
Załoga - 4
Uzbrojenie - 1 działko wz.37 kal. 37mm zapas aminicji 80 szt., 2 km 7.92mm zapas amunicji 4500 szt.
Pancerz - 8-20mm
Prędkość max - 56 km/h, (na kołach 75km/h)
Zasięg - 210 km
Silnik - gaźnikowy, 12-cylindrowy, typu American de la France chłodzony wodą o mocy 210 KM
Wymiary - długość 5.40m, szerokość 2.5m, wysokość 2.20m, prześwit 0.40m.
Weight - 12.8t
Crew - 4
Armament - 1 x 37mm gun wz.37 (ammunition - 80 rounds), 2 x MG 7.92mm (ammunition - 4500 rounds)
Armour - 8-20mm
Maximum speed - 56 km/h, (in whell 75km/h)
Range - 210 km
Engine - type American de la France , gasoline, 12-cylinder, 210 hp , fluid cooled
Dimensions - lenght 5.40m, width 2.5m, height 2.20m, ground clearance 0.40m.