Lekki czołg 4 TP

Inżynier E.Habich, kierownik oddziału Biura Studiów PZInż., opracował w 1936r. projekt lekkiego czołgu rozpoznawczego o ciężarze4 ton, nazywanego 4TP (PZInż.140).
In 1936, main designer of Bureau of Engineering Studies, E.Habich, designed a prototype of light reconnaissance tank designated 4TP (PZInz.140).

4TP (PZInż.140)

Na bazie czołgu 4TP wykonano również jeden egzemplarz doświadczalny czołgu pływającego (PZInż.130), w celu zmniejszenia ciężaru zastosowano żeberkowe koła nośne i specjalne gąsienice.
Also using the 4TP as a base, one prototype of amphibious tank designated PZInz.130 was produced. In order to reduce the weight, special road wheels and tracks were used.

(PZInż.130)

(PZInż.130)

Prototypy obu wozów wykonane były z próbnymi wieżami bez uzbrojenia. W opracowaniu były wieże: dla czołgu PZInż.140 z jednym NKM 20mm i jednym KM 7.9mm, a dla czołgu PZInż.130 z jednym z tych dwu karabinów. Rozważano także umieszczenie w czołgu PZInż.140 działka 37mm. Prototypes of both vehicles were fitted with unarmed turrets. Turrets for both prototypes were under the development and PZInz.140 would be armed with 20mm MG and with 7.9mm MG while PZInz.130 would be armed with either guns. It was also considered to arm PZInz.140 with 37mm gun.

Dane taktyczno-techniczne : 4TP (PZInż.140)

Ciężar - 4.33t
Załoga - 2
Pancerz - przód 17mm, boki i tył 10-13mm, dno i góra 4-5mm. Wieża 15mm
Prędkość max - 55 km/h
Zasięg - 450 km
Silnik - gaźnikowy, 6-cylindrowy , chłodzony wodą, typu PZInż.425 o mocy 95 KM
Wymiary - długość 3.84m, szerokość 2.08m, wysokość 1.85m, prześwit 0.32m.
Weight - 4.33 tons
Crew - 2 men
Armor - front 17mm, sides and rear 10-13mm, bottom and top 4-5mm, turret 15mm
Max. Speed - 55km/h
Range - 450km
Engine - carburetors, 6-cylinder, watercooled, Type PZInz.425, 95hp
Dimensions - lenght: 3.84m, width: 2.08m, height: 1.85m, ground clearance: 0.32m

Dane taktyczno-techniczne : PZInż.130 (pływający)-(amphibious)

Ciężar - 3.92t
Załoga - 2
Pancerz - przód 8mm, boki i tył 6-8mm, dno i góra 4mm
Prędkość max - 60 km/h (w wodzie 10km/h)
Zasięg - 360 km
Silnik - gaźnikowy, 6-cylindrowy , chłodzony wodą, typu PZInż.425 o mocy 95 KM
Wymiary - długość 4.22m, szerokość 2.08m, wysokość 1.88m, prześwit 0.32m.
Weight - 3.92 tons
Crew - 2 men
Armor - front 8mm, sides and rear 6-8mm, bottom and top 4mm
Max. Speed - 60km/h (10km/h in water)
Range - 360km
Engine - carburetors, 6-cylinder, watercooled, Type PZInz.425, 95hp
Dimensions - lenght: 4.22m, width: 2.08m, height: 1.88m, ground clearance: 0.32m