Renault FT 17

Pierwsze 120 czołgów Renault FT-17 dotarło do Polski 1 czerwca 1919. W 1936r. Wojsko Polskie posiadało 174 czołgi Renault w odmianach : char canon - z działkiem 37mm "Puteaux", char mitrailleuse - z karabinem maszynowym "Hotchkiss wz.14" kal. 8mm, char signal - z radiostacją bez uzbrojenia , NC-1 , M 26/27. W drugiej połowie lat trzydziestych były to już czołgi całkowicie przestarzałe i w znacznym stopniu zużyte. W przeddzień wybuchu wojny, 15 lipca 1939r. Wojsko Polskie miało jeszcze 102 czołgi Renault FT 17. We wrześniu 1939r. w czołgi Renault uzbrojono trzy kompanie czołgów - 111, 112, 113 - stanowiące oddziały dyspozycyjne Naczelnego Dowództwa. 32 czołgi były w dywizjonach pociągów pancernych jako drezyny pancerne na specjalnych podwoziach kolejowych. On June 1st of 1919, Poland received first 120 Renault FT-17 tanks. In 1936, Polish Army had 174 Renault tanks in three variants: Char Canon armed with 37mm "Puteaux" gun, Char Mitrailleuse armed with 8mm Hotchkiss wz.14 machine gun and Char Signal without any armament and only equipped with radio NC-1, M 26/27. In the late 1930s, FT-17s were service weary and obsolete. On July 15th of 1939, Polish Army had 102 FT-17s in service. In September of 1939, three tank companies - 111, 112 and 113 were equipped with FT-17s and were under the disposition of Supreme Command. 32 tanks were assigned to Armored Trains and were used as Armored Trolleys mounted on special rail chassis.

Dane taktyczno-techniczne : Renault FT 17

Ciężar - 6.7 t (z działkiem), 6.5 t (z km)
Załoga - 2
Uzbrojenie - 1 armata 37mm Putaaux S.A. 1918, zapas amunicji 237 naboi lub 1 km 7.92mm typu Hotchkiss wz.25, zapas amunicji 4800 szt.
Prędkość max - 7.7 km/h (z gąsienicami drobnoogniwowymi 12 km/h)
Silnik - Renault gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, o mocy 39 KM, chłodzony wodą.
Wymiary - długość 5 m, szerokość 1.74 m, wysokość 2.14m
Weight - 6.7 tons (with 37mm gun) / 6.5 tons ( with machine gun)
Crew - 2
Armament - 1 x 37mm Puteaux S.A 1918 with 237 rounds or 1 x 7.92mm Hotchkiss wz.25 machine gun with 4800 rounds.
Maximum Speed - 7.7km/h (12km/h with punctilious tracks)
Engine - Renault carburetors, 4-stroke, 4-cylinder, 39hp, watercooled.
Dimensions - length: 5m, width: 1.74m, height: 2.14m