Peugeot 1918

Peugeot 1918
W 1920r. kupiono we Francji 20 samochodów pancernych Peugeot w udoskonalonej odmianie z 1918r. Samochody te pomimo przeciążonej konstrukcji, nie dostosowanej do walk na wschodnich bezdrożach, wykorzystywano z powodzeniem w wojnie polsko-sowieckiej. W latach 1929-31 pojazdy te wycofano z czynnej służby i przekazano policji. W 1939r. kilkanaście Peugeotów stacjonujących w Katowicach było używanych do działań antydywersyjnych. Rano 1 września 1939r. skutecznie wsparły żołnierzy Obrony Narodowej walczących z grupą Freikorpsu, atakującą elektrownię na przedmieściu Chorzowa. Wiadomo też, że tego dnia jeden z pojazdów uległ zniszczeniu, wspomagając 7 kompanię 75 Pułku Piechoty, która wraz z oddziałem samoobrony odbijała opanowaną przez hitlerowców kopalnię "Maks" w Michałowicach. In 1920, Poland bought 20 armoured cars made by Peugeot. They were modified and improved versions of Peugeot armored car model 1918. Even with their obsolete design, all of those cars were succesfully used during Polish - Soviet war in 1920. From 1929 to 1931 all of those were withdrawn from the army service and were handed to the police. In 1939 some Peugeot armored cars were stationed in Katowice (Silesia) and used in anti-diversion actions. In the morning of September 1, 1939, few Peugeots were used in the fighting against German Freikorps near the power plant in suburbs of Chorzow. It is known that on that day one Peugeot was destroyed while supporting 7th Company from 75th Infantry Regiment which was trying to recapture coalmine "Maks" in Michalowice.
Peugeot 1918

Dane taktyczno-techniczne : Peugeot 1918

Ciężar - około 5 t
Załoga - 3
Uzbrojenie - 1 armata 37mm Puteaux S.A. 1918 lub 1 km 7.92mm Hotchkiss wz.25
Prędkość max - 45 km/h
Zużycie paliwa - 18-30l/100km
Silnik - Peugeot, gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, poj. 2800 ccm, o mocy 40 KM, chłodzony wodą.
Wymiary - długość 4.8m, szerokość 1.8m, wysokość 2.8m
Weight - approx 5 tons
Crew - 3 men
Armamament - 1x37mm Puteaux S.A 1918 gun or 1x7.92mm Hotchkiss wz.25 machine gun
Maximum Speed - 45km/h
Fuel Consumption - 18-30l/100km
Engine - Peugeot, carburetors, 4-stroke, 4 cylinder, displacement 2800 cc, horsepower 40hp, watercooled
Dimensions - lenght 4.8m width 1.8m height 2.8m

FORD T

Pierwsze prace nad budową własnej konstrukcji pancernych wozów bojowych rozpoczęto w Polsce w 1920r. Inż. Tański, cywilny pracownik sekcji samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych i konstruktor pierwszych polskich samochodów osobowych, zaprojektował wtedy opancerzenie do samochodów osobowych Ford T. Według jego projektu w zakładach Gerlach i Pulst w Warszawie zbudowano 16 samochodów pancernych. Samochody te bardzo dobrze spisały się podczas wojny polsko-sovieckiej, ich załodi zanotowały szereg sukcesów. Wojnę przetrwało 12 samochodów. Ze służby wycofane zostały w latach 1927-28. In 1920, work to design Polish-made armored cars started. Dr.Tanski, who was a civilian worker of vehicles section in the Ministry of the War and the designer of first Polish armored cars.  In 1920, he designed armored car based on Ford T 's design. Gerlach and Pulst Works in Warsaw built 16 of those armored cars. Those cars performed very well during Polish-Russian War and their crews noted numerous successes.  12 survived the war and were taken out of service in 1927/28.
1920 r.

Dane taktyczno-techniczne : Ford T

Załoga - 2
Ciężar - 1.35 t
Wymiary - długość 3.25m, szerokość 1.55m, wysokość 2m
Uzbrojenie - 1 km typu Maxim 05 "S" (1250 naboi)
Pancerz - 8 mm
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, typ. Ford , o mocy 22 KM, chłodzony wodą.
Prędkość max - 50 km/h
Zasięg - 250 km
Zbiornik paliwa - 200 l
Crew - 2
Weight - 1.35t
Dimensions - length: 3.25m, width: 1.55m, height: 2m
Armament - 1 x machine gun Maxim 05"S" (1250 rounds)
Armor - 8mm
Engine - carburetors, 4-stroke, 4-cylinder (Ford), 22hp, watercooled
Top Speed - 50km/h
Range - 250 km
Fuel capacity - 200 l

Ford Tc
RPM (1:35)
(wyk. Marcin Tyrański)


wz. 29 "Ursus"

Prace nad budową nowego sprzętu pancernego podjął w 1929r. Wojskowy Instytut Badań Inżynierii (WIBI), opancerzając seryjne podwozie samochodu ciężarowego "Ursus". W ten sposób powstał samochód pancerny wz. 29. Samochodów tych wyprodukowano ogółem 14 sztuk. Podczas mobilizacji latem 1939r. samochody "Ursus" wz.29 , które znajdowały się od 1936r. w Batalionie Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych zostały włączone jako szwadron samochodów pancernych w skład 11 Dywizjonu Pancernego, wystawionego przez ten batalion dla Mazowieckiej Brygady Kawalerii. In 1929, Institute of Military Engineering started the development of a new armored car. The main idea was to use the chassis of Ursus truck which was already in production. Armored superstructure was designed and mounted on Ursus' chassis. Overall only 14 armored cars wz.29 Ursus were produced. From 1936, all vehicles were part of Experimental Battalion stationed at the Training Centre for Armored Forces. During the mobilization of Polish Army in the summer of 1939, all of them were organized into 11th Armoured Car Squadron of Mazovian Cavalry Brigade and saw combat service during Polish Campain.
wz. 29

Dane taktyczno-techniczne : wz. 29 "Ursus"

Ciężar - 4.8 t
Załoga - 4
Uzbrojenie - 1 działko 37mm, 3 km 7.9mm
Amunicja - do działka 80 szt., do km-ów 4032 szt.
Pancerz - przód 9mm, boki i tył 9mm, dno i góra 4mm.
wierza - przód, boki i tył 10mm, góra 4mm.
Prędkość max - 35 km/h
Zasięg - 200 km
Zbiornik paliwa - 380 l
Zużycie paliwa - 36l/100km
Silnik - gaźnikowy, typ. Ursus-A2, o mocy 35 KM, chłodzony wodą.
Wymiary - długość 5.49m, szerokość 1.85m, wysokość 2.47m, prześwit 0.35m.

Weight - 4.8tons
Crew - 4
Armament - 1x37mm (80 rounds), 3x7.9mm machine gun (4032 rounds)
Armor - Hull: front 9mm, sides and rear 9mm, bottom and top 4mm, Turret: front, sides and rear 10mm, top 4mm
Top Speed - 35km/h
Range - 200km
Fuel Capacity - 380
Fuel Consumption - 36 l / 100km
Engine - Ursus A2, carburetors, 35hp, watercooled
Dimensions - length: 5.49m, width: 1.85m, height: 2.47m, ground clearance 0.35mm

wz.29

Samochód pancerny wz.29 "Ursus" z 11.Dywizjonu Pancernego, Mazowieckiej Brygady Kawalerii, Polska, wrzesień 1939r. Standardowe malowanie trójkolorowe.

Wz. 29 "Ursus" armoured car of the 11.Armoured Squadron Mazovian Cavalry Brigade, Poland, september 1939. Standard thre tone camouflage pattern.

wz. 28

W 1928r. wprowadzono do uzbrojenia Wojska Polskiego półgąsienicowe lekkie samochody pancerne wz.28. Były to samochody zbudowane z wykorzystaniem sprowadzonych z Francji podwozi Citroën-Kagresse P.10. Projektantami opancerzenia byli inż. Robert Gabeau i inż. Józef Chaciński. Kupiono około 130 podwozi, które zaopatrywano w nadwozia sukcesywnie, w kilku seriach. In 1928, Polish Army received first half-tracked armored cars wz.28. Their design was based on imported chassis of French Citroen-Kagresse P.10. Designers of that project were Dr.Robert Gabeau and Dr.Jozef Chacinski. Overall 130 chassises were bought and all were converted into armored cars built in series.

wz. 28

Dane taktyczno-techniczne : wz. 28

Ciężar - 2.2 t
Załoga - 2
Uzbrojenie - 1 armata 37mm lub 1 km
Prędkość max - 25 km/h
Silnik - gaźnikowy, o mocy 20 KM.
Wymiary - długość 3.40m, szerokość 1.40m, wysokość 2.30m

Weight - 2.2t
Crew - 2
Armament - 1 x 37mm gun or 1 x machine gun
Top speed - 25km/h
Dimensions - lenght: 3.40m, width: 1.40m, height: 2.30m

wz. 34

Samochód pancerny wz.34 powstał jako modyfikacja samochodu wz. 28. Zmieniono podwozie gąsienicowe na kołowe. Zmiana ta znacznie uprościła obsługę i poprawiła niezawodność napędu bez znacznego pogorszenia własności terenowych pojazdu.
We wrześniu 1939 zostało zmobilizowanych 10 szwadronów (około 80 pojazdów) samochodów pancernych wz.34. W pierwszych dniach walk samochody te użyte były do rozpoznania i wsparcia. Mimo znacznej przewagi sprzętu niemieckiego polskie załogi osiągały sukcesy dzięki brawurze i wykorzystaniu zaskoczenia.
Armored car wz.34's design was based on wz.28. The half-tracked suspension was changed to the wheeled one. This modification impoved the way of operating this vehicle without the loss of its cross-country performance. In September of 1939, 10 squadrons (approx. 80 vehicles) were created and equiped with wz.34. During the first days of fighting, they were used as reconnaissance and support vehicles. Even with German superiority, wz.34s proved successful due to their crews' bravery and tactics of suprise attacks.

wz.34

Dane taktyczno-techniczne : wz. 34

Ciężar - 2.2 t
Załoga - 2
Uzbrojenie - 1 armata 37mm (96-100 naboi) lub 1 km (2000 naboi)
Pancerz - blachy skośne 6mm, prostopadłe 8mm.
Prędkość max - 55 km/h
Silnik - gaźnikowy, o mocy 20 KM.
Wymiary - długość 3.62m, szerokość 1.90m, wysokość 2.22m

Weight - 2.2tons
Crew - 2
Armament - 1x37mm gun (96-100 rounds) or 1xmachine gun (2000 rounds)
Armor - 6mm-8mm
Top speed - 55km/h
Engine - carburetors, 20hp
Dimensions - length: 3.62m, width: 1.90m, height: 2.22m
wz. 34

--- Samochód pancerny Wz.34 ---

Wz. 34
AGA (1:35)
wz.34 z armatą 37mm , 1936r.
(wyk. Marcin Tyrański)

wz.34

wz.34