Samochód pancerny BA-64B

17 lipca 1941 roku rozpoczęto prace projektowe nad lekkim samochodem pancernym. W założeniach konstrukcyjnych miał to być szybki pojazd rozpoznawczy, dobrze radzący sobie w terenie (4x4) i jednocześnie prosty i tani w produkcji. Pojazd taki powstał na podwoziu samochodu terenowego GAZ-61, który był konstrukcyjnie rozwinięciem samochodu GAZ-M1. Pierwszy prototyp BA-64 zbudowany został jesienią 1941 roku a próby poligonowe rozpoczął w styczniu 1942 roku. Prototyp BA-64 nie posiadał wieżyczki, karabin maszynowy zamontowany był w specjalnym uchwycie. Pierwsze seryjne samochody BA-64 miały już karabin maszynowy zamontowany w obrotowej wieżyczce, produkcja seryjna ruszyła w lecie 1942 roku. W zasadzie zaraz po rozpoczęciu produkcji wprowadzono kilka istotnych modyfikacji jak np. zwiekszono rozstaw kół z 1250mm do 1446mm, hydrauliczne amortyzatory, ogumienie odporne na przestrzelenie. Pojazd z tymi modyfikacjami produkowano jako BA-64B, była to najliczniej produkowana wersja samochodu BA-64.
Nie wszystkie pojazdy posiadały radiostacje, pojazdy posiadające radiostację zabierały mniejszą ilość amunicji do karabinu maszynowego. Standardowym usbrojeniem BA-64B był karabin maszynowy DT, jednak w warunkach frontowych załogi dokonywały przeróbek, dlatego też można spotkać zdjęcia BA-64 uzbrojonego np. w niemieckie działko 20mm lub z rusznicą przeciwpancerną. Ba-64B wykorzystywany był jako pojazd rozpoznawczy i zwiadowczy, wóz dyspozycyjny dla dowódców, wóz łącznikowy, do ochrony sztabów, do osłony kolumn samochodowych.
Samochody BA-64B produkowane były do 1946 roku, w czasie wojny wyprodukowano około 3000 pojazdów BA-64B.
On July 17th of 1941, design work on light armored car started.
It was to be fast reconnaissance armored car with good cross-country performance (4x4), easy and cheap to produce.  This kind of a vehicle was produced on the chassis of cross-country car GAZ-61, which was a development of GAZ-M1.
  First prototype of BA-64 was produced in fall of 1941 and field tests began in January of 1942.  BA-64 prototype had no turret and the machine gun was mounted on the special mount. First production BA-64s had their machine guns mounted in a turret and production began in the summer of 1942.
  Right after the production started, number of modifications was implemented e.g. the width of the base was increased from 1250mm to 1446mm, hydraulic shocks and bulletproof tired were installed.  Vehicles with those modifications were produced as BA-64B and were the most common version of BA-64 car.
  Not all cars had radio equipment and those that had it carried less ammunition for the machine gun.  Standard armament of BA-64B was a DT machine gun, but field modifications included installation of German 20mm cannon or anti-tank rifle. 
BA-64B was used as reconnaissance, command, communication and protection vehicle.  BA-64B armored cars were produced until 1946 and during the war some 3000 were produced.

Dane taktyczno-techniczne : BA-64B

Załoga - 2
Ciężar - 2.4 t
Wymiary - długość 3.66m, szerokość 1.69m, wysokość 1.88m, prześwit 0.24m
Pancerz - kadłub: przód 9-11mm, boki 7-9mm, tył 7-11mm, góra 6mm, dno 4mm. Wieża: 10mm.
Uzbrojenie - karabin maszynowy DT kalibru 7.62mm (1071 lub 1260 naboi).
Prędkość maks. - na drodze 80 km/h
Zasięg - na drodze: 560-600km; w terenie: 335-450km
Zbiornik paliwa - 90 l
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, pojemność 3280 cm3, typ. GAZ MM o mocy 54 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 30o, brody: 0.5m
Crew - 2
Weight - 2.4 tons
Dimensions lenght: 3.66, width: 1.69m, height: 1.88m, ground clearance: 0.24m
Armor - Hull: front 9-11mm, sides 7-9mm, rear 7-11mm, top 6mm, bottom 4mm. Turret: 10mm.
Armament - 7.62mm DT machine gun (1071 or 1260 rounds)
Maximum Speed - road: 80 km/h
Range - road: 560-600 km; off-road: 335-450 km
Capacity of fuel tanks - 90 l
Engine - carburetors, 4-stroke, 4 cylinder, displacement 3280 cm3, type GAZ MM, 54hp, fluid cooled.
Negotiated obstacles - gradient: 30o, fording: 0.5m