Czołg kołowo-g±sienicowy BT-IS

Prototyp czołgu BT-IS w czasie prób jazdy ze zmniejszon± ilo¶ci± kół jezdnych. BT-IS tank prototype during tests with driving with reduced main wheels.


Czołg kołowo-g±sienicowy KBT-7

Czołg dowodzenia KBT-7 zbudowany na podwoziu czołgu BT-7. KBT-7 command tank based on BT-7 tank chassis.


Czołg ¶redni BT-SW-2


Czołg kołowo-g±sienicowy T-29