Czołg ciężki KW-2

W czsie wojny sowiecko-fińskiej, a konkretnie podczas prób zforsowania umocnień "linii Mannerheima" na przesmyku Karelskim armia czerwona dotkliwie odczuła brak pojazdu pancernego, zdolnego z bliskiej odległości niszczyć bunkry i umocnienia polowe. Pod koniec grudnia 1939roku w skutek żądań dowódcy 7.Armii gen.K.Mireckowa fabryka im.Kirowa otrzymała polecenie wykonania w jak najkrótrzym czasie odpowiedniego pojazdu. Do produkcji wykożystano gotowe podwozia czołgu KW-1 na których umieszczono niezgrabną, pudełkowatą, ważącą 12 ton wieżę z haubicą M-10 kal. 152.4mm. Pierwszy prototyp był już gotowy pod koniec stycznia 1940 roku, a już w połowie lutego dwa czołgi KW-2 testowano bojowo na Przesmyku Karelskim. Do końca 1940 roku wyprodukowano 102 czołgi, a w roku 1941 kolejne 232 szt. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej produkcję czołgów KW-2 jako pojazdów mało przydatnych w obronie wstrzymano. Pojazdy pierwszej serii posiadały wieżę z pochyloną przednią płytą, pozostałe pojazdy otrzymały wieże z pionową przednią płytą i oznacane były jako KW-2a. Czołg posiadał bardzo gruby pancerz, przez co był niezwykle trudny do zniszczenia. Najlepiej pokazuje to historia samotnego, unieruchomionego nad rzeką Dubissą czołgu KW-2, który niemcy próbowali zniszczyć przez 3 dni z wykorzystaniem różnych armat (37-50mm), i dopiero atak oddziału saperów wspieranych armatą przeciwlotniczą 88mm Flak 18 strzelającej pociskami ppanc, przyniósł niemcom sukces. Czołgi KW-2 służyły w armi czerwonej do 1943 roku.

Oficerowie niemieccy oglądają porzucony czołg KW-2. German officers are looking at leaving KW-2 heavy tank.

Dane taktyczno-techniczne czołgu : KW 2

Załoga - 6 ludzi
Masa - 52 t
Wymiary - długość 7.1m (kadłuba: 6.54m), szerokość 3.28m, wysokość 3.29m, prześwit 45 cm.
Uzbrojenie - 1 haubica typu ML-20S kal. 152.4mm (36 pocisków), 3 karabiny maszynowe DT 7.62 mm (3087 naboi)
Pancerz - kadłub: przód 75mm, boki 60mm, tył 40-75mm, góra 30mm, dno 40mm,
wieża: przód 75mm, boki i tył 60mm, góra 20mm.
Silnik - diesel, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), typ W-2K, moc 600 KM, chłodzony cieczą.
Prędkość max - 26 km/h.
Zasięg - 140 km.
Crew - 6
Weight - 52 tons
Dimensions - lenght: 7.1m (hull: 6.54), width: 3.28m, height: 3.29m, ground clearance: 45 cm
Armament - 1 x 152.4mm horwitzer type ML-20S (36 rounds), 3 x 7.62mm DT machine gun (3087 rounds)
Armour - Hull: front 75mm, sides 60mm, rear 40-75mm, top 30, bottom 40mm.
Turret: front 75mm, sides and rear 60mm, top 20mm.
Engine - diesel, 4-stroke, 12 cylinder (V), type W-2K, 600hp, fluid cooled.
Maximum Speed - 26km/h
Range - 140km