Samochód pancerny
GARFORD-PUTIŁOW

W 1914 roku w zakładach Putiłowskich w Petersburgu zaprojektowano i rozpoczęto produkcję ciężkiego samochodu pancernego na podwoziu amerykańskiej ciężarówki produkcji firmy "Garford Motor Truck Co.". W czasie I wojny światowej armia carska zamówiła 70 pojazdów. Samochody Garford-Putiłow używane były przez całą I wojnę, w czasie wojny domowej w rosji, podczas wojny Polsko-Sowieckiej. W 1941 roku kilka pojazdów walczyło z Niemcami !
Głównym uzbrojeniem bała armata 76.2mm zamontowana w wieży obracającej się w zakresie 270o. Wieża umieszczona była z tyłu pojazdu, więc by oddać strzał do przodu, kierowca misiał ustawiać pojazd bokiem. W wieży obok armaty montowany był karabin maszynowy, następne dwa karabiny maszynowe zamontowane były w specjalnych sponsonach po obu stronach kadłuba.
Samochody pancerne Garford-Putiłow dzięki silnemu uzbrojeniu używane były jako pojazdy wsparcia dla innych samochodów pancernych uzbrojonych tylko w karabiny maszynowe, oraz jako pojazd przeciwpancerny. Ze względu na duży ciężar pojazd w zasadzie mógł się poruszać tylko po utwardzonych drogach, co znacznie ograniczało jego zastosowanie. Kilkanście samochodów tego typu przystosowano też do poruszania się po szynach, w tej postaci pojazdy były wykożystywane jako drezyny pancerne w składach pociągów pancernych.
In 1914, heavy armored car based on the chassis of American truck by Garford Motor Truck Co. was designed and produced in Putilow works in Petersburg.
  During WWI, Tsarist army ordered 70 Garford-Putilow cars, which were used during WWI, civil war and Polish-Soviet war. 
In 1941, few armored cars fought against the Germans ! 
The main armament consisted of 76.2mm gun mounted in the turret with 270 degrees traverse.
The turret was mounted in the rear of the vehicle and in order to fire forward, driver had to position the car sideways.
  In the turret next to the gun, machine gun was mounted and additional two machine guns were mounted in special mountings on both sides of the hull.
Garford-Putilow armored cars with their heavy armament were used as support vehicles for other armored cars armed only with machine guns or as anti-tank armored car.
With its heavy weight, Garford-Putilov armored car could mainly travel on roads, what made its tactical value limited.  Some armored cars were converted to travel on railways and were used as part of armored trains.

Dane taktyczno-techniczne czołgu : Garford-Putiłow

Załoga - 8 ludzi
Masa - 8.6 t
Wymiary - długość 5.7m, szerokość 2.3m, wysokość 2.8m
Uzbrojenie - 1 armata kal. 76.2mm (60 pocisków), 3 karabiny maszynowe MAXIM wz.1910 kal. 7.62 mm (9000 naboi)
Pancerz - kadłub: 7-9mm; wieża: 8-13mm.
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, typ GARFORD, moc 36 KM, chłodzony cieczą.
Prędkość max - 18 km/h.
Zasięg - 120 km.
Crew - 8
Weight - 8.6 tons
Dimensions - lenght: 5.7m, width: 2.3m, height: 2.8m
Armament - 1 x 76.2mm (60 rounds), 3 x 7.62mm MAXIM 1910 machine gun (9000 rounds)
Armour - Hull: 7-9mm; Turret: 8-13mm.
Engine - carburetors, 4-stroke, 4-cylinder, type GARFORD, 36 hp, fluid cooled.
Maximum Speed - 18 km/h
Range - 120 km