Działo samobieżne SU-14

SU-14

W 1933 roku Rewolucyjna Rada Wojenna zatwierdziła program budowy ciężkich dził samobieżnych. Fabryka nr 185 im.Kirowa w Leningradzie wyprodukowała dwa prototypy, SU-14 z haubicą kalibru 203mm i z działem kalibru 152mm. Pojazdy te zostały zbudowane na podwoziach cieżkiego czołgu T-35. W 1935 roku oba prototypy przeszły próby poligonowe. W wyniku prób postanowiono wprowadzić modyfikacje poprawiające własności bojowe. Zbudowano kilka zmodyfikowanych dział oznaczanych jako SU-14-1. W budowę tych pojazdów był bardzo zaangażowany marszałek Tuchaczeski, i pewno dlatego po aresztowaniu i straceniu Tuchaczewskiego w 1937 roku, zaprzestano dalszych prac nad tymi pojazdami. W 1939 roku w celach doświadczalnych zbudowano jeszcze jedno działo z rodziny SU-14, było to całkowicie opancerzone działo samobieżne z działem kalibru 152mm. Pojazd ten brał udział w walkach pod Moskwą zimą 1941 roku, przetrwał wojnę i obecnie jest eksponatem w Muzeum Broni Pancernej w Kubince.

SU-14-1

SU-14-1

Dane taktyczno-techniczne: SU-14-1

Załoga - 7 ludzi
Masa - 40 t
Wymiary - długość 9.72, szerokość 3.2m, prześwit 0.5m
Uzbrojenie - 1 armata kalibru 152mm
Silnik - benzynowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), moc 500 KM, chłodzony płynem.
Zbiorniki paliwa - 910 l.
Zużycie paliwa - 600 l/100km.
Prędkość - 30 km/h.
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 15o, rowy: 4.5m, brody: 1.5m

Crew - 7
Weight - 40 tons
Dimensions - lenght: 9.72m, width: 3.2m, ground clearance: 0.5m
Armament - 1 x 152mm gun
Engine - petrol, 4-stroke, 12 cylinder (V), 500hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 910 l.
Fuel consumption - 600 l/100km.
Maximum Speed - 30km/h
Negotiated obstacles - gradient: 15o, trench: 4.5m, fording: 1.5m

SU-14-2

SU-14-2

Dane taktyczno-techniczne: SU-14-2

Załoga - 7 ludzi
Masa - 65 t
Wymiary - długość 9.72, szerokość 3.2m, prześwit 0.5m
Uzbrojenie - 1 armata kalibru 152mm
Silnik - benzynowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), moc 500 KM, chłodzony płynem.
Zbiorniki paliwa - 910 l.
Prędkość maks. - 25 km/h

Crew - 7
Weight - 65 tons
Dimensions - lenght: 9.72m, width: 3.2m, ground clearance: 0.5m
Armament - 1 x 152mm gun
Engine - petrol, 4-stroke, 12 cylinder (V), 500hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 910 l.
Fuel consumption - 600 l/100km.
Maximum Speed - 25km/h