Lekki czołg T-26

T-26 model 1933

Pod koniec lat dwudziestych z uwagi na niezbyt udane własne konstrukcje lekkiego czołgu wsparcia piechoty, postanowiono zakupić czołg Vickers 6-ton. W oparciu o ten czołg zbudowano zmodernizowaną wersję oznaczoną TMM-1. 13 lutego 1931 roku wprowadzono na wyposażenie armii jako T-26. Planowana produkcja roczna miała wynosić 12000 szt.! Ostatecznie do lipca 1940 roku wyprodukowano około 12600 czołgów. Czołgi T-26 produkowano w kilku odmianach. Pierwsza seryjna wersja to T-26 model 1931, czołg posiadał dwie nitowane wieże uzbrojone w karabiny maszynowe, lub w jeden karabin maszynowy w lewej wieży i armatę Hotchkiss kal. 37mm w prawej wieży. W modelu 1932 (T-26P) armatę Hotchkiss zastąpiono armatą PS-2 kal. 37mm. Najliczniej produkowany (około 5000szt.) był model 1933. Różnił się on tym od poprzednich wersji, że posiadał tylko jedą wieżę z armatą 45mm wz.1932 i sprzężonym z nim karabinem maszynowym DT. Czołgi były cały czas modernizowane, np. uzbrojenie zwiększono o przeciwlotniczy karabin maszynowy montowany na wieży, kadłub nitowany zastąpiono spawanym, powiększono zbiorniki paliwa, wprowadzono odlewane jarzmo armaty, zamontowano reflektory (nad armarą) do oświetlania celów w nocy, z tyłu wieży zamontowano dodatkowy karabin maszynowy. Model 1938 wszedł do produkcji w lutym. Posiadał spawaną wieżę stożkową i armatę 45mm wz.1938. Zastosowano w nim ulepszone przyrządy celownicze oraz właz ewakuacyjny w podłodze. Model 1939 miał panceż ustawiony pod kątem, zmodyfikowano też osłony wlotów powietrza do silnika, zlikwidowano tylny karabin maszynowy, wzmocniono zawieszenie i podniesiono moc silnika.
Czołgi T-26 mogły mieć montowane pomosty do poruszania się po bagnie, a także zakładaną faszynę ułatwiającą przejazd przez okopy. Prowadzono również próby pokonywania przeszkód wodnych po dnie.
In late 1920s, because of their own unsuccessful designs for a light infantry support tank, it was decided to purchase Vickers 6-ton tank.  Based on its design, modified version designated TMM-1 was produced.  On February 13th of 1931, it was introduced to the Red Army as T-26.  Its yearly production was planned for 12000 tanks !  Finally, until July of 1940, approximately 12600 T-26s were produced.  T-26 tanks were produced in few variants.  First serial version was T-26 model 1931, it was mounted with two riveted turrets, armed with either two machine guns or one machine in left turret and 37mm Hotchkiss gun in the right one.  In the model 1939 (T-26P), Hotchkiss gun was replaced with 37mm PS-2 gun.  The most numerous (approx. 5000) was model 1933.  It differed from previous versions by having only one turret armed with 45mm wz.(model)1932 gun with co-axial DT machine gun. Tanks were constantly modified; for example anti-aircraft turret mounted machine gun was added, riveted hull was replaced by welded one, fuel tanks were enlarged, cast gun mantlet was introduced, two headlights were mounted above the main gun, additional machine gun was mounted in the back of the turret.  Model 1938 entered production in February of that year. It was mounted with welded conical turret armed with 45mm wz.(model)1938.  It was fitted with improved optical equipment and had additional escape hatch mounted in the bottom of the hull.  Model 1939 had angled armor, modified engine's air intakes, rear machine gun was removed, suspension was strenghtened and up-rated engine.  T-26 tanks could be mounted with either special bridges to travel across swamps or with unditching device.  Also trials were made so that tank would be able to travel on the bottom of body of water.
T-26 model 1932

T-26 model 1939

Dane taktyczno-techniczne : T-26

Załoga - 3
Masa - 8.1 - 9.2 t
Wymiary - długość 462 cm, szerokość 244 cm, wysokość 215 cm
Pancerz - 6-13(18) mm
Prędkość - 30 km/h
Zasięg - 225 km
Silnik - 4 cylindrowy, typu T-26, chłodzony wodą, o mocy 75 KM

Crew - 3
Weight - 8.1 - 9.2 tons
Dimensions - lenght 462 cm, width 244 cm, height 215 cm
Armour - 6-13(18) mm
Maximum Speed - 30 km/h
Range - 225 km
Engine - 4 cylinder, type Type T-26, 75 hp, fluid cooled.


T-26
Mirage hobby (1:35)
(wyk. Marcin Tyrański)