Średni czołg T-28

Pod koniec lat 20-tych Armia Czerwona nie posiadała pełnowartościowego czołgu średniego. Wyprodukowane wcześniej T-24 były już przestarzałe. Próby zakupu w Wlk.Brytanii czołgu A6 zakończyły się niepowodzeniem, gdyż ten czołg miał trafić do armii brytyjskiej. W oparciu o niektóre rozwiązania techniczne czołgu brytyjskiego konstruktorzy sowieccy zamierzali stworzyć własny pojazd. Prototyp czołgu T-28 powstał 1 maja 1932 roku w zakładach "Bolszewik" w Leningradzie. Czołg miał wieżę główną z armatą 45mm i dwie małe wieże z karabinami maszynowymi. Seryjne czołgi uzbrojone były w armatę typu KT-28 kalibru 76.2mm. Do końca 1933 roku dostarczono armii 41 czołgów.
W 1938 dokonano modernizacji uzbrojenia, w wieży zaczęto montować armatę typu L-10 kal. 76.2mm. W czołgach budowanych w 1939 roku z tyłu wieży montowano karabin maszynowy DT. Taki sam karabin maszynowy montowano na wierzchu wieży jako przeciwlotniczy. W latach 1939-40 wyprodukowano serię czołgów T-28E ze wzmocnionym pancerzem. Ogółem wyprodukowano około 490 czołgów. W czasie wojny armia fińska zdobyła 7 czołgów T-28.
In late 1920s, the Red Army didnt possess any real medium tank and   previously produced T-24 were obsolete at the time.    The attempts to buy A6 tank from Great Britain were unsuccessful since this tank was to equip British Army.  Based on some technical aspects of British design, Soviet designers planned to build their own tank.  The prototype of T-28 tank was produced on May 1st of 1932 in "Bolshevik" Works in Leningrad. Tank had a main turret armed with 45mm gun and two small turrets armed with machine guns.  Production tanks had their main turret armed with 76.2mm KT-28 gun.  Until late 1933, 41 tanks were produced and handed over to the army.  In 1938, the main gun was replaced with 76.2mm L-10 gun.  In tanks produced in 1939, additional DT machine gun was mounted in the rear of the main turret.  The same machine gun was also mounted on the top of the main turret for anti-aircraft defense.  From 1939 to 1940, T-28 with improved armored protection was produced, designated as T-28E.  In general, approximately 490 T-28s were produced.  During the war, Finnish Army captured 7 T-28 tanks.

Moskwa, ulica Gorkiego, 1938 lub 1939 rok. Na wieży zamocowany metalowy medalion z Leninem. Moscov, Gorki Street, 1938 or 1939. On turrent is fitted shield with Lenin portrait.

Porzucony uszkodzony czołg T-28, Ukraina, 1941 rok.

Dane taktyczno-techniczne czołgu T-28 :

Masa - 25.25 - 28.76 ton
Załoga - 6 ludzi
Wymiary - długość 736 cm, szerokość 287.5 cm, wysokość 262 cm, prześwit 51 cm.
Pancerz - 10-30mm
Uzbrojenie - 1 armata 76.2mm (69 naboi), 3-4 KM 7.62 mm DT (7938 naboi)
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy , typ M-17 lub M-17L, moc 450 KM, chłodzony płynem.
Prędkość max.- 40 km/h.
Zasięg - na drodze 180 km, w terenie 80-100 km.
Weight - 25.25 - 28.76 tons
Crew - 6
Dimensions - lenght 736 cm, width 287.5 cm, height 262 cm, ground clearance 51 cm.
Armor - 10-30mm
Armament - 1 x 76.2mm gun (69 rounds), 3-4 x 7.62 mm DT machine gun (7938 rounds).
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder, type M-17 or M-17L, 450 hp, fluid cooled.
Maximum speed - 40 km/h.
Range - 180 km, cross-country 80-100 km.


T-28
AER SRL MOLDOVA
(1:35)
(wyk. Marcin Tyrański)


Czołg mostowy IT-28

Dane taktyczno-techniczne czołgu IT-28 :

Załoga - 5 ludzi
Masa - 38 t
Pancerz - 10-30mm
Uzbrojenie - 2 x KM 7.62 mm DT.
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy , typ M-17 lub M-17L, moc 450 KM, chłodzony płynem.
Prędkość max.- 40 km/h.
Crew - 5
Weight - 38 tons
Armor - 10-30mm
Armament - 2 x 7.62 mm DT machine gun .
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder, type M-17 or M-17L, 450 hp, fluid cooled.
Maximum speed - 40 km/h.