Lekki czołg pływający T-37

T-37

Zimą 1932 roku zakupiono kilka lekkich czołgów pływających Vickers-Carden-Loyd Amphibian. Po dostarczeniu czołgów sowieci po prostu skopiowali konstrukcję brytyjską. Jednak pierwsze testy wypadły niepomyślnie, dlatego armia zamówiła poprawiony czołg T-37. Produkcję seryjną czołgu T-37 rozpoczęto latem 1933r. Czołgi T-37 planowano wykorzystywać w jednostkach powietrzno desantowych, w tym celu opracowano system zamocowania pojazdu pod kadłubem ciężkiego samolotu transportowego Tupolew TB-3M17. Dokonano też kilku prób desantowania T-37 podczas lotu na niskim pułapie nad wodą. Czołgi T-37 nie były wyposażane w radiostacje, produkowano jednak czołgi dowodzenia T-37RT wyposażone w radiostacje 71-TK-1. Pojazdy te posiadały antenę poręczową wokół kadłuba. W 1941 roku czołgi T-37 nadal znajdowały się na uzbrojeniu jednostek rozpoznawczych. In the winter of 1932, few Vickers-Carden-Loyd Amphibian light amphibious tanks were purchased. After receiving ordered vehicles, Soviets simply copied British design.  Although, first tests were unsuccessful and army ordered improved T-37 tank.  Full-scale production of T-37 started in the summer of 1933.  It was planned to equip airborne units with T-37 tanks and specially designed arrangement was mounted under the fuselage of Tupolew TB-3M17 heavy transport plane to carry T-37. Along with that, tests were made by droping T-37 into water during the flights at low altitude. T-37 tanks were not equipped with any radio equipment so command version T-37RT fitted with 71-TK-1 radioset was produced.  T-37RT were mounted with hull mounted frame antennas. In 1941, T-37s equipped reconnaissance units.

Lekki czołg pływający T-37 w czasie manewrów, ZSRS 1940r. T-37 light tank during manoeuvres, Soviet Union, 1940.

Dane taktyczno-techniczne : T-37

Załoga - 2
Masa - 3.2 t
Wymiary - długość 373 cm, szerokość 194 cm, wysokość 184 cm
Uzbrojenie - 1 karabin maszynowy DT 7.62 mm
Amunicja - 2142 szt.
Pancerz - 4-9 mm
Prędkość - 35 km/h (w wodzie 6 km/h)
Zasięg - 185 km
Silnik - gaźnikowy, 4 cylindrowy, typu GAZ AA, chłodzony wodą, o mocy 40 KM

Crew - 2
Weight - 3.2 t
Dimensions - lenght 373 cm, width 194 cm, height 184 cm
Armament - 1 x 7.62mm machine gun type DT
Ammunition - 2142 rounds
Armour - 4-9 mm
Maximum Speed - 35 km/h (6 km/h)
Range - 185 km
Engine - carburetors, 4 cylinder, type GAZ AA 40hp, fluid cooled.


Lekki czołg pływający T-38

T-38


T-38
AER SRL MOLDOVA (1:35)
(wyk. Marcin Tyrański)


Lekki czołg pływający T-40

T-40

T-40