Lekki czołg T-70

Po rozpoczęciu produkcji czołgów T-60, przystąpiono do opracowania silniej uzbrojonego i opancerzonego czołgu lekkiego T-70. Zachowójąc ogólny układ wozu T-60, w nowym czołgu zastosowano armatę 45mm i pogrubiono pancerz do 45mm. Zmiany te pociągnęły za sobą znaczny wzrost wagi pojazdu, więc aby zachować totychczasowe właściwości trakcyjne zastosowano dwa sprzężone silniki GAZ-202. W pierwszych seriach produkcyjnych silniki umieszczono oddzielnie po obu stronach przedziału mechanika-kierowcy, każdy z własną skrzynią przekładniową przekazującą moment obrotowy tylko jednej z gąsienic. Taki układ napędowy okazał się skomplikowany, bardzo niewygodny i niepewny w eksploatacji. Right after the commencing of T-60's production, work on the development of up-armored and up-gunned T-70 tank started. Overall design of T-60 remained and 45mm gun was installed and armor thickness was increased to 45mm. Those modifications increased the weight of the vehicle and in order to keep the characteristics, two GAZ-202 engines were installed. Early models had each engine and its track transmission mounted on each side of the mechanic/driver's compartment. This layout proved to be complicated, uncomfortable and unreliable.
T-70 pierwszych serii

W 1942r. dokonano istotnej modernizacji ustawiając z jednej strony kadłuba sprzężone ze sobą wzdłużnie dwa silniki, układ napędowy składał się teraz z jednego sprzęgła i jednej skrzyni przekładniowej. Prototyp i pierwsze serie T-70 miały wieżę okrągłą, storzkową, była ona zbyt ciasna, toteż późniejsze wersje produkowane były z wieżami nowej konstrukcji. Od końca 1943r., z uwagi na zmieniające się warunki pola walki, zadania rozpoznawcze przewidziane dla czołgów T-70 przerzucono na T-34. Lekkie czołgi przeznaczono głównie do ochrony sztabów, dla oficerów łącznikowych, a pod koniec wojny zaczęto je wycofywać z pierwszej linii. W latach 1942 - 1943 wyprodukowano 8226 czołgów T-70.

In 1942, important modifications were made to the design of T-70. Both engines were mounted on one side of the hull with single clutch and transmission. Prototype and early models of T-70 series had rounded, conical turrets which were very small and later models were fitted with newly designed turrets. In late 1943, the changing conditions of the battlefield, created the need to replace the role of light T-70 by medium T-34. T-70s were then taken from their frontline units and mainly relocated to the HQ and communication units. Overall from 1942 to 1943, 8226 T-70 tanks were produced.

T-70, 1943r.

Dane taktyczno-techniczne czołgu T-70 :

Masa - 5.8-6.4 t
Załoga - 2 ludzi
Wymiary - długość 410 cm, szerokość 230 cm, wysokość 174 cm, prześwit 30 cm.
Uzbrojenie - 1 działko automatyczne 20mm TNSZ (SzWAK) sprzężone z 1 karabinem maszynowym 7.62 mm DT w wieży, kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej -70o + 25o, napęd wieży ręczny.
Amunicja - 750 nabojów do działka, 780 lub 1000 do KM ( zależnie czy wóz miał radiostację czy nie).
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 6-cylindrowy (rzędowy), typ GAZ 202, moc 70 KM, chłodzony płynem.
Prędkość - 44 km/h.
Zasięg - 450 km, w terenie 250-300 km.
Weight - 5.8-6.4 t
Crew - 2 ludzi
Dimensions - lenght 410 cm, width 230 cm, height 174 cm, ground clearance 30 cm.
Armament - 1 x 20mm TNSZ (SzWAK) automatic gun joined together with 7.62 mm DT machine gun (turrent).
Ammunition - 750 x 20mm rounds, 780-1000 7.62mm rounds (number of rounds depended on vehicle's radio equipment).
Engine - carburetors, 4-stroke, 6 cylinder (inline), type GAZ 202, 70 hp, fluid cooled.
Maximum speed - 44 km/h.
Range - 450 km, cross-country 250-300 km.


T-70
TECHMOD (1:35)
(wyk. Marcin Tyrański)T-70
Diorama "Relaks na froncie", załoga T-70M relaksuje się rozjeżdzając ciała Niemców.
TECHMOD (1:35)
(wyk. Jakub Marszałkiewicz)
email - mig21mf@polbox.com