Lekki czołg Landsverk 10


Po długotrwałym wypróbowywaniu ciągników gąsienicowych, w 1931 roku zbudowano czołg lekki Landsverk 10, który wprowadzono na uzbrojenie armii, a także przeznaczono na eksport. In 1931, after long-term tests of tracked tractors, Landsverk 10 light tank was produced. It equipped Swedish army and was also exported.

Muzeum w Axwall

Dane taktyczno-techniczne : Landsverk 10 (Strv m/31)

Załoga - 4
Ciężar - 11.5 t
Wymiary - długość 520 cm, szerokość 200 cm, wysokość 222 cm, prześwit 42 cm
Uzbrojenie - 1 działko 37mm Bofors, 2 x 6.5mm KM
Pancerz - 8-24mm
Prędkość max - 40 km/h
Zasięg - 150 km
Silnik - Gaźnikowy 12-cylindrowy typu Maybach DSO-8, chłodzony wodą, o mocy 150 KM
Crew - 4
Weight - 11.5 t
Dimensions - lenght 520 cm, width 200 cm, height 222 cm, ground clearance 42 cm
Armament - 1 x 37mm Bofors gun, 2 x 6.5mm MG
Armour - 8-24
Maximum speed - 40 km/h
Range - 150 km
Engine - carburetors 12-cylinder type Maybach DSO-8, water cooled, 150 hp


Lekki czołg Landsverk 60

W 1934 roku zbudowano czołg lekki Landsverk 60 . Pod względem technicznym był on w tym czasie najnowocześniejszą konstrukcją na świecie. Odznaczał się doskonałym niezależnym zawieszeniem, stosunkowo dużą prędkością oraz bardzo korzystną sylwetką. Czołgi Landsverk 60 były przedmiotem badań wielu zagranicznych rzeczoznawców, między innymi polskiej komisji Biura Badań Technicznych Broni Pancernej. Czołg Landsverk 60 zakupiły Węgry, gdzie był przez długi czas budowany i używany pod nazwą "Toldi I". Czołgi Landsverk 60 w armii szwedzkiej po wprowadzeniu pewnych zmian, zostały oznaczone symbolem STRV m-38, i były używane do końca wojny.

Landsverk 60

Dane taktyczno-techniczne : Landsverk 60

Załoga - 3
Ciężar - 8.7 t
Uzbrojenie - 1 działko 37mm , 2 x KM 8mm
Pancerz - 6-15mm
Prędkość max - 46 km/h
Zasięg - 220 km
Silnik - Gaźnikowy 8-cylindrowy typu Scania-Vabis 1664, chłodzony wodą, o mocy 142 KM
Wymiary - długość 480 cm, szerokość 207 cm, wysokość 205 cm, prześwit 35 cm
Crew - 3
Weight - 8.7 t
Armament - 1 x 37mm gun , 2 x MG 8mm
Armour - 6-15
Maximum speed - 46 km/h
Range - 220 km
Engine - carburetors 8-cylinder type Scania-Vabis 1664, water cooled, 142 hp
Dimensions - lenght 480 cm, width 207 cm, height 205 cm, ground clearance 35 cm


Lekki czołg Landsverk 100

Landsverk 100

Dane taktyczno-techniczne : Landsverk 100

Załoga - 2
Ciężar - 4.8 t
Uzbrojenie - 1 działko 20mm lub 1 KM
Pancerz - 9mm
Prędkość max - 55 km/h
Zasięg - 200 km
Silnik - Gaźnikowy 6-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 130 KM
Wymiary - długość 410 cm, szerokość 175 cm, wysokość 185 cm, prześwit 35 cm
Crew - 2
Weight - 4.8 t
Armament - 1 x 20mm gun or 1 x MG
Armour - 9
Maximum speed - 55 km/h
Range - 200 km
Engine - carburetors 6-cylinder, water cooled, 130 hp
Dimensions - lenght 410 cm, width 175 cm, height 185 cm, ground clearance 35 cm