Lekki czołg Stridsvagen m/21


W lecie 1921 r. Szwecja kupiła od Niemiec 10 sztuk lekkich czołgów LK-2 konstrukcji inż. Vollmera. Tranzakcja odbyła się potajemnie gdyż po przegranej wojnie Niemcom nie było wolno sprzedawać czołgów. Czołgi w Szwecji oznaczono Stridsvagen fm/22, czyli czołg doświadczalny model 1922. Posłóżyły one warsztatom Marynarki Wojennej w Sztokcholmie za wzór do budowy nieco ulepszonych czołgów m/21 wprowadzonych na uzbrojenie armii. W 1929 r. czołg ten uległ dalszej modernizacji, zmieniono też oznaczenie na Stridsvagen m/21-29. Tylko 5 z 10 czołgów przebudowano na m/21-29, 3 czołgi w NOAB i 2 w zakładach Landsverk w Landskronie, które też stały się w Szwecji głównym producentem czołgów i samochodów pancernych. Należy dodać, że fabryka miała ścisłe powiązania z Niemcami, którzy nie mogąc w tym okresie prowadzić badań nad czołgami na własnym terytorium, robili to w innych krajach, między innymi w Szwecji.
W czołgach m/21-29 główną modernizacją była wymiana silnika na Scania Vabis 1554 o mocy 85KM i skrzyni biegów. Pozwoliło to zwiekszyć prędkość czołgu do 18km/h.
In the summer of 1921, Sweden purchased 10 examples of LK-2 light tanks (designed by engineer Vollmer) from Germany.  Transaction was secret since after lost war, Germany was not allowed to sell tanks.  In Sweden tanks were designated as Stridsvagen fm/22, meaning experimental tank model 1922.  They were used by Naval workshops as base to build slightly improved m/21 tanks, which then equipped the army.  In 1929, this tank was modified again and redesignated as Stridsvagen m/21-29. Only 5 from 10 tanks were modified to m/21-29 standards, 3 tanks in NOAB and 2 in Landsverk works in Landskrona, which became Sweden's main producer of tanks and armored cars.  It is important to point out that this factory had good relations with Germany, that was forbidden to experiment with tanks on their territory but did so in other countries including Sweden.  The main modification to m/21-29 tanks was the replacement of engine with 85hp Scania Vabis 1554 engine and gearbox.  It allowed to increase tank's speed to 18km/h.

m21-29, muzeum w Axvall

Dane taktyczno-techniczne : m/21

Załoga - 2-4
Ciężar - 9.7 t
Uzbrojenie - 1-2 karabiny maszynowe typu m/14 lub m/14-29
Pancerz - 4-14mm
Prędkość max - 16 km/h
Zasięg - 70 km
Silnik - Gaźnikowy 4-cylindrowy typu m/1910, chłodzony wodą, o mocy 55 KM
Wymiary - długość 570 cm, szerokość 205 cm, wysokość 252 cm, prześwit 27 cm
Crew - 2-4
Weight - 9.7 t
Armament - 1-2 MG m/14 or m/14-29
Armour - 4-14mm
Maximum speed - 16 km/h
Range - 70 km
Engine - carburetors 4-cylinder type m/1910 , water cooled, 55 hp
Dimensions - lenght 570 cm, width 205 cm, height 252 cm, ground clearance 27 cm