Czołg lekki T1 Combat Car (Christie M 1931)


Dane taktyczno-techniczne : T1

Załoga - 3
Ciężar - 10 t
Wymiary - długość 5.44m, szerokość 2.24m, wysokość 2.21m., prześwit 0.36m
Uzbrojenie - działo 37mm (75 naboi) i karabin maszynowy kal. 7.62mm (2100 naboi)
Pancerz - 6.35-16mm
Prędkość max - 112 km/h (na kołach), 64 km/h (na gąsienicach)
Zasięg - 400 km (na kołach), 272 km (na gąsienicach)
Zbiornik paliwa - 337 l
Silnik - silnik gaźnikowy, 12-cylindrowy, typu Liberty o mocy 343 KM chłodzony wodą
Crew - 3
Weight - 10 tons
Dimensions - lenght 5.44m, width 2.24m, height 2.21m., ground clearance 0.36m
Armament - 1 x 37mm gun (75 rounds) and 1 x 7.62mm machine gun (2100 rounds)
Armour - 6.35-16mm
Maximum speed - 112 km/h (on wheels), 64 km/h (on tracks)
Range - 400 km (on wheels), 272 km (on tracks)
Capacity of fuel tanks - 337 l
Engine - type Liberty , gasoline, 12-cylinder, 343 hp , watter cooled

Lekki czołg T2 Combat Car


Dane taktyczno-techniczne : T2

Załoga - 3-4
Ciężar - 7.7 t
Wymiary - długość 4.49m, szerokość 1.9m, wysokość 2.26m., prześwit 0.36m
Uzbrojenie - nkm kal. 12.7mm (1200 naboi) i dwa km kal. 7.62mm (3000 naboi)
Pancerz - 6.35-12.7mm
Prędkość max - 48 km/h (na kołach), 32 km/h (na gąsienicach)
Zasięg - 200 km (na kołach), 160 km (na gąsienicach)
Zbiornik paliwa - 190 l
Silnik - silnik gaźnikowy, 7-cylindrowy, typu Continental o mocy 167 KM chłodzony powietrzem
Crew - 3-4
Weight - 7.7 tons
Dimensions - lenght 4.49m, width 1.9m, height 2.26m., ground clearance 0.36m
Armament - 1 x 12.7mm HMG (1200 rounds) and 2 x 7.62mm MG (3000 rounds)
Armour - 6.35-12.7mm
Maximum speed - 48 km/h (on wheels), 32 km/h (on tracks)
Range - 200 km (on wheels), 160 km (on tracks)
Capacity of fuel tanks - 190 l
Engine - type Continental , gasoline, 7-cylinder, 167 hp , air cooled

Lekki czołg T3 Combat Car


Dane taktyczno-techniczne : T3

Załoga - 3
Ciężar - 8.3 t
Uzbrojenie - jedno działo 37mm lub 47mm, i nkm kal. 12.7mm lub km kal. 7.62mm
Crew - 3
Weight - 8.3 tons
Armament - 1 x 37mm gun or 1 x 47mm gun and 1 x 12.7mm HMG or 1 x 7.62mm MG

Lekki czołg T4 Combat Car


Dane taktyczno-techniczne : T4

Załoga - 3
Ciężar - 8.6 t
Wymiary - długość 4.75m, szerokość 2.33m, wysokość 1.57m
Uzbrojenie - 2 x karabin maszynowy kal. 7.62mm
Pancerz - 9.5mm
Prędkość max - 79 km/h (na kołach), 47 km/h (na gąsienicach)
Silnik - silnik gaźnikowy, 7-cylindrowy, typu Continental o mocy 167 KM chłodzony powietrzem
Crew - 3
Weight - 8.6 tons
Dimensions - lenght 4.75m, width 2.33m, height 1.57m.
Armament - 2 x 7.62mm machine gun
Armour - 9.5mm
Maximum speed - 79 km/h (on wheels), 47 km/h (on tracks)
Engine - type Continental, gasoline, 7-cylinder, 167 hp , air cooled