Tankietka Cunningham T1

Wobec sukcesów, jakie odnosiły w Wielkiej Brytanii tankietki jednoosobowe konstrukcji Martella i Carden-Lloyda, postanowiono zbudować podobne wozy w Ameryce. W 1928 roku w zakładach Cunningham została zbudowana jednoosobowa tankietka T1, która miała posłużyć do wyprubowania przydatności tego rodzaju pojazdów dla armii USA. Jednak wyniki prób nie były zadowalające. Due to the success of British made one-man tankette designed by Martell and Carden-Lloyd, it was decided to produce similar vehicle in USA.  In 1928, at Cunningham works one-man T1 tankette was produced for purpose of being tested by the US Army, although outcome of tests was not successful.  


Dane taktyczno-techniczne : T1

Załoga - 1
Ciężar - 1.36 t
Wymiary - długość 2.62m, szerokość 1.45m, wysokość 1.55m.
Uzbrojenie - jeden karabin maszynowy kal. 7.6mm
Pancerz - 3.17mm
Prędkość max - 31 km/h
Silnik - silnik gaźnikowy, 4-cylindrowy, typu Ford A o mocy 42 KM chłodzony wodą
Crew - 1
Weight - 1.36 tons
Dimensions - lenght 2.62m, width 1.45m, height 1.55m.
Armament - 1 x 7.6mm machine gun
Armour - 3.17mm
Maximum speed - 31 km/h
Engine - type Ford A , gasoline, 4-cylinder, 42 hp , fluid cooled

Tankietka Cunningham T2

Pomimo niepowodzeń z tankietką T1, zakłady Cunningham zbudowały dwuosobową tankietkę, wzorowaną na konstrukcji Brytyjskiego czołgu rozpoznawczego Vickers Patrouillen Tank. Po jej zbudowaniu i przeprowadzeniu prób zaniechano produkcji tego typu pojazdów. Although T1 tankette was unsuccessful, Cunningham works produced two-man tankette based on the design of British Vickers Patrol Tank.  After its tests, it was decided to stop producing any vehicles of this type.


Dane taktyczno-techniczne : T2

Załoga - 2
Ciężar - 2.5 t
Wymiary - długość 2.24m, szerokość 1.90m, wysokość 1.62m.
Uzbrojenie - jeden karabin maszynowy kal. 7.6mm
Pancerz - 3-9.5mm
Prędkość max - 43 km/h
Zasięg - 120 km
Silnik - gaźnikowy o mocy 70 KM chłodzony wodą
Crew - 2
Weight - 2.5 tons
Dimensions - lenght 2.24m, width 1.90m, height 1.62m.
Armament - 1 x 7.6mm machine gun
Armour - 3-9.5mm
Maximum speed - 43 km/h
Range - 120 km
Engine - gasoline 70 hp , fluid cooled

Doświadczalny lekki czołg HA-36


Zaprojektowany i wybudowany przez fabrykę traktórow Holt w 1916 roku. Ten jednoosobowy pojazd był napędzany przez silnik motocyklowy działajacy ze specjalną skrzynią biegów.  Gąsienice były zbudowane z łańcucha z zamontowanymi drewnianymi ogniwami. Designed and built at the Holt Tractor factory in 1916, this was a one-man machine powered by a motorcycle engine operating through a special transmission.  Tracks were made of link chain on which were bolted wood cheats.


Disston Tractor Tank