Lekki czołg Ford 3 T

W lecie 1918 roku zakwalifikowano do produkcji dwa typy czołgów lekkich. Jednym z nich był ważący 3 tony czołg projektu zakładów Forda. Posiadał on dwa silniki, z których każdy napędzał inną gąsienicę. Po próbach w Departamencie Uzbrojenia zamówiono 15015 sztuk czołgów. Zakłady Forda planowały produkcję na poziomimie 100 sztuk dziennie. Podwozie czołgu miało także słóżyć do budowy transportera dla piechoty, samobieżnej haubicy oraz ciągnika dla dział 75mm. Nie wiem czy projekty i zamówienia zrealizowano. In the Summer of 1918, two types of light tanks were accepted for production.  One of them was project of 3-ton tank designed by Ford.  It was mounted with two engines, each powering one track.   After tests at the Department of Armament, 15015 tanks were ordered.  Ford planned to produce 100 tanks per day.  It was planned to use the chassis for infantry transport, howitzer carrier and 75mm gun tractor.  I am not aware what part of the order was produced.


Dane taktyczno-techniczne : Ford 3 T

Załoga - 2
Ciężar - 3.4 t
Wymiary - długość 4.40m, szerokość 1.85m, wysokość 1.90m, prześwit 0.30m.
Uzbrojenie - 1 armata 57 mm lub jeden karabin maszynowy
Pancerz - 6.3-12.7mm
Prędkość max - 12.5 km/h
Zasięg - 60-70 km
Zbiorniki paliwa - 57 litrów
Silnik - 2 silniki gaźnikowe, 4-cylindrowe, typu Ford T o mocy 17 KM chłodzone wodą
Crew - 2
Weight - 3.4 tons
Dimensions - lenght 4.40m, width 1.85m, height 1.90m, ground clearance 0.30m.
Armament - 1 x 57mm gun or 1 x machine gun
Armour - 6.3-12.7mm
Maximum speed - 12.5 km/h
Range - 60-70 km
Fuel Capacity - 57 litre
Engine - 2 x type Ford T , gasoline, 4-cylinder, 17 hp , fluid cooled

Lekki czołg Mk I

W lecie 1918 roku zakwalifikowano do produkcji dwa typy czołgów lekkich. Jednym z nich był Mk I. Był to zmodernizowany przez zakłady Forda czołg Renault FT-17. Czołgów Mk I zamierzano zbudować 1000 sztuk. Ostatecznie zbudowano tylko 15 sztuk, a dalszą produkcję przerwało zawieszenie broni. In the Summer of 1918, two types of light tanks were accepted for production.  One of them was Mk I, which was a modified by Ford, Renault FT-17 tank.  It was planned to produce 1000 Mk I tanks, but only 15 were manufactured because production was halted by the armistice.


Dane taktyczno-techniczne : Mk I

Załoga - 3
Ciężar - 7.5 t
Wymiary - długość 4.75m, szerokość 1.75m, wysokość 2.30m, prześwit 0.40m.
Uzbrojenie - 1 armata 37 mm i jeden karabin maszynowy
Pancerz - 9-12.5mm
Prędkość max - 7.3 km/h
Zasięg - 48 km
Zbiorniki paliwa - 115 litrów
Silnik - gaźnikowy, 6-cylindrowy, typu Hudson o mocy 60 KM chłodzony wodą
Crew - 3
Weight - 7.5 tons
Dimensions - lenght 4.75m, width 1.75m, height 2.30m, ground clearance 0.40m.
Armament - 1 x 37mm gun and 1 x machine gun
Armour - 9-12.5mm
Maximum speed - 7.3 km/h
Range - 48 km
Fuel Capacity - 115 litre
Engine - gasoline, 6-cylinder, type Hudson 60 hp , fluid cooled

Lekki M 1917 American Renault


Dane taktyczno-techniczne : M 1917

Załoga - 2
Ciężar - 6.6 t
Wymiary - długość 5m, szerokość 1.79m, wysokość 2.30m, prześwit 0.41m.
Uzbrojenie - 1 armata 37 mm (235 pocisków) lub jeden karabin maszynowy 7.6mm (4200 naboi)
Pancerz - 6.35-15mm
Prędkość max - 9 km/h
Zasięg - 48 km
Zbiorniki paliwa - 114 litrów
Silnik - gaźnikowy, 4-cylindrowy, typu Buda o mocy 43 KM chłodzony wodą
Crew - 2
Weight - 6.6 tons
Dimensions - lenght 5m, width 1.79m, height 2.30m, ground clearance 0.41m.
Armament - 1 x 37mm gun (235 rounds) or 1 x 7.6mm machine gun (4200 rounds)
Armour - 6.35-15mm
Maximum speed - 9 km/h
Range - 48 km
Fuel Capacity - 114 litre
Engine - gasoline, 4-cylinder, type Buda 43 hp , fluid cooled