M-3 Lee Mk-I


M3 Lee Mk I
TAMIYA 1/35
(wyk. Jacek Nawrot)


M3 Lee Mk I
TAMIYA 1/35
(wyk. Bogusław Olech)
email - olechbj@prodigy.net