Czołg piechoty Mk IV "Churchill" (A-22)

Prototyp A-20

W październiku 1939 roku zakłady w Woolwitch i Harland&Wolff w Belfaście otrzymały zamówienie na wykonanie prototypu ciężkiego czołgu piechoty A-20. Czołg A-20 miał być powolnym, silnie opancerzonym pojazdem, zdolnym do pokonywania szerokich okopów, z działem 57 do 76mm, czyli koncepcyjnie pasował do brytyjskich przewidywań z okresu międzywojennego co do użycia czołgów w przyszłej wojnie . Prototyp ukończono w lutym 1940 roku i po serii prób zaniechano dalszych prac gdyż A-20 okazał się konstrukcją zupełnie nieudaną.
W 1940 roku niepowodzeniem zakończyły się prace nad czołgiem ciężkim TOG, a po klęsce Francji i Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego sprawa posiadania ciężkiego czołgu przełamania stała się paląca. Powrócono wówczas do projektu A-20, zadanie przeprojektowania tego czołgu otrzymał zespół konstruktorów z zakładów Vauxall Motor Limited pod kierownictwem dr. H.E. Merritta. W listopadzie 1940 roku prototym oznaczony jako A-22 rozpoczął próby poligonowe. Próby wypadły źle, lecz pod wpływem złej sytuacji Wielkiej Brytanii dowództwo brytyjskie zamówiło 500 czołgów, nakazując jednocześnie wprowadzanie odpowiednich zmian by czołg nadawał się do walki. Czołg A-22 przyjęto do uzbrojenia jako Heavy Infantry Tank Mk I "Churchill", pierwsze wozy tego typu dotarły do jednostek w lipcu 1941 roku. 19 sierpnia 1942 roku czołgi "Churchill" zostały pierwszy raz użyte bojowo, miało to miejsce podczas próbnej inwazji pod Dieppe. Podczas tej akcji z 37 użytych "Churchilli" 22 czołgi ugrzęzły na plaży, pozostałe czołgi wydostały się na bulwar Dieppe lecz 9 z nich zostało zniszczonych przez niemców, reszta czołgów wycofała się z powrotem na plażę gdzie osłaniała ogniem ewakułującą się na barki desantowe piechotę. W tej operacji wszystkie 37 czołgów zostało straconych.
Wyprodukowano 5640 czołgów "Churchill" wszystkich wersji.
In November of 1939, Woolwitch and Harland&Wollf works in Belfast received order to make prototype of heavy infantry tank A-20. A-20 tank was to be slow, heavy armored vehicle able to cross wide trenches, armed with gun ranging in caliber from 57 to 76mm.  This concept was a reflection of British beliefs from the inter-war period about the use of tanks in future war.
Prototype was finished in February of 1940, and after the series of trials, work was stopped because the A-20 proved to be totally unsuccessful design. In 1940, work on heavy tank TOG ended unsuccessfully as well and after the defeat of France and British Expiditionary Force, the case of having heavy breakthrough tank became critical.  The design of A-20 was brought back and further work was to be done by the team from Vauxall Motor Limited, headed by dr. H.E. Merritta. In October of 1940, prototype designated as A-22 was tested on the proving grounds.  Trials were unsuccessful but because of the situation in Great Britain, army ordered 500 tanks and specified requirements that were to make them suitable for combat. 
A-22 tank was accepted by the army as Heavy Infantry Tank Mk I "Churchill" and first tanks arrived to units in April of 1941. On August 19th of 1942, "Churchill" tanks had their combat debut during the raid on Dieppe.  During this action, 22 out of 37 tanks used were stuck on the beach, while the rest reached the streets of Dieppe, where 9 of them were destroyed by the Germans.  The remaining tanks withdrew to the beach, where they were they acted as rear guards for the infantry being evacuated by barges.  All 37 tanks were lost. 
Total of 5640 "Churchill" tanks of all variants was produced.


Czołg piechoty Mk IV "Churchill" Mk I

W czołgach "Churchill" Mk I uzbrojeniem montowanym w wieży było działo 2pdr kal. 40mm sprzężone z karabinem maszynowym. Z przodu w kadłubie znajdowała się haubica 76.2mm. Churchill Mk I tanks had 2pdr (40mm) gun mounted in the turret with coaxial machine gun. 76.2mm howitzer has hull mounted.

Dane taktyczno-techniczne : "Churchill" Mk I

Załoga - 5
Ciężar - 38.5 t
Wymiary - długość 7.45m, szerokość 3.25m, wysokość 2.49, prześwit 0.51m
Pancerz - kadłub: przód 75-102mm, boki i tył 28-64mm, dno i góra 16mm. Wieża: przód 40-100mm, boki i tył 88mm, góra 16mm.
Uzbrojenie - haubica 76.2mm (58 pocisków), armata 40mm (150 pocisków) oraz karabin maszynowy Besa 7.92mm (4950 naboi).
Prędkość maks. - na drodze 24 km/h, w terenie 18 km/h
Zasięg - na drodze 150 km
Zbiornik paliwa - 720 l
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (2x6), rzędowy , górnozaworowy, chłodzony wodą, typ. Bedford Twin-Six o mocy 350 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 30o, ściany 1.13m, brody: 1.1m, rowy: 3m
Crew - 5
Weight - 38.5 tons
Dimensions lenght: 7.45m, width: 3.25m, height: 2.49m, ground clearance: 0.51m
Armor - Hull: front 75-102mm, sides and rear 28-64mm, bottom and top 16mm; Turret: front 40-100mm, sides and rear 88mm, top 16mm.
Armament - 1 x 76.2mm howitzer (58 rounds), 1 x 40mm gun (150 rounds) and 7.92mm machine gun Besa (4950 rounds)
Maximum Speed - road: 24 km/h, cross-country: 18 km/h
Range - road: 150 km
Capacity of fuel tanks - 720 l
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder (2x6), inline , overhead valve arrangement type Bedford Twin-Six 350hp, fluid cooled
Negotiated obstacles - gradient: 30o, vertical obstacles: 1.13m, fording: 1.1m, trench: 3m


Czołg piechoty Mk IV "Churchill" Mk II

W wersji Mk II czołgu "Churchill" haubicę montowaną w kadłubie zastąpiono karabinem maszynowym. Czołgi tej wersji produkowane były bez osłon gąsienic. Churchill Mk II had the hull mounted howitzer replaced with the machine gun. Tanks of this variant were produced without track covers.

Dane taktyczno-techniczne : "Churchill" Mk II

Załoga - 5
Ciężar - 38.3 t
Wymiary - długość 7.45m, szerokość 3.25m, wysokość 2.49, prześwit 0.51m
Pancerz - kadłub: przód 75-102mm, boki i tył 28-64mm, dno i góra 16mm. Wieża: przód 40-100mm, boki i tył 88mm, góra 16mm.
Uzbrojenie - armata 40mm , dwa karabiny maszynowe Besa 7.92mm
Prędkość maks. - na drodze 24 km/h, w terenie 18 km/h
Zasięg - na drodze 150 km
Zbiornik paliwa - 720 l
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (2x6), rzędowy , górnozaworowy, chłodzony wodą, typ. Bedford Twin-Six o mocy 350 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 30o, ściany 1.13m, brody: 1.1m, rowy: 3m
Crew - 5
Weight - 38.3 tons
Dimensions lenght: 7.45m, width: 3.25m, height: 2.49m, ground clearance: 0.51m
Armor - Hull: front 75-102mm, sides and rear 28-64mm, bottom and top 16mm; Turret: front 40-100mm, sides and rear 88mm, top 16mm.
Armament - 1 x 40mm gun and two 7.92mm machine gun Besa
Maximum Speed - road: 24 km/h, cross-country: 18 km/h
Range - road: 150 km
Capacity of fuel tanks - 720 l
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder (2x6), inline , overhead valve arrangement type Bedford Twin-Six 350hp, fluid cooled
Negotiated obstacles - gradient: 30o, vertical obstacles: 1.13m, fording: 1.1m, trench: 3m


Czołg piechoty Mk IV "Churchill" Mk II CS

Ta wersja czołgu "Churchill" produkowana była jako pojazd bliskiego wsparcia (CS - Close Support), i posiadała haubicę 76.2mm zamontowaną w wieży i działo 2pdr kal. 40mm montowane w kadłubie. Czołgi tej wersji produkowane były bez osłon gąsienic. This version of Churchill tank was produced as close support (CS) tank and was armed with turret mounted 76.2mm howitzer and hull mounted 2pdr (40mm) gun.  Tanks of this variant were produced without track covers.

Dane taktyczno-techniczne : "Churchill" Mk II CS

Załoga - 5
Ciężar - 38.5 t
Wymiary - długość 7.45m, szerokość 3.25m, wysokość 2.49, prześwit 0.51m
Pancerz - kadłub: przód 75-102mm, boki i tył 28-64mm, dno i góra 16mm. Wieża: przód 40-100mm, boki i tył 88mm, góra 16mm.
Uzbrojenie - haubica 76.2mm, armata 40mm (150 pocisków) oraz karabin maszynowy Besa 7.92mm
Prędkość maks. - na drodze 24 km/h, w terenie 18 km/h
Zasięg - na drodze 150 km
Zbiornik paliwa - 720 l
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (2x6), rzędowy , górnozaworowy, chłodzony wodą, typ. Bedford Twin-Six o mocy 350 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 30o, ściany 1.13m, brody: 1.1m, rowy: 3m
Crew - 5
Weight - 38.5 tons
Dimensions lenght: 7.45m, width: 3.25m, height: 2.49m, ground clearance: 0.51m
Armor - Hull: front 75-102mm, sides and rear 28-64mm, bottom and top 16mm; Turret: front 40-100mm, sides and rear 88mm, top 16mm.
Armament - 1 x 76.2mm howitzer , 1 x 40mm gun and 7.92mm machine gun Besa
Maximum Speed - road: 24 km/h, cross-country: 18 km/h
Range - road: 150 km
Capacity of fuel tanks - 720 l
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder (2x6), inline , overhead valve arrangement type Bedford Twin-Six 350hp, fluid cooled
Negotiated obstacles - gradient: 30o, vertical obstacles: 1.13m, fording: 1.1m, trench: 3m


Czołg piechoty Mk IV "Churchill" Mk III

Po doświadczeniach z walk w Afryce gdzie okazało się że brytyjskie działa 2pdr kal. 40mm nie są zbyt skuteczną bronią przeciwko niemieckim czołgom, naczelne dowództwo wojsk brytyjskich wydało rozkaz by wszystkie czołgi "Churchill" przezbroić w armaty 6pdr kal. 57mm. Zak zmodyfikowane czołgi otrzymały oznaczenie "Churchill" Mk. III . Based on combat experiences from Africa, where it was proven that 2pdr (40mm) guns were inadequate against German tanks, British high command ordered that all Churchills were to be rearmed with 6pdr (57mm) guns.  Modified tanks were designated as Churchill Mk III.

Dane taktyczno-techniczne : "Churchill" Mk III

Załoga - 5
Ciężar - 38.6 t
Wymiary - długość 7.45m, szerokość 3.25m, wysokość 2.49, prześwit 0.51m
Pancerz - kadłub: przód 75-102mm, boki i tył 28-64mm, dno i góra 16mm. Wieża: przód 88-100mm, boki i tył 75-80mm, góra 20mm.
Uzbrojenie - armata 57mm (81 pocisków) oraz dwa karabiny maszynowe Besa 7.92mm (6500 naboi).
Prędkość maks. - na drodze 24 km/h, w terenie 18 km/h
Zasięg - na drodze 150 km
Zbiornik paliwa - 720 l
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (2x6), rzędowy , górnozaworowy, chłodzony wodą, typ. Bedford Twin-Six o mocy 350 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 30o, ściany 1.13m, brody: 1.1m, rowy: 3m
Crew - 5
Weight - 38.6 tons
Dimensions lenght: 7.45m, width: 3.25m, height: 2.49m, ground clearance: 0.51m
Armor - Hull: front 75-102mm, sides and rear 28-64mm, bottom and top 16mm; Turret: front 88-100mm, sides and rear 75-80mm, top 20mm.
Armament - 1 x 57mm gun (81 rounds) and 2 x 7.92mm machine gun Besa (5600 rounds)
Maximum Speed - road: 24 km/h, cross-country: 18 km/h
Range - road: 150 km
Capacity of fuel tanks - 720 l
Engine - carburetors, 4-stroke, 12 cylinder (2x6), inline , overhead valve arrangement type Bedford Twin-Six 350hp, fluid cooled
Negotiated obstacles - gradient: 30o, vertical obstacles: 1.13m, fording: 1.1m, trench: 3m