Czołg szybki
Mk VI - Crusader (A15)

Czołg szybki "Crusader" był wersją rozwojową czołgu "Convenantier". A15 posiadał przedłużony kadłub poprzez wstawienie dodatkowej pary kół nośnych. Do walki czołgi A15 "Crusader" weszły w czerwcu 1941r. w czasie operacji "Battleaxe". Czołgi A15 "Crusader" były używane bojowo do końca kampanii afrykańskiej (1943). Później bojowo używano tylko czołgów przeciwlotniczych.
Fast tank Crusader was a development of Covenanter. A15 had lenghtened hull and two extra rollers. Crusader first saw combat action in June of 1941 during the operation Battleaxe. Crusaders were only used during the duration of African Campain (1941-1943). Later on only air defense tanks were used.


Crusader Mk.I

Crusader Mk.I to wersja z armatą 2 pdr.(40mm) i karabinem maszynowym w ruchomej wirzyczce z przodu kadłuba. Występowała odmiana CS (Close Suport) z haubicą kalibru 76.2 mm.
Crusader Mark I was armed with 2 pounder (40mm) gun mounted in the turret and machine guns mounted in one small turrets mounted in the front of the hull. Another version CS (close support) was armed with 76.2mm howitzer.

Crusader Mk.I Crusader Mk.I


Crusader Mk.II

Crusader Mk.II CS

Czołgi Crusader Mk.II pozbawiono wieżyczki strzeleckiej z przodu kadłuba, jednocześnie pogrubiając pancerz przodu kadłuba i wieży. Budowano też czołgi z hałbicą 76.2 mm CS (Close Suport) .

Crusader Mark II did not have small turrets mounted in the hull. Armor protection of the turret and hull (front) was increased. Another version CS (close support) was armed with 76.2mm howitzer.


Crusader Mk.III

Ostatnią wersją czołgu A15 Crusader był Mk.III. Zastosowano armatę 6 pdr. (57mm) i zmodyfikowano wieżę. Pogrubiono pancerz. Pewną ilość czołgów uzbrojono dodatkowo w zdwojone karabiny maszynowe Vickers typ "K" 7.7mm.
Last model of Crusader was Mark III. It was armed with 6 pounder (57mm) gun mounted in a modified turret. Its overall armor protection was improved. Some number was also armed with twin Vickers type K 7.7mm machine guns.

Crusader III

Dane taktyczno-techniczne : Mk VI Crusader III

Ciężar - 20t
Załoga - 3
Uzbrojenie - 1 armata 6 prd. (57mm), zapas amunicji 65 pocisków. 1-2 km Besa kalibru 7.92mm
Pancerz - do 51mm
Prędkość max - na drodze 43 km/h, w terenie 24 km/h
Zasięg - 160 km (z dodatkowymi zbiornikami 204 km)
Silnik - 12-cylindrowy, rzędowy, gaźnikowy, chłodzony cieczą Nuffield "Liberty" o mocy 340 KM
Wymiary - długość 5.99m, szerokość 2.24m, wysokość 2.64m, szerokość gąsienicy 257mm
Weight - 20 tons
Crew - 3
Armament - 1 x 6 pdr (57mm) gun / 1 or 2 Besa 7.92mm machine gun
Ammunition - 65 57mm rounds
Armor - up to 51mm
Maximum Speed - road 43km/h / cross-country 24km/h
Range - 160km / 204km with extra fuel tanks
Engine - carburetors, 12 cylinder (inline), type Nuffield "Liberty", 340hp, fluid cooled.
Dimensions - lenght: 5.99m, width: 2.24m, height: 2.64m, track width: 257mm


Crusader III
ITALERI (1:35)

26 Brygada, 6 dywizja, Tunezja - luty 1943r
(wyk. Jacek Nawrot)

Crusader III


Crusader AA

Po zakończeniu walk w Afryce w 1943r. bojowo używano czołgów Crusader tylko w wersji przeciwlotniczej tj. Crusader AA. Czołgi Crusader AA Mk.I uzbrojone były w pojedynczą armatę kal. 40mm oraz 2 karabiny maszynowe umieszczone w lekko opancerzonej wieży. Czołgi Crusader AA Mk.II posiadały wieżyczkę z podwójnymi działkami Oerlikon kal. 20mm. Czołgi Crusader AA Mk.III miały wyposażenie radiowe umieszczone nie w wieży lecz w kadłubie koło kierowcy, kilka czołgów uzbrojono doświadczalnie w potrójne działko Oerlikon kal. 20mm.

In 1943 after African Campaing, Crudader were only used in an air defence version - Crusader AA. Crusader AA Mark Is were armed with single 40mm gun and two machine gun mounted in turret. Crusader AA Mark IIs were armed with twin 20mm Oerlikon guns mounted in a turret. Crusader AA Mark IIIs had radio equipment mounted in the driver's compartment instead of the turret. Few Crusader AA Mark IIIs were armed with triple 20mm Oerlikon guns.

Crusader AA Mk.I Crusader AA Mk.I

Crusader AA Mk.II