Średni czołg Turan I (40M)

Turan I

Na początku 1940 roku Węgrzy poważnie zainteresowali się czechosłowackim czołgiem T-21 (udoskonalona wersja LT-35). Ponieważ czechosłowacja była wówczas okupowana przez niemców, a dodództwo Wermachtu nie było zainteresowane tym typem czołgu więc Wegrzy nie mieli problemu z zakupem licencji. 3 września 1940 roku po wielu próbach poligonowych czołg pod oznaczeniem M40 Turan został przyjęty do armii węgierskiej. Oryginalna konstrukcja uległa przy tym pewnej modernizacji - zastosowano węgierską armatę, pogrubiono pancerz, zmieniono kilka podzespołów. Pierwszy prototyp opuścił fabrykę 8 lipca 1941. Produkcja seryjna trwała od początku 1942 do wiosny 1943. W tym czasie wyprodukowano 285 czołgów. In early 1940, Hungarians were seriously interested in Czechoslovak T-21 tank (improved version of LT-35).  Since at the time, Czechoslovakia was occupied by the Germans and Wehrmacht was not interested in this type of tank, Hungarians had no problem with the purchase of the licence. On September 3rd of 1940, after numerous tests on proving grounds, tank designated as M40 Turan was accepted by the Hungarian Army.  Original design was modified by installation of hungarian made gun, thicker armor and replacement of few components.  First prototype left the factory on July 8th of 1941.  From early 1942 to Spring of 1943, 285 tanks were produced.

Turant I

Dane taktyczno-techniczne : Turan I

Załoga - 5
Ciężar - 18.2 t
Wymiary - długość 5.55m, szerokość 2.44m, wysokość 2.39m, prześwit 0.35m
Uzbrojenie - 1 działko 40mm typu 41M 40/51 (101 pocisków), 2 karabiny maszynowe 8mm 34/40 Gebauer (3000 pocisków).
Pancerz - Kadłub : przód 50-60mm, boki i tył 25mm, dno i góra 8-25mm.
Wieża : przód 50-60mm, boki i tył 25mm, góra 13mm.
Silnik - 8-cylindrowy (V), gaźnikowy, 4-suwowy chłodzony cieczą typu Manfred Weiss-Z o mocy 260 KM
Zbiorniki paliwa - 265 l
Zużycie paliwa - 120-400 l/100km
Prędkość maks. - 47 km/h
Zasięg - 165 km

Crew - 5
Weight - 18.2 tons
Dimensions - lenght: 5.55m, width: 2.44m, height: 2.39m, ground clearance 0.35m
Armament - 1 x 40mm gun type 41M 40/51 (ammunition: 101 rounds), 2 x 8mm machine gun type 34/40 Gebauer (ammunition: 3000 rounds)
Armor - Hull: front 50-60mm, sides and rear 25mm, bottom and top 8-25mm
Turret: front 50-60mm, sides and rear 25mm, top 13mm
Engine - carburetors, 8-cylinder (V), 4-stroke, type Manfred Weiss-Z 260hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 265 l
Fuel consumption - 120-400 l/100 km
Top speed - 47km/h
Range - 165 km


Średni czołg Turan II (41M)

Turan II

W maju 1941 Sztab Generalny zaproponował przezbrojenie czołgu Turan (40M) w działo większego kalibru. Prototym takiego wozu zbudowano w styczniu 1942, był on uzbrojony w armatę kalibru 75mm o lufie długości 25 kalibrów. Dla zamontowania tego działa zmieniono konstrukcję wieży. W maju 1942 roku po zakończeniu prób czołg ten został przyjęty do uzbrojenia pod nazwą Tutan II (41M). W 1944 roku część czołgów Turan II wyposażono w ekrany przeciw pociskom kumulacyjnym, wzorowane na ekranach stosowanych przez niemców mocowane były do boków kadłuba i wieży. Masa ekranów wynosiła 635kg. Do czerwca 1944 roku wyprodukowano 139 czołgów Turan II. Planowano też produkcję czołgu Turan III z długolufową armatą kal. 75mm i znacznie pogróbionym panceżem czołowym, lecz skończyło się tylko na prototypie. In May of 1941, High Command proposed to rearm Turan (40M) tanks with gun of larger caliber. Prototype armed with 75mm L/25 gun was built in January of 1942.  In order to install new gun, the turret was redesigned.  In May of 1942, after tests, this tank was accepted by the Hungarian Army as Turan (41M).  In 1944, number of Turan II tanks was fitted with armor skirts patterned on German hull and turret skirts for additional protection against cumulative projectiles.  Skirts weightened 635kg.  Until June of 1944, 139 Turan II tanks were produced. It was planned to produce Turan III tank armed with long-barreled 75mm gun and significantly improved frontal armor, but only prototype was built.

Turan II

Turan II

Dane taktyczno-techniczne : Turan II

Załoga - 5
Ciężar - 19.2 t
Wymiary - długość 5.55m, szerokość 2.44m, wysokość 2.43m, prześwit 0.35m
Uzbrojenie - 1 działko 75mm typu 41M 75/25 (56 pocisków), 2 karabiny maszynowe 8mm 34/40 Gebauer (3000 pocisków).
Pancerz - Kadłub : przód 50-60mm, boki i tył 25mm, dno i góra 8-25mm.
Wieża : przód 50-60mm, boki i tył 25mm, góra 13mm.
Silnik - 8-cylindrowy (V), gaźnikowy, 4-suwowy chłodzony cieczą typu Manfred Weiss-Z o mocy 260 KM
Zbiorniki paliwa - 265 l
Zużycie paliwa - 120-400 l/100km
Prędkość maks. - 43 km/h
Zasięg - 150 km

Crew - 5
Weight - 19.2 tons
Dimensions - lenght: 5.55m, width: 2.44m, height: 2.43m, ground clearance 0.35m
Armament - 1 x 75mm gun type 41M 75/25 (ammunition: 56 rounds), 2 x 8mm machine gun type 34/40 Gebauer (ammunition: 3000 rounds)
Armor - Hull: front 50-60mm, sides and rear 25mm, bottom and top 8-25mm
Turret: front 50-60mm, sides and rear 25mm, top 13mm
Engine - carburetors, 8-cylinder (V), 4-stroke, type Manfred Weiss-Z 260hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 265 l
Fuel consumption - 120-400 l/100 km
Top speed - 43km/h
Range - 150 km


Średni czołg Turan III

Turan III