Tankietka CV 3/33

prototyp


W 1933 roku rozpoczęto produkcję tankietki CV 3/33. Pojazd ten posiadał bardzo dużo udoskonaleń w porównaniu do CV 29. Poprzez przekonstruowanie zawieszenia oraz prawie dwukortne zwiekszenie mocy silnika (w porównaniu do CV 29) znacznie poprawiono zdolność poruszania sie w terenie górzystym. Tankietka została wydłóżona, oraz zmieniono kształt nadbudowy. W tankietkach CV 3/33 pierwszej serii montowany był pojedynczy karabin maszynowy. Od połowy 1934 roku zaczeto budować drugą serię tankietki CV 3/33, w pojazdach tej serii wprowadzono dodatkową, oddzielną parę kół jezdnych, oraz w miejsce pojedynczego karabinu maszynowego zamontowano dwa sprzężone ze sobą karabiny maszynowe.
Tankietki CV 3/33 były użyte podczas wojny z Etiopią w latach 1935-36. W walkach z żołnierzami etiopskimi uzbrojonymi w stare karabiny lub dzidy tankietki CV 3/33 zawsze wychodziły zwycięsko, pomimo to dzielnym etiopczykom udało się zdobyć kilka tankietek.
In 1933, production of CV3/33 tankette started.  This vehicle was a completely improved version of CV29 tankette.  Its performance in the mountanious terrain was significantly improved because its chassis was redesign along with new engine providing twice as much power as CV29.  Tankette was lenghtened and the shape of the superstructure was changed.  First series of CV3/33 tankettes was armed with single machine gun.  Since mid 1934, production of second series of CV3/33 tankettes started.  Those vehicles had separate set of roadwheels and single machine gun was replaced by two joined together machine guns.  CV3/33 tankettes were used during the war with Ethopia in 1935/36.  During the combat with Ethopian soldiers armed with old rifles or spears, CV3/33 were always victorious, although brave Ethopians managed to capture few tankettes.

Dane taktyczno-techniczne : CV 3/33

Załoga - 2
Ciężar - 3.2 t
Wymiary - długość 3.2m, szerokość 1.4m, wysokość 1.28m
Uzbrojenie -1 karabin maszynowy FIAT model 14 kal. 6.5mm (2240 nabojów) lub 2 karabiny maszynowe FIAT model 35 kal. 8mm.
Pancerz - 6-13.5mm
Prędkość max - na drodze 42 km/h, w terenie 15 km/h.
Zasięg - 120 km na drodze.
Silnik - gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą typu FIAT CV 3-005 o mocy 43 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 40o, ściany: 0.65m, rowy: 1.45m, brody: 0.7m
Crew - 2
Weight - 3.2 t
Dimensions - lenght 3.2m, width 1.4m, height 1.28m
Armament -1 x 6.5mm machine gun FIAT model 14 (2240 rounds) or 2 x 8mm machine gun FIAT model 35.
Armour - 6-13.5mm
Maximum speed - road: 42 km/h, cross-country: 15 km/h
Range - road: 120 km.
Engine - carburetors 4-cylinder, water cooled type FIAT CV 3-005 240 hp
Negotiated obstacles - gradient: 40o, vertical obstacle: 0.65m, trench: 1.45m, fording: 0.7m


Tankietka CV 3/33 Gettaponto


Tankietka CV 3/35

z działkiem 20mm

z doświadczalnym zawieszeniem

Dane taktyczno-techniczne : CV 3/35

Załoga - 2
Ciężar - 3.2 t
Wymiary - długość 3.15m, szerokość 1.4m, wysokość 1.28m, prześwit 0.25m
Uzbrojenie -2 karabiny maszynowe kalibru 8mm typu FIAT model 35 lub Breda (3200 nabojów) lub jedno działko Solothurn kalibru 20mm.
Pancerz - 6-13.5mm
Prędkość max - na drodze 42 km/h, w terenie 15 km/h.
Zasięg - 120 km na drodze.
Silnik - gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą typu FIAT CV 3-005 o mocy 43 KM
Pokonywanie przeszkód - wzniesienia: 40o, ściany: 0.65m, rowy: 1.45m, brody: 0.7m
Crew - 2
Weight - 3.2 t
Dimensions - lenght 3.15m, width 1.4m, height 1.28m, ground clearance 0.25m
Armament -2 x 8mm machine gun type FIAT model 35 or Breda (3200 rounds) or 1 x 20mm gun type Solothurn
Armour - 6-13.5mm
Maximum speed - road: 42 km/h, cross-country: 15 km/h
Range - road: 120 km.
Engine - carburetors 4-cylinder, water cooled type FIAT CV 3-005 240 hp
Negotiated obstacles - gradient: 40o, vertical obstacle: 0.65m, trench: 1.45m, fording: 0.7m


Tankietka CV 3/35 Lf


Tankietka CV 3/38