Tankietka CV 29


W 1929 roku Włochy zakupiły w Wielkiej Brytanii cztery tankietki typu Carden-Loyd Mk. VI. Do roku 1930 zakłady FIAT-Ansaldo wybudowały serię 21 pojazdów kopiując Brytyjską tankietkę Mk.VI. Pojazdy te otrzymały oznaczenie CV 29, i różniły się od swojego Brytyjskiego pierwowzoru tylko gasienicami, które były szersze, oraz typem zainstalowanego karabinu maszynowego. Tankietki CV 29 były używane razem z małą przyczepką amunicyjną. In 1929, Italy purchased four Carden-Loyd Mk. VI tankettes from Great Britain. Until 1930, FIAT-Ansaldo works produced series of 21 tankettes by copying British Mk. VI tankette. Vehicles were designated as CV 29 and differed from the British version by wider tracks and type of machine gun mounted. CV 29 tankettes were used with small ammunition trailers.

Dane taktyczno-techniczne : CV 29

Załoga - 2
Ciężar - 1.72 t
Wymiary - długość 2.48m, szerokość 1.712m, wysokość 1.215m
Uzbrojenie -karabin maszynowy FIAT model 14 kal. 6.5mm
Pancerz - 4-9mm
Prędkość max - na drodze 45 km/h, w terenie 16 km/h.
Zasięg - na drodze 160 km.
Silnik - gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, typu FORD T o mocy 22.5 KM
Crew - 2
Weight - 1.72 t
Dimensions - lenght 2.48m, width 1.712m, height 1.215m
Armament - 6.5mm machine gun type FIAT model 14.
Armour - 4-9mm
Maximum speed - road: 45 km/h, cross-country: 16 km/h
Engine - carburetors 4-cylinder, water cooled, type FORD T, 22.5 hp