W latach 1922 - 1930 we włoszech budowano oryginalne kołowe czołgi lekkie, służyły one tylko do doświadczeń i nie zostały wprowadzone do uzbrojenia armii włoskiej. From 1922 to 1930, in Italy, wheeled light tanks were produced and used for testing purposes. They never entered service with Italian Army.

Kołowy czołg lekki Pavesi P4
Kołowy czołg lekki Pavesi L-140
Kołowy czołg lekki Pavesi "niszczyciel czołgów"
Kołowy czołg lekki Ansaldo


Kołowy czołg lekki PavesiP4


Dane taktyczno-techniczne : Pavesi P4

Załoga - 2
Ciężar - 4.2 t
Uzbrojenie - 1 KM
Pancerz - 6mm
Prędkość max - 17 km/h
Silnik - PAVESI gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 30 KM
Wymiary - długość 400 cm, szerokość 195 cm, wysokość 218 cm, prześwit 55 cm
Crew - 2
Weight - 4.2 t
Armament - 1 x MG
Armour - 6mm
Maximum speed - 17 km/h
Engine - PAVESI carburetors 4-cylinder, water cooled, 30 hp
Dimensions - lenght 400 cm, width 195 cm, height 218 cm, ground clearance 55 cm


Kołowy czołg lekki Pavesi L-140


Dane taktyczno-techniczne : Pavesi L-140

Załoga - 4
Ciężar - 5.5 t
Uzbrojenie - 3 KM
Pancerz - 6-16mm
Prędkość max - 20 km/h
Silnik - PAVESI gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 45 KM
Wymiary - długość 550 cm, szerokość 218 cm, wysokość 340 cm, prześwit 55 cm
Crew - 4
Weight - 5.5 t
Armament - 3 x MG
Armour - 6-16mm
Maximum speed - 20 km/h
Engine - PAVESI carburetors 4-cylinder, water cooled, 45 hp
Dimensions - lenght 550 cm, width 218 cm, height 340 cm, ground clearance 55 cm


Kołowy czołg lekki Pavesi "niszczyciel czołgów"


Dane taktyczno-techniczne : Pavesi "niszczyciel czołgów

Załoga - 3
Ciężar - 5.5 t
Uzbrojenie - 1 działko 57mm
Pancerz - 10-16mm
Prędkość max - 24 km/h
Silnik - PAVESI gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 45 KM
Wymiary - długość 424 cm, szerokość 218 cm, wysokość 206 cm, prześwit 74 cm
Crew - 3
Weight - 5.5 t
Armament - 1 x 57mm gun
Armour - 10-16mm
Maximum speed - 24 km/h
Engine - PAVESI carburetors 4-cylinder, water cooled, 45 hp
Dimensions - lenght 424 cm, width 218 cm, height 206 cm, ground clearance 74 cm


Kołowy czołg lekki Ansaldo


Dane taktyczno-techniczne : Ansaldo

Załoga - 3
Ciężar - 8.25 t
Uzbrojenie - 1 działko 37mm, 1 km
Prędkość max - 44 km/h
Silnik - gaźnikowy, chłodzony wodą, o mocy 110 KM
Wymiary - długość 460 cm, szerokość 260 cm, wysokość 290 cm
Crew - 3
Weight - 8.25 t
Armament - 1 x 37mm gun, 1 x MG
Maximum speed - 44 km/h
Engine - carburetors ,water cooled, 110 hp
Dimensions - lenght 460 cm, width 260 cm, height 290 cm