Czołg ciężki Fiat 2000

Fiat 2000 (1918)

Włosi przed zakończeniem I wojny światowej nie zdołali utworzyć własnych oddziałów pancernych. Przyczyną takiego stanu był brak czołgów. Rozwiązaniem tego problemu mogąła być własna produkcja . Zadanie opracowania projektu oraz wybudowania pierwszych czołgów wzięła na siebie produkująca dotąd samochody firma FIAT. Efektem tych prac był czołg oznaczony symbolem FIAT 2000. W 1918 r wyprodukowano dwa pojazdy tego typu. Kolejne cztery powstały w 1919r. Czołgi z 1919r miały inny typ wieży i zmienione stanowiska marabinów maszynowych. Ten dosyć ociężały pojazd, ważący 40 ton, okazał się mało zwrotny i maiał niewielkie możliwości pokonywania terenu. Czołgi były używane do 1934 roku. During World War I, Italians didnot create any armored units due to the lack of tanks. The only solution at the time was to start the production of original designs. The order to design and produce first Italian tanks, was accepted by automotive company FIAT. The first design to be completed was a tank designated FIAT 2000. In 1918, two vehicles were produced and in 1919, four more. Tanks produced in 1919, were mounted with newer turrets and also the layout of machine gun positions was changed. This vehicle with its weight of 40 tons, proved to be poorly maneuverable and had poor cross-country capabilities. FIAT 2000 tanks were used until 1934.


Czołg FIAT 2000 (1919), wartę pełnią członkowie organizacji młodzieżowej "Balilla". FIAT 2000 (1919) tank, guarded by the members of youth organization "Balilla".

Dane taktyczno-techniczne : FIAT 2000

Załoga - 10
Ciężar - 40 t
Uzbrojenie -1 armata 65mm, 6 x km (7 x km 1918)
Pancerz - 15-20mm
Prędkość max - 7 km/h
Silnik - FIAT gaźnikowy, 8-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 240 KM
Wymiary - długość 738 cm, szerokość 309 cm, wysokość 378 cm
Crew - 10
Weight - 40 t
Armament - 1 x 65mm gun, 6 x MG (7 x MG 1918)
Armour - 15-20mm
Maximum speed - 7 km/h
Engine - FIAT carburetors 8-cylinder, water cooled, 240 hp
Dimensions - lenght 738 cm, width 309 cm, height 387 cm


Czołg lekki Fiat 3000

Fiat 3000 Model 21

Fiat 3000 Model 30

W 1918 roku firma FIAT otrzymała polecenie wyprodukowania zmodyfikowanej wersji francuskiego czołgu lekkiego RENAULT FT. Pierwsze czołgi FIAT 3000 zakłady FIATA wyprodukowały w 1921 roku. Od czołgów francuskich odróżniał je silnik większej mocy i większa prędkość. Testy prototypu czołgu FIAT 3000 Model 21 wykazały, że uzbrojenie składające się z dwóch karabinów maszynowych jest zupełnie niewystarczające. Część czołgów została przezbrojona w działko 37mm. Czołgi te weszły do słóżby w 1930r stąd też nazwa FIAT 3000 Model 30. W okresie 1921 do 1929 czołgi FIAT 3000 były podstawowym i jedynym produkowanym seryjnie sprzętem pancernym armii włoskiej. 1 października 1927 roku utwożono pięć batalionów czołgów lekkich (od I do V) wyposażonych w czołgi FIAT 3000. Po wybuchu wojny nazwa została zmieniona na L 5/21 i L5/30. Czołgi były eksportowane do Albanii (kilka), Litwy i Etiopii (4 sztuki). Czołgi Fiat 3000 po raz pierwszy zostały użyte do tłumienia wystąpień Arabów w lutym 1926r , później były używane bojowo w Abisynii (1935-1936) oraz podczas wojny z Grecją w 1940r. W 1943 roku podczas odpierania inwazji wojsk alianckich na Sycylię dwie kompanie czołgów FIAT 3000 były używane jako stałe punkty oporu, m.in. w Gela. In 1918, FIAT received an order to produce modified version of French light tank Renault FT and first FIAT 3000 tanks, were produced in 1921. The main difference from the French tank was the more powerful engine which allowed it to travel faster than the French tank. Tests of the prototype FIAT 3000 Model 21, proved that the armament which consisted of two machine guns was inadequate. Some number of tanks was then rearmed with 37mm guns. Those tanks entered service in 1930, and that is why they were designated FIAT 3000 Model 30. From 1921 to 1929, FIAT 3000 tanks were the main and only armored equipment of the Italian Army. On October 1st of 1927, five light tanks battalions (I to V) were created and equipped with FIAT 3000 tanks. After the start of the war, the designation was changed to L5/21 and L5/30. Tanks were exported to Albania (only few), Lithuania and Ethiopia (only four). FIAT 3000 tanks had their debut in February of 1926, when used against Arabian unrest. Later on they were used in Abisynia (1935-1936) and during the war with Greece in 1940. In 1943, during the Allied Invasion of Sicily, two companies of FIAT 3000 tanks were used as static defences for example in Gela.

FIAT 3000

Czołg lekki FIAT 3000 Model 30 , Sycylia 1943 rok. Light tank FIAT 3000 Model 30, Sicily 1943.


Prototyp działa samobieżnego FIAT 3000 z haubicą kal. 65mm Prototype of self-propelled gun FIAT 3000 armed with 65mm howitzer.

Dane taktyczno-techniczne : FIAT 3000 Model 21

Załoga - 2
Ciężar - 5.5 t
Uzbrojenie - 2 KM 6.5mm
Pancerz - 8-16mm
Prędkość max - 24 km/h
Zasięg - 95 km
Silnik - FIAT gaźnikowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 50 KM
Wymiary - długość 320 cm, szerokość 164 cm, wysokość 219 cm, prześwit 35 cm
Crew - 2
Weight - 5.5 t
Armament - 2 x 6.5mm MG
Armour - 8-16mm
Maximum speed - 24 km/h
Range - 95
Engine - FIAT carburetors 4-cylinder, water cooled, 50 hp
Dimensions - lenght 320 cm, width 164 cm, height 219 cm, ground clearance 35 cm

Dane taktyczno-techniczne : FIAT 3000 Model 30

Załoga - 2
Ciężar - 5.9 t
Uzbrojenie - 1 działko 37mm
Pancerz - 6-16mm
Prędkość max - 21 km/h
Zasięg - 88 km
Silnik - FIAT gaźnikowy 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 63 KM
Wymiary - długość 373 cm, szerokość 167 cm, wysokość 220 cm, prześwit 34 cm
Crew - 2
Weight - 5.9 t
Armament - 1 x 37mm gun
Armour - 6-16mm
Maximum speed - 21 km/h
Range - 88 km
Engine - FIAT carburetors 4-cylinder, water cooled, 63 hp
Dimensions - lenght 373 cm, width 167 cm, height 220 cm, ground clearance 34 cm