Samochód pancerny FIAT 611Dane taktyczno-techniczne : Fiat 611
Załoga - 5
Ciężar - 6.9 t
Wymiary - długość 5.7m, szerokość 1.86m, wysokość 2.65m
Pancerz - 6-15mm
Uzbrojenie -działo kalibru 37mm i karabin maszynowy Fiat 35 kalibru 8mm lub trzy karabiny maszynowe Fiat 35 kalibru 8mm
Prędkość max - na drodze 29 km/h
Zasięg - na drodze 280 km
Silnik - 6-cylindrowy, benzynowy chłodzony wodą, typu Fiat o mocy 45 KM
Pokonywane przeszkody - ściany: 0.4m, rowy: 1.8m, brody: 0.7m
Crew - 5
Weight - 6.9 t
Dimensions - lenght 5.7m, width 1.86m, height 2.65m
Armour - 6-15mm
Armament - 37mm gun and 8mm machine gun type Fiat 35 or 3 x 8mm machine gun type Fiat 35
Maximum speed - road: 29 km/h
Range - road: 280 km
Engine - 6-cylinder, petrol, water cooled, type Fiat, 45 hp
Negotiated obstacles - gradient: vertical obstacles: 0.4m, trench: 1.8m, fording: 0.7m


Samochód pancerny LANCIA I.Z.


Dane taktyczno-techniczne : Fiat 611
Załoga - 6
Ciężar - 4.3 t
Wymiary -?
Pancerz - 4-12mm
Uzbrojenie -trzy karabiny maszynowe kalibru 8mm
Prędkość max - na drodze 60 km/h
Silnik - 4-cylindrowy, benzynowy chłodzony wodą, typu Lancia 25-25 o mocy 75 KM
Crew - 6
Weight - 4.3 t
Dimensions - ?
Armour - 4-12mm
Armament - 3 x 8mm machine gun
Maximum speed - road: 60 km/h
Engine - 4-cylinder, petrol, water cooled, type Lancia 25-25, 75 hp